Vermogen na opheffing

Vermogen na opheffing

Vermogen van de vereniging

Wat gebeurt er met het vermogen van de vereniging als je de vereniging opheft?

De vereniging moet eerst het besluit tot opheffing nemen. Het vermogen van de vereniging moet worden vereffend. Dat houdt in dat de bezittingen van de vereniging worden verkocht en de schulden worden betaald. Het kan zijn dat er hierna nog een positief vermogen overblijft. Dit positieve vermogen, ook wel overschot, kan de vereniging aan de leden uitbetalen.

Tenzij in de statuten anders is bepaald. In de statuten kan zijn opgenomen dat het overschot een andere bestemming moet krijgen. Dat is per definitie het geval bij een ANBI.

Geld of donatie

Oud-leden van de vereniging hebben geen recht op een deel van het overschot. Maar ook hier geldt dat dat wel het geval kan zijn als de statuten anders bepalen.

Om onduidelijkheid te voorkomen bij de verdelen is het verstandig om in de statuten op te nemen waar het positief vermogen naartoe gaat bij opheffing van de vereniging.

Het vermogen van een personeelsvereniging is bij opheffing ook van de leden en niet van de organisatie waar de mensen werken.

Vereniging met ANBI status

Voor verenigingen met een ANBI status gelden andere regels. Zo’n vereniging mag het overschot niet aan de leden uitkeren.

In de statuten van een vereniging met de ANBI status moet staan dat een positief vermogen volledig naar een andere ANBI moet gaan die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut.

Voor een culturele ANBI geldt dat het overschot naar een ANBI moet gaan met een soortgelijk doel.

    0
    Je winkelwagen