Pablo van Klinken

Bericht

De taken van de secretaris

Wat zijn de taken van de secretaris? De secretaris stelt de agenda op en notuleert tijdens de vergaderingen. De secretaris zorgt dat de administratie op orde is. De secretarisDe taken Het notuleren van de vergadering De secretaris Een secretaris is...

Bericht

De taken van de voorzitter

Wat zijn de taken van de voorzitter? De voorzitter is het gezicht van de vereniging. De taken van de voorzitter zijn het leiden van de algemene vergadering, het leiden van het bestuur en vertegenwoordiging van de vereniging. Wat doet een voorzitter...

Bericht

De ondernemer als donateur

Hoe kan een ondernemer schenken aan de vereniging? Er zijn verschillende manieren waarop een ondernemer kan schenken aan de vereniging. Dat kan natuurlijk in geld, maar ook in natura of door het leveren van gratis diensten. Je moet de schenking...

Bericht

Rechtspersoon lid van vereniging

Kan een rechtspersoon lid zijn van een vereniging? Ja, een rechtspersoon kan lid zijn van een vereniging. Een stichting kan bijvoorbeeld lid zijn van een vereniging. Ondernemers zijn vaak lid van een winkeliersvereniging of ondernemersvereniging...

Bericht

Lid kan de contributie niet betalen

Wat als een lid de contributie niet meer kan betalen? De vereniging kan het lid wijzen op subsidiemogelijkheden. De vereniging kan het lid ook begeleiden met het aanvragen van subsidie. Met deze subsidie kan het lid de contributie betalen...

Bericht

Periodieke donaties

Wat is het voordeel van periodieke donaties? Een periodieke donatie levert zekerheid op voor de vereniging. De donateur kan onder bepaalde voorwaarden de donatie aftrekken bij de belastingaangifte. Je moet wel minimaal 5 jaar de donatie doen en deze...

Bericht

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

De vereniging verricht geen activiteiten. Kan ik betaalde contributie terugvragen? Nee, in beginsel kan je geen contributie terugvragen van de vereniging. De vereniging kan hier wel een uitzondering op maken. Contributie terugvragenLidmaatschap...

Bericht

Juridische gevolgen UBO inschrijven

Welke gevolgen heeft het als ik mij inschrijf als UBO? Een vereniging is verplicht om een UBO in te schrijven. Dit heeft geen gevolgen op het gebied van aansprakelijkheid. Tenzij de gegevens niet of onjuist worden ingevuld. Dan kunnen er...

Bericht

Vermogen na opheffing

Wat gebeurt er met het vermogen als je de vereniging opheft? Het vermogen moet worden vereffend. Alle bezittingen worden verkocht, alle schulden betaald. Is er dan een overschot, dan moet je in de statuten kijken. Onder omstandigheden kan het geld...

0
Je winkelwagen