De doelstelling van uw organisatie

De doelstelling van uw organisatie

De doelstelling van uw organisatie
Met de doelstelling legt u vast waartoe de vereniging op aarde is. Bijvoorbeeld het behartigen van belangen van leden, het bevorderen van sport, spel of integratie. Een heldere beschrijving van waar u voor staat en hoe u dat uitvoert schept duidelijkheid voor de buitenwereld en (potentiële) leden.
 
Het is aan te raden om uw doelstelling niet alleen in de statuten op te nemen, maar ook op andere manieren naar buiten te brengen. Bijvoorbeeld in uw brochure, jaarverslag en op uw website. Zorg dat de doelstelling op de website makkelijk te vinden is voor bezoekers, gebruikelijk is om dit onder het kopje ‘over de vereniging’ te plaatsen.

 
Voorbeelden
Op tal van verenigings- en stichtingswebsites vindt u goede voorbeelden, zoals op de website van vereniging De Lijn:Doelstelling
De vereniging voor voormalige en huidige werknemers van de Holland-Amerika Lijn en voor belangstellenden. Onze vereniging is opgericht op 10 december 1988 en heeft natuurlijk als zetel Rotterdam.

De vereniging stelt zich ten doel:

• Het vastleggen en bevorderen van de kennis over de Holland-Amerika Lijn (HAL)
• Het met elkaar in contact brengen van (voormalige) werknemers van de HAL


Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:
• Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten
• Het houden van voordrachten en lezingen
• Het organiseren van reünies
• Het organiseren van excursies
• Het 6x per jaar laten verschijnen van ons verenigingsblad HALLO met informatie over bovengenoemde activiteiten en bijdragen van leden over allerlei onderwerpen, maar ook met leuke ervaringen opgedaan tijdens hun vaartijd.
• Het onderhouden van deze website

www.verenigingdelijn.nl