is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Pablo van Klinken

Bericht

Vergaderen, hoe doe je dat?

Hoe moet je vergaderen? Iedere vereniging vergadert. Een goede voorbereiding en vergaderorde zijn bepalend voor succesvol vergaderen. VergaderenVoorbereidingOproepVergaderordeVoorzitterNotulen en besluiten Vergaderen Iedere vereniging moet...

Bericht

Tijdelijk bestuur

Bestaat er zo iets als een tijdelijk bestuur? Kun je tijdelijk in een bestuur zitten? Natuurlijk is het mogelijk dat een vereniging tijdelijk een bestuur heeft. Ook kan iemand tijdelijk een functie hebben in een bestuur. Je moet dat wel goed regelen...

Bericht

Alles over contributie

Hoe zit het met contributie in een vereniging? De contributie is de belangrijkste inkomstenbron voor een vereniging. Alle leden betalen contributie. Omdat een vereniging vrij is in het bepalen van de regels, geldt dat ook voor hoogte, wijze van...

Bericht

Belang statuten bij statutenwijziging

Wat is het belang van statuten? Als je statuten gaat wijzigen dan moet je eerst de bestaande statuten terugvinden en lezen. In die statuten staat welke stappen je moet nemen om te komen tot een statutenwijziging. Statuten zijn het uitgangspuntInzage...

Bericht

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave?Voorwaarden voor teruggaveLees meer Wie hebben recht op teruggave? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van...

Bericht

Een PV per BV?

Moet je per bedrijf een aparte personeelsvereniging oprichten? Nee, het staat je vrij om verschillende bedrijfsonderdelen samen met één personeelsvereniging te laten doen. Er kunnen praktische of culturele redenen zijn om nou juist weer...

Bericht

Personeelsvereniging wijzigen

Statutenwijziging personeelsverenigingHelemaal nieuwe statuten zijn goedkoper Statuten aanpassenWat doe de notaris om de statuten te wijzigen?Hoe werkt dat, statuten wijzigen?Wat regel je hier voor wijziging statuten?Wat krijg je voor je geld...

Bericht

Exact verschil lief en leedpot en personeelsvereniging

Wat is het verschil tussen een lief- en leedpot en een personeelsvereniging? Een personeelsvereniging geeft meer houvast dan een lief en leedpot. Je hebt meer geregeld voor de medewerkers. De bijdragen van de werkgever zijn bovendien (deels) fiscaal...

Bericht

Verhouding ondernemingsraad personeelsvereniging

Heeft de ondernemingsraad iets te zeggen over de personeelsvereniging? Nee, de oprichting van een personeelsvereniging vindt plaats door de personeelsleden. Het is dus geen activiteit van de onderneming. De ondernemingsraad heeft er dus niets over...

Bericht

Personeelsvereniging als spaarpotje

Kan de personeelsvereniging sparen? Ja zeker. Als er meer inkomsten zijn dan uitgaven kan de personeelsvereniging dat geld opsparen. Zo ontstaat een spaarpot met geld dat is bijeengebracht door de leden. Dat kan dan later besteed worden aan grote...

0
Je winkelwagen