is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De doelstelling

De doelstelling

Hoe schrijf je de doelstelling van een vereniging?

Je hebt verschillende doelstellingen voor een vereniging. De doelstelling die je in de statuten opneemt is algemeen, maar toch concreet. Je hebt ook de doelstelling zoals die in het beleidsplan komt. Die geeft aan wat jullie gaan doen in de komende drie of vijf jaar.

Doelstelling

doelstelling

Met de doelstelling legt je vast wat het doel van de vereniging is. Bijvoorbeeld het behartigen van belangen van leden, het bevorderen van sport, spel of integratie. Een heldere beschrijving van waar je voor staat en hoe je dat uitvoert schept duidelijkheid voor de buitenwereld en (potentiële) leden. Het is aan te raden om de doelstelling niet alleen in de statuten op te nemen, maar ook op andere manieren naar buiten te brengen. Bijvoorbeeld in de brochure, jaarverslag en op de website. Zorg dat de doelstelling op de website makkelijk te vinden is voor bezoekers. Gebruikelijk is om dit onder het kopje ‘over de vereniging’ te plaatsen.

Lees ook: Statuten opstellen.

Missie van de vereniging

Welke koers gaat de vereniging varen? Zet de missie en de doelstellingen op papier.

 • Missie: Wat is de bestaansgrond van de vereniging? Waarom is de vereniging op aarde? Probeer de missie zo kort en krachtig mogelijk op papier te zetten: beperk je tot de absolute hoofdlijnen. Een goede missie is voor iedereen begrijpelijk, is tijdloos, geeft het doel op lange termijn aan, en motiveert en verbindt de leden van de vereniging. Vaak is in de missie ook aangegeven wat de doelgroep is, en wat de vereniging voor de doelgroep wil betekenen. De missie vertelt niet wát de vereniging doet, maar wel waarom.
 • Doelstelling: Op basis van de missie kan een situatie worden beschreven die de vereniging binnen afzienbare tijd wil bereiken. Het bereiken van die situatie is de doelstelling. De doelstelling is goed omlijnd, uitdagend, ambitieus, maar ook realistisch en haalbaar.

Wat is het doel?

Is de vereniging nog in oprichting? Dan kunnen doelstellingen op een andere manier geformuleerd zijn dan wanneer de vereniging al bestaat en actief is. Beginnende verenigingen hebben behoefte aan doelstellingen die mensen motiveren, die mensen samenbinden, die mensen tot actie aanzetten. We spreken dan van ‘magie’-doelen. Professionaliseert de vereniging, dan worden doelen ‘smart’ geformuleerd. Die doelstellingen zijn meer geschikt om mensen op af te rekenen. Kies dus een manier van formuleren die bij de levensfase van de vereniging past. En pas op dat je niet doorschiet in het streven ‘professioneel’ te zijn. Doelstellingen moeten het werk leuk en interessant maken, en niet aanvoelen als een dwangbuis.

Een goede doelstelling is concreet. Een doelstelling die geformuleerd is als ‘Onze vereniging streeft ernaar kinderen een betere toekomst te geven …’ is niet concreet. Welke kinderen? Beter dan wat? Toekomst … over 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar? Formuleer liever doelstellingen die meetbaar zijn: ‘Onze vereniging streeft ernaar binnen twee jaar ten minste 250 kinderen in weeshuizen in … ten helpen door middel van …’.

Concrete, meetbare, tijdgebonden doelstellingen scheppen duidelijkheid. Ambitieuze, relevante doelstellingen geven bestuursleden en andere medewerkers het gevoel dat ze zinvol bezig zijn. Haalbare doelstellingen voorkomen teleurstellingen in de toekomst. En ze vormen een goede basis voor het opstellen van de statuten.

Doelstelling in de statuten

Heb je de missie en de doelstelling(en)van de vereniging geformuleerd, dan is het opstellen van de statuten een stuk eenvoudiger geworden. Soms worden de geformuleerde missie en doelstellingen 1-op-1 in de statuten opgenomen. In de meeste gevallen is de missie 1-op-1 overgenomen. Maar worden de doelstellingen ruimer geformuleerd en wordt in grote lijnen aangegeven hoe dit doel bereik zal worden.

Bestuurders en leden van de vereniging zijn nou eenmaal gebonden aan de statuten. Doen zich veranderingen in de situatie voor, dan moeten de statuten aangepast worden. En dat kost geld. Het is daarom een goed gebruik de doelstellingen iets ruimer te formuleren (niet: ‘weeskinderen helpen’, maar bijvoorbeeld ‘het helpen van kindertehuizen, weeskinderen en kinderen die daar het meest behoefte aan hebben’).

Meestal wordt ook de volgende toevoeging gebruikt: ‘… en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’

  Vereniging oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 425,00

  Vereniging Oprichten
  0
  Je winkelwagen