is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De vereniging en verzekeringen

De vereniging en verzekeringen

Wat voor soort verzekeringen kan een vereniging hebben?

Een vereniging kan meerdere verzekeringen hebben. Denk aan een aansprakelijkheidsverzekering en vrijwilligersverzekering.

Verzekeringen

verzekeringen

De vereniging kan verschillende verzekeringen hebben. Bepaalde verzekeringen zijn voor iedere vereniging aan te raden, zoals een aansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeringen zijn niet altijd nodig voor jouw vereniging. Het hangt af van wat de vereniging doet en welke activiteiten er plaatsvinden.

Let op! Bij een informele vereniging zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk en niet de vereniging zelf. Bij een formele vereniging is eerst de vereniging zelf aansprakelijk.

Bestuurdersverzekering

Bij een formele vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) zijn de bestuurders in beginsel niet zelf aansprakelijk, maar de vereniging. Tenzij er sprake is van wanbestuur.

Bij een informele vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) zijn de bestuurders wel hoofdelijk aansprakelijk en niet de vereniging. Voor een informele vereniging is het dus altijd aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven af te sluiten.

Lees in een apart bericht meer over de aansprakelijkheid van de vereniging en de aansprakelijkheid van bestuurders.

Vrijwilligersverzekering

Veel verenigingen werken met vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers kan een verzekering worden afgesloten, de vrijwilligersverzekering. De vrijwilliger zelf kan letsel oplopen, er kan schade aan materiaal ontstaan of de vrijwilliger kan (niet opzettelijk) schade aan iemand anders toebrengen. Met de vrijwilligersverzekering ben je gedekt tegen deze schade.

Naast een collectieve verzekering namens de vereniging, kan de vereniging de vrijwilligers zelf ook verplichten om zich te verzekeren. Lees hier meer over het verzekeren van vrijwilligers.

Rechtsbijstandsverzekering

Een vereniging kan ook een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt onvoorziene risico’s. Heb jij een vereniging opgericht om procedures te starten? Bijvoorbeeld om namens de leden een procedure tegen de gemeente aan te spannen? Dan dekt deze verzekering dat niet, omdat het dan niet onvoorzien is. De vereniging moet dan de volledige kosten zelf betalen.

Personeelsvereniging verzekeren

Een personeelsvereniging is opgericht op activiteiten te verrichten met het personeel. Een verzekering is daarom altijd aan te raden omdat er tijdens zo’n activiteit altijd iets kan gebeuren. Sluit dus zeker een aansprakelijkheidsverzekering af voor een personeelsvereniging.

VvE verzekeren

De Vereniging van Eigenaars (VvE) is een apart soort vereniging. Deze vereniging is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Daarnaast moet deze vereniging aan de leden bekend maken welke schade gedekt is. Meer weten over de verzekering in een VvE? Lees dan dit aparte bericht.

    0
    Je winkelwagen