is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vermogen na opheffing

Vermogen na opheffing

Wat gebeurt er met het vermogen als je de vereniging opheft?

Het vermogen moet worden vereffend. Alle bezittingen worden verkocht, alle schulden betaald. Is er dan een overschot, dan moet je in de statuten kijken. Onder omstandigheden kan het geld uitgekeerd aan de leden.

Vermogen van de vereniging

De vereniging moet eerst het besluit tot opheffing nemen. Het vermogen van de vereniging moet worden vereffend. Dat houdt in dat de bezittingen van de vereniging worden verkocht en de schulden worden betaald. Het kan zijn dat er hierna nog een positief vermogen overblijft. Dit positieve vermogen, ook wel overschot, kan de vereniging aan de leden uitbetalen.

Tenzij in de statuten anders is bepaald. In de statuten kan zijn opgenomen dat het overschot een andere bestemming moet krijgen. Dat is per definitie het geval bij een ANBI.

Geld of donatie

Oud-leden van de vereniging hebben geen recht op een deel van het overschot. Maar ook hier geldt dat dat wel het geval kan zijn als de statuten anders bepalen.

Om onduidelijkheid te voorkomen bij de verdelen is het verstandig om in de statuten op te nemen waar het positief vermogen naartoe gaat bij opheffing van de vereniging.

Het vermogen van een personeelsvereniging is bij opheffing ook van de leden en niet van de organisatie waar de mensen werken.

Vereniging met ANBI status

Voor verenigingen met een ANBI status gelden andere regels. Zo’n vereniging mag het overschot niet aan de leden uitkeren.

In de statuten van een vereniging met de ANBI status moet staan dat een positief vermogen volledig naar een andere ANBI moet gaan die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut.

Voor een culturele ANBI geldt dat het overschot naar een ANBI moet gaan met een soortgelijk doel.

Voorafgaand aan de opheffing

Het is goed mogelijk dat er voorafgaand aan de opheffing een periode is dat de vereniging inactief is. Dat wil niet automatisch zeggen dat de verplichting tot contributiebetaling is vervallen. Wel kan een inactieve vereniging de contributie terug betalen.

    0
    Je winkelwagen