is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Pablo van Klinken

Bericht

Belang statuten bij statutenwijziging

Wat is het belang van statuten? Als je statuten gaat wijzigen dan moet je eerst de bestaande statuten terugvinden en lezen. In die statuten staat welke stappen je moet nemen om te komen tot een statutenwijziging. Statuten zijn het uitgangspuntInzage...

Bericht

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave?Voorwaarden voor teruggaveLees meer Wie hebben recht op teruggave? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van...

Bericht

Een PV per BV?

Moet je per bedrijf een aparte personeelsvereniging oprichten? Nee, het staat je vrij om verschillende bedrijfsonderdelen samen met één personeelsvereniging te laten doen. Er kunnen praktische of culturele redenen zijn om nou juist weer...

Bericht

Personeelsvereniging wijzigen

Statutenwijziging personeelsverenigingHelemaal nieuwe statuten zijn goedkoper Statuten aanpassenWat doe de notaris om de statuten te wijzigen?Hoe werkt dat, statuten wijzigen?Wat regel je hier voor wijziging statuten?Wat krijg je voor je geld...

Bericht

Exact verschil lief en leedpot en personeelsvereniging

Wat is het verschil tussen een lief- en leedpot en een personeelsvereniging? Een personeelsvereniging geeft meer houvast dan een lief en leedpot. Je hebt meer geregeld voor de medewerkers. De bijdragen van de werkgever zijn bovendien (deels) fiscaal...

Bericht

Verhouding ondernemingsraad personeelsvereniging

Heeft de ondernemingsraad iets te zeggen over de personeelsvereniging? Nee, de oprichting van een personeelsvereniging vindt plaats door de personeelsleden. Het is dus geen activiteit van de onderneming. De ondernemingsraad heeft er dus niets over...

Bericht

Personeelsvereniging als spaarpotje

Kan de personeelsvereniging sparen? Ja zeker. Als er meer inkomsten zijn dan uitgaven kan de personeelsvereniging dat geld opsparen. Zo ontstaat een spaarpot met geld dat is bijeengebracht door de leden. Dat kan dan later besteed worden aan grote...

Bericht

Lidmaatschap personeelsvereniging verplicht?

Kan het lidmaatschap van een personeelsvereniging verplicht zijn? Nee het lidmaatschap van geen enkele vereniging kan verplicht zijn. Ook niet het lidmaatschap van een personeelsvereniging. De sociale druk om lid te zijn kan wel heel groot zijn...

Bericht

Verbieden lidmaatschap personeelsvereniging mogelijk?

Werkgever wil lidmaatschap personeelsvereniging verbieden, kan dat? Nee, de werkgever kan een lidmaatschap van de personeelsvereniging niet verbieden. Lidmaatschap van de personeelsvereniging valt ook onder de ontslagverboden. Lidmaatschap verbieden...

Bericht

De personeelsvereniging en de WKR

Welke eisen stelt de WKR aan een personeelsvereniging? Een werkgever kan bijdragen aan de personeelsvereniging zonder in conflict te komen met de WKR. De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn van de werkgever. Bovendien mag je geen uitkering...

is een dienst van Notarian

0
Je winkelwagen