is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Notulen contributie aanpassen

Producten

Notulen contributie aanpassen

7.50

Notulen om de contributie van de vereniging aan te passen. In dit besluit leg je vast wat de nieuwe contributie zal zijn en per wanneer. De aanpassing kan een verhoging of een mogelijke verlaging zijn. Met dit besluit leg je als vereniging perfect vast wat de hoogte van de nieuwe contributie zal zijn.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen alle documenten gratis! Word nu Abonnee van verenigingen.nl

Notulen algemene vergadering: contributie aanpassen

De leden van een vereniging betalen contributie. Dit kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn. Op een gegeven moment wil of moet je de contributie aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de vaste lasten worden verhoogd en de vereniging dus meer inkomsten nodig heeft. Of omdat de vereniging veel heeft bespaard en daardoor de contributie juist omlaag kan. Het bestuur moet hier dan een voorstel voor doen en er een besluit over nemen. Dit besluit leg je vast in notulen.

In de statuten kan een bepaling zijn opgenomen met betrekking tot de contributie. Of er kan een aparte contributieregeling zijn opgesteld. Neem die eerst door voordat je een besluit neemt. Het wijzigen van de contributie kan ook met de begroting worden meegenomen. Daarbij zit dan een contributievoorstel. Als je dat op die manier doet, moet je wel zorgen dat er een correct besluit over het vaststellen van de begroting is genomen. Ook hierbij moet de vergadering namelijk expliciet instemmen met de nieuwe contributie.

Lees hier alles over de contributie.

Wat je zelf moet opnemen in de notulen?

Je moet de feitelijke gegevens van de vergadering aanvullen. Daarna moet je de gegevens over de contributie opnemen:

 • hoogte van de huidige contributie;
 • nieuwe contributie;
 • datum waarop deze ingaat.

Samenvatting

Deze notulen bevatten de volgende bepalingen:

 • algemene bepalingen over de geldigheid van de vergadering;
 • de huidige contributie en de nieuwe contributie;
 • per wanneer de nieuwe contributie ingaat.

Context

Contributie aanpassen is een belangrijk besluit in een vereniging. De belangen van de vereniging hoeven op dit moment niet gelijk te lopen met de belangen van de individuele leden. Daarom is een correcte besluitvorming van groot belang.

  • Categorie:
  • model notulen
  • notulen
  • voorbeeld notulen

  Andere suggesties…  0
  Je winkelwagen