is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Alles over contributie

Alles over contributie

Hoe zit het met contributie in een vereniging?

De contributie is de belangrijkste inkomstenbron voor een vereniging. Alle leden betalen contributie. Omdat een vereniging vrij is in het bepalen van de regels, geldt dat ook voor hoogte, wijze van betalen en dergelijke. Contributie is de kern van de inkomsten en moet goed geregeld zijn in een vereniging.

Contributieregeling

contributie

Iedere vereniging heft een bijdrage van de leden, die noemen we contributie. De kern van de vrijheid van vereniging is dat iedere vereniging vrij is in het bepalen van de interne regels. Dat geldt dus ook zeker voor hoe hoog en op welke manier de leden bijdragen aan de kosten van een vereniging.

De leden stellen de contributie vast, in een apart besluit, of door de begroting vast te stellen.

Het is aan te raden om een contributieregeling op te stellen. Daarin kun je als vereniging de volgende zaken regelen:

 • wijze van innen (incasso, tikkie, wat handig is);
 • betalingsperiode (jaarlijks, maandelijks, per seizoen);
 • gevolgen van niet tijdig betalen (opschorten lidmaatschap, royement etc.).

Verschillen in contributie

Moet iedereen dezelfde contributie betalen? Nee, zeker niet. Bij sportverenigingen is het vaak zo dat jongeren minder betalen. Ook komt het voor dat bijvoorbeeld ereleden niet hoeven te betalen. Korting als je het hele jaar in één keer betaalt. Korting als een hele familie lid wordt. Hier kun je als vereniging zelf over besluiten. Het is dan wel verstandig deze regels vast te leggen. Bijvoorbeeld in een contributieregeling.

Contributieverhoging

De contributieverhoging is een punt voor de algemene vergadering. Het bestuur doet een voorstel. Het is gebruikelijk dat in een vereniging de uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Als er meer inkomsten zijn dan uitgaven is hier een goede reden voor. Denk aan het opbouwen van een reserve voor een grote investering in de toekomst.

Als je het als lid niet eens bent met een verhoging, dan heb je niet veel keuze. De algemene vergadering neemt een besluit. Dat is jouw forum om gelijk te krijgen. Besluiten zij anders dan jij wil? Dan rest jou niets anders dan ofwel toch te betalen ofwel de vereniging te verlaten.

Het bestuur moet een besluit om de contributie aan te passen of te verhogen duidelijk op de agenda voor de algemene vergadering zetten. Op deze vergadering kun jij dus jouw standpunt kenbaar maken en eventueel een ander voorstel indienen.

Het besluit van de algemene vergadering moet worden vastgelegd in notulen. Daar hebben wij een model voor.

Niet of te laat betalen

Ieder lid moet betalen. Dat is de grondregel. Natuurlijk kan een verenging hier van afwijken. Bijvoorbeeld met regels voor mindervermogenden. Het is belangrijk om als vereniging een duidelijk beleid te hebben. Lees het aparte artikel: Hoe ga je om met niet of te laat betalende leden.

Van wie is de contributie?

De contributie is van de vereniging. Het is geen spaarpotje van de leden. Alleen als de vereniging wordt opgeheven is er een mogelijkheid om het opgespaarde geld aan de leden uit te keren. Dit zou aan het einde van de opheffing kunnen als er dan een positief saldo is en de statuten dat toelaten. Er is een uitzondering voor verenigingen met de ANBI status.

Bijdrage in de VvE

De bijdrage voor de vereniging van eigenaren (VvE) is een bijzondere vorm van contributie. Hier betaal je verplicht omdat je eigenaar bent van een appartement. De bijdrage dekt de kosten van de vereniging en bevat een bijdrage voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

De algemene regels voor de wijze van vaststellen van de contributie en de verhoging gelden ook bij een VvE. Dat wil zeggen dat de meerderheid van de leden kan bepalen dat jij een hogere bijdrage moet gaan betalen.

  Lees meer over Financiën

  e-boekhouden.nl
  0
  Je winkelwagen