is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wat is een VvE?

Wat is een VvE?

Wat is een VvE?

Een VvE is een Vereniging van Eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van een groter gebouw wat is meerdere appartementen is gesplitst.

Vereniging van Eigenaren

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren, of Vereniging van Eigenaars. Een VvE bestaat uit een aantal appartementseigenaren. Een appartementseigenaar is degene die een stukje, een appartement, van een groter gebouw heeft gekocht. Dit is een appartementsrecht. Je bent samen met de andere appartementseigenaren eigenaar van het gehele pand.

Eigenaren van een appartement zijn verplicht lid van de VvE.

Appartementsrecht

Appartementsrecht is een juridisch begrip. Om een appartement los te kunnen (ver)kopen moet het appartement gesplitst worden van een groter gebouw. Hiervoor is een splitsingsakte nodig. De notaris stelt deze akte op, ondertekent deze en zorgt voor de inschrijving in het Kadaster. In de splitsingsakte staat om welk appartement het gaat. Door de inschrijving van de splitsingsakte kan je het appartement los verkopen en leveren.

Wat doet een VvE?

Bij de splitsing moet er verplicht een VvE zijn opgericht. Dit komt ook in de splitsingsakte te staan. In de splitsingsakte staat het reglement van de VvE.

De VvE is het overkoepelende orgaan waarvan alle appartementseigenaren lid zijn zodra zij een appartementsrecht kopen. De VvE zorgt voor het onderhoud en het beheer van het gebouw. Voor groot onderhoud maakt de VvE een spaarpot. Ook zorgt de VvE voor verzekeringen, zoals verplicht voor een opstalverzekering. Verkoop je het appartement? Dan vervalt het lidmaatschap automatisch.

De appartementseigenaren betalen hier maandelijks een bijdrage voor. Zo betalen de eigenaren gezamenlijk voor het onderhoud van het pand. Een VvE kan ook een huishoudelijk reglement opstellen waarin zij opnemen welk onderhoud voor rekening van de VvE komt en welk onderhoud voor de appartementseigenaren zelf is.

Lees ook: Rechten, plichten en regels van de VvE.

    0
    Je winkelwagen