is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Brief opzeggen bestuurslidmaatschap

Producten

Brief opzeggen bestuurslidmaatschap

2.50

Je wilt opstappen als bestuurder bij de vereniging. Deze brief is het formele ontslagverzoek. Hiermee leg je de beide posities duidelijk vast. Wat zijn de formele zaken die eventueel nog spelen. Plus natuurlijk het verzoek dat de vereniging de zaken verder administratief afhandelt. Leg het goed vast me deze modelbrief.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen alle documenten gratis! Word nu Abonnee van verenigingen.nl

Categorie: Tags: , ,

Ontslagverzoek opzeggen bestuurslid

Contract of briefBestuurslid bij een vereniging ben je niet voor eeuwig. Op een dag besluit je om afscheid te nemen. Omdat het tijd is, of omdat je het niet langer met de vereniging eens bent. Of om een andere reden. Met deze brief bevestig je met een ontslagverzoek, een eerder mondeling gemeld afscheid. De brief is van belang omdat een aantal zaken duidelijk vast staan. Zo geef je duidelijk aan per welke datum je gaat vertrekken. Je vraagt de vereniging om een formeel besluit te nemen om jouw ontslag te aanvaarden. Ook vraag je om decharge als verenigingsbestuurder. Je biedt aan om alle zaken die van de vereniging zijn en nog in jouw bezit zijn in te leveren.

Wat je zelf moet opnemen in dit ontslagverzoek

Je moet natuurlijk de feitelijke gegevens invullen. Denk daarbij ook aan de datum van ingang. Het kan zijn dat je voor je bestuurswerk een vergoeding ontving. Neem dan een extra passage op dat je die nog vergoed wilt hebben.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • alle formele zaken die je moet regelen;
 • financiële afronding;
 • formele afronding bij KvK.

Context opzeggen bestuurslidmaatschap

Ook als je uit het bestuur van een vereniging stapt moeten er zaken geregeld. Kijk eerst of je als bestuurslid een opzegtermijn hebt. Bijvoorbeeld in het model van een bestuursovereenkomst dat wij hanteren staat ook een opzegtermijn voor bestuursleden.
Voor jou als vertrekkend bestuurslid is vooral van belang dat duidelijk is per wanneer alles is gestopt. Er zit meestal een periode tussen het opzeggen en het daadwerkelijk vertrek. Ook heel belangrijk is dat de vereniging jou decharge verleent. Dat wil zeggen dat je niet meer achteraf aangesproken kan worden op jouw bestuurswerk. Het ontslagverzoek is een formele stap bij jouw vertrek. Je moet het vergelijken met ontslag uit een baan. Natuurlijk kan dat ook mondeling. Schriftelijk heeft echter de voorkeur, omdat dan achteraf aantoonbaar is wat de afspraken waren. Lees meer over het opzeggen van jouw bestuurslidmaatschap.

Je kan de brief ook gebruiken als je reglementair moet aftreden. In veel verenigingen bestaat een rooster van aftreden voor het bestuurslidmaatschap. Hierbij is meestal opgenomen dat een bestuurslid kan worden herbenoemd voor een gelijke termijn. Als je daar geen prijs op stelt kan je ook deze brief gebruiken.
Je vraagt de vereniging de wijziging door te voeren in het Handelsregister. Vergeet niet om zelf na een paar maanden te kijken of dat ook daadwerkelijk is gebeurd.

  • Categorie:
  • brief
  • modelbrief
  • voorbeeldbrief


  0
  Je winkelwagen