TIP: Kies uw naam zorgvuldig

TIP: Kies uw naam zorgvuldig

TIP: Kies uw naam zorgvuldig
Volgens de wet geldt zowel voor een stichting als vereniging dat de naam:
  • Voldoende onderscheidend vermogen moet hebben
  • Niet tot verwarring mag leiden
  • Niet in strijd mag zijn met de feitelijke opzet
De naam moet dus eigenlijk duidelijk maken wat uw organisatie doet, moet opvallen, mag geen merknaam zijn en niet te veel lijken op de naam van een ander.

Let op! Voor een stichting geldt dat het woord
‘stichting’ in de naam
moet zitten. Bij een vereniging hoeft ‘vereniging’ niet in de naam voor te komen, al gebeurt dit vaak wel ter verduidelijking.

Tips bij het kiezen van een naam:
  • Zoek in het (online) Handelsregister van de Kamer van Koophandel of er al een vereniging of stichting is ingeschreven met de naam. Tegen betaling kunt u een uitgebreid Handelsnaamonderzoek laten doen.
    Let op! Anders dan bij ondernemingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hoeven verenigingen en stichtingen niet aan de Handelsnaamwet te voldoen, alleen wanneer deze een gelijknamige onderneming heeft.
  • Kijk of de domeinnaam voor de website die u aan de naam wilt hangen nog vrij is. Wilt u de vereniging bijvoorbeeld ‘Vrienden van Groningen’ noemen en bestaat www.vriendenvangroningen.nl al, dan is het misschien verstandig om nog even verder te denken over de naam. 
  • Heeft uw organisatie een lange naam, dan is het aan te raden om in de statuten ook een verkorte naam of afkorting op te nemen. Dit is dan bij wijze van spreke de roepnaam van de organisatie, zoals STAGG voor de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg.
  • Wilt u de bestaande naam wijzigen dan kan dit bij een stichting en een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid alleen door een wijziging van de statuten.