is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wat doe je met een niet betalend lid?

Wat doe je met een niet betalend lid?

Wat kan je doen als een lid de contributie niet betaalt?

Een niet betalend lid moet je in eerste instantie aanmanen. Daarna kan je het lid schorsen, dan vervallen de rechten van dat lid. Denk daarbij aan stemrecht en het gebruik van de mogelijkheden die de vereniging biedt. Daarna kan je het lid royeren.

Het niet betalende verenigingslid

evenement

Iedere vereniging kent contributie. De leden moeten die betalen. Soms betaalt een lid niet. In eerste instantie ga je dan een aanmaning sturen. Je kan ook altijd het gesprek aangaan met een niet betalend lid. Kijk wat de achterliggende reden is. Maar wat nu als het lid dan nog niet wil of kan betalen?

Als het lid niet kan betalen moet je als vereniging overwegen om hier op een andere manier mee om te gaan. Daarvoor zijn andere alternatieven dan incasso.

Ook niet betalend lid heeft rechten

Zolang je lid bent van de vereniging heb je stemrecht en recht op gebruik van de voorzieningen. Dat recht is niet vervallen of opgeschort omdat je niet hebt betaald. Om die rechten te ontnemen moet je het lid schorsen. Dat is een bevoegdheid van het bestuur. Je schorst het lid zolang de contributie niet is betaald. Een geschorst lid mag niet stemmen en kan niet meer meedoen aan de activiteiten.

Lees ook: Wat kan ik doen als een lid zich misdraagt? In dit bericht staat ook welke maatregelen het verenigingsbestuur kan nemen tegen het lid.

Royeren van een lid

Hierna is de volgende stap om het lid uit de vereniging te zetten. Dat noem je royeren. Een dergelijk besluit moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Ook kan het lid meestal in beroep gaan bij die vergadering.

Je kan deze besluiten allemaal opnemen in één brief. Daarin schors je het lid en kondig je direct het voordragen voor royement aan. Kijk ook even in de statuten van je eigen vereniging. De regeling zoals hier beschreven is de gebruikelijk manier. Maar omdat er in Nederland vrijheid van vereniging is, kan iedere vereniging hier ook eigen regels voor hebben opgesteld.

Lees ook: Ontzetting of opzegging verenigingslid.

Modelbrieven niet betalend lid

Wij hebben een aantal modelbrieven opgesteld die de vereniging kan gebruiken als een lid de contributie niet betaald. Je begint met een eerste aanmaning. Als het lid daar niet op reageert, stuur je een tweede aanmaning. Mocht het lid ook hier niet op reageren dan kan de vereniging het lid schorsen wegens het niet betalen van de contributie.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen