is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verschillende soorten leden

Verschillende soorten leden

Wat voor soort leden kan een vereniging hebben?

Een vereniging kan zelf een indeling maken in de soort leden. Er hoeft niet altijd een onderscheid te zijn in soorten leden. Wil je wel een onderscheid? Leg dat dan vast in het huishoudelijk reglement.

Leden van de vereniging

De vereniging kan verschillende soorten leden hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewone leden, ereleden, begunstigde leden en bijzondere leden. Dit kan in de statuten zijn vastgelegd, maar dat hoeft niet. Potentiële leden worden ook wel een aspirant-leden genoemd. Zij mogen bijvoorbeeld nog niet bij alle vergaderingen van de vereniging aanwezig zijn en hebben nog geen stemrecht binnen de vereniging.

soorten

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van verschillende soorten leden:

Gewone leden is iedereen die lid is van de vereniging.

Ereleden zijn degene die door de algemene vergadering zijn benoemd tot erelid. Je kunt bijvoorbeeld erelid worden door het verrichten van buitengewone verdiensten voor de vereniging. De vereniging bepaalt zelf wanneer hier sprake van is.

Begunstigende leden zijn ook toegelaten door de algemene vergadering. Deze leden hebben zich bereid verklaard om de vereniging financieel te steunen met een vastgesteld minimumbedrag. Let op, dit zijn geen donateurs.

Bijzondere leden kunnen bepaalde groepen zijn. Bijvoorbeeld kinderen (juniorlid), studenten of 65-plussers (seniorlid). Zij hebben vaak een apart lidmaatschap en betalen minder contributie.

Let op! De wet maakt geen onderscheid in de verschillende soorten leden. De wet kent alleen maar ‘leden van de vereniging’. Het staat de vereniging vrij om wel een onderscheid te maken.

Onderscheid maken in een huishoudelijk reglement

Je kunt de verschillende soorten leden vastleggen in de statuten, maar dat is niet aan te raden. Je kunt dit beter vastleggen in een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is namelijk eenvoudig te wijzigen. Een statutenwijziging moet altijd via de notaris.

In het huishoudelijk reglement kun je de verschillende soorten leden opnemen en een nadere omschrijving maken van het soort lid. Per soort lid kun je opnemen waar ze aan moeten voldoen, wat hun rechten zijn binnen de vereniging, wat de contributie is, en nog veel meer.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen