is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Notulen wijzigen doelstelling vereniging

Producten

Notulen wijzigen doelstelling vereniging

7.50

Het wijzigen van de doelstelling van de vereniging. Een belangrijke wijziging die goed moet zijn vastgelegd. Met deze notulen kun je een stap verder en de notaris aan het werk zetten. Door dit besluit goed vast te leggen voorkom je latere discussie of juridische problemen.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen alle documenten gratis! Word nu Abonnee van verenigingen.nl

Notulen wijzigen doelstelling vereniging

Contract of briefHet wijzigen van de doelstelling van een vereniging is een belangrijk formeel besluit. Dit zijn de notulen van de algemene vergadering die instemt met de wijziging. Hierna moet dit vastgelegd in nieuwe statuten. Die moeten wettelijk gezien ook direct op andere punten aangepast.

Wat je zelf moet opnemen in de notulen?

Je moet de feitelijke gegevens van de vergadering invoeren. Daarna moet je de juiste door de vergadering vastgestelde doelstelling opnemen in het besluit.

Samenvatting

De notulen bestaan uit drie delen. In het eerste deel stelt de vergadering vast dat deze correct bijeen is geroepen en aan alle eisen van de statuten is voldaan. In het tweede deel staat de inhoud van het besluit, dus de nieuwe doelstelling. Het derde deel wijst de vergadering het bestuur aan om dit besluit verder uit te voeren.

Context wijzigen doelstelling

Het wijzigen van de doelstelling betreft de kern van de vereniging. In de doelstelling is besloten waarom de vereniging bestaat. In 2021 is de WBTR van kracht geworden. Een wet die regels geeft voor het besturen van verenigingen. De wet bepaalt dat je verplicht bent om bij de eerstvolgende wijziging van de statuten ook direct te voldoen aan de WBTR. Daarom zullen er nu ook direct nieuwe statuten moeten komen.
Nieuwe gewijzigde statuten stel je op via de notaris. Daarna volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Lees hier meer over het wijzigen van de statuten.

Een goede doelstelling

Het schrijven van een goede doelstelling is belangrijk. Door de omschrijving algemeen te houden hoef je niet direct naar de notaris bij een wijziging. Let wel op; een te algemene doelstelling is geen doelstelling. Streven naar wereldvrede is te algemeen.
Schrijf van een bredere doelstelling naar een wat beperkte. De daadwerkelijke uitwerking van de doelstelling doe je in een beleidsplan. Een voorbeeld voor een politieke partij: “deelnemen aan democratische verkiezingen”. Dat is beter dan opnemen “deelnemer aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer”. In ons voorbeeld kun je als partij nog alle kanten op later, ook meedoen aan de waterschapsverkiezingen.
Dat geldt ook voor de doelgroepen. “Ondersteunen van mensen in een achterstandspositie in het bijzonder de laaggeletterden”. Daarmee kan je ook andere helpen. Ook regionaal werkt dit. “Stimuleren van de knikkersport in Nederland, in het bijzonder de provincie Gelderland”. Dan kan je altijd nog naar andere provincies.
Als je lid bent van Verenigingen.nl kunnen wij je helpen. Stuur je zelf bedachte tekst op en wij kijken of die geschikt is.

  • Categorie:
  • model notulen
  • notulen
  • voorbeeld notulen

  Andere suggesties…  0
  Je winkelwagen