is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Notulen benoemen bestuurslid

Producten

Notulen benoemen bestuurslid

7.50

De notulen om de benoeming van een nieuw bestuurslid vast te leggen. Dat is belangrijk, omdat daarmee de bestuursperiode gaat lopen. Vanaf dat moment is het bestuurslid bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Leg dat goed vast met deze modelnotulen.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen alle documenten gratis! Word nu Abonnee van verenigingen.nl

Notulen benoemen bestuurslid

Contract of briefHet benoemen van een nieuw bestuurslid bij een vereniging. Dit besluit is altijd voorbehouden aan de algemene vergadering. Het verenigingsbestuur is gekozen door de leden. Meestal ook uit de leden, hoewel dat niet altijd verplicht is. Het is belangrijk dat je dat besluit goed vastlegt. De bevoegdheden van de nieuwe bestuurder gaan in op de datum die de vergadering kiest.

Wat je zelf moet opnemen in de notulen?

Je moet de feitelijke gegevens van de vergadering invoeren. Daarna moet je de feitelijke gegevens van de benoeming opnemen:

 • naam van de bestuurder;
 • datum waarop de benoeming ingaat;
 • functie binnen het bestuur.

Samenvatting

De notulen bestaan uit drie delen. In het eerste deel stelt de vergadering vast dat deze correct bijeen is geroepen en aan alle eisen van de statuten is voldaan. In het tweede deel staat de inhoud van het besluit met de gegevens van de bestuurder. Het derde deel wijst de vergadering een lid van het bestuur aan om dit besluit verder uit te voeren.

Context benoemen bestuurslid

Het benoemen van een bestuurslid is een formele handeling van de vereniging. Het benoemen van iemand moet daarna vastgelegd in het Handelsregister. De bevoegdheid voor de bestuurder om de vereniging te vertegenwoordigen staat daar los van. Die bevoegdheid is ontstaan op de datum die de algemene vergadering heeft genoemd bij de benoeming.
Deze benoemingsdatum is ook van belang voor de zittingsduur. Meestal hebben bestuurders een bepaalde bestuursperiode, bijvoorbeeld van twee jaar. Die kan dan soms verlengd met nog een keer twee jaar. Om de periode goed te berekenen is ook van belang dat je vastlegt wanneer die ingaat. Lees meer over opvolging binnen het bestuur.

  • Categorie:
  • model notulen
  • notulen
  • voorbeeld notulen

  Andere suggesties…  0
  Je winkelwagen