Arbeidsovereenkomst directeur vereniging

Documenten

[klantenvertellen_cijfer]

Arbeidsovereenkomst directeur vereniging

24.-

Ook een vereniging kan personeel hebben, waaronder een directeur. De arbeidsovereenkomst met een directeur is altijd bijzonder. Hiermee regel je namelijk ook de bevoegdheden van die directeur. Dit contract heeft zich in de praktijk ruim bewezen en is erg praktisch.

In winkelwagen

Wil je korting? Wordt dan abonnee: Abonnement verenigingen.nl

Contract directeur vereniging

Arbeidsovereenkomst tussen een vereniging en een directeur van deze vereniging. In deze arbeidsovereenkomst worden alle aspecten geregeld inclusief de bijzondere aspecten voor een directeur. De overeenkomst sluit je met het verenigingsbestuur, die voor een dergelijk besluit toestemming nodig heeft van de Algemene Vergadering.

Wat moet je zelf regelen in dit contract

De overeenkomst is redelijk uitgebreid, je kunt dus bepalingen schrappen. Zo is er sprake van een vergoeding voor pensioen en andere zaken. Je kunt die artikelen verwijderen.
Je moet ook als bestuur goed nadenken over de bevoegdheden van de directeur. In dit model kan de directeur zelf het personeelsbeleid voeren. Ook kan hij de vereniging vertegenwoordigen naar buiten en verbinden tot een bepaald maximum.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • vertegenwoordigingsbevoegdheid;
  • bijwonen bestuursvergadering;
  • personeelsbeleid;
  • beoordeling.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Dat een vereniging een non-profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een vereniging is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur vereniging heeft.
Voor andere arbeidsovereenkomsten van de vereniging met het personeel kun je de normale modellen gebruiken, bijvoorbeeld die van www.overeenkomsten.nl.
Het aanstellen van een directeur is een vergaande stap voor een vereniging. De machtsverhouding wijzigt. Naast de meestal vrijwillige bestuurders komt iemand te staan die dagelijks met de vereniging bezig is. Die persoon zal in de praktijk een belangrijke positie innemen. Het principebesluit om iemand op die functie aan te nemen is dan ook een besluit dat de Algemene Vergadering moet nemen. De werving en selectie zal door een aantal leden van het bestuur gedaan worden. Ook de aanstelling zal een bestuursbesluit kunnen zijn. Daar moet dan wel het mandaat voor zijn van de Algemene Vergadering en natuurlijk moeten de uitgaven zijn voorzien in de begroting.

Extra informatie

Doelgroep

Stichting en Vereniging

Categorie

Arbeid0
Je winkelwagen