is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een vereniging oprichten

Vereniging oprichten

Nederland kent in de grondwet de vrijheid van vereniging. Dat houdt in dat iedereen in Nederland elke vereniging kan oprichten. De overheid bemoeit zich hier niet met de inhoud of de organisatie van de verenigingen.

Een vereniging oprichten doe je niet alleen. Naar zijn aard bestaat een vereniging uit meer dan één persoon. De vereniging heeft ook altijd een doel om mensen te verenigen. Dat kan op ieder vlak, natuurlijk zijn er duizenden sportverenigingen in Nederland. Maar iedereen kent ook de woningbouwvereniging of de vakbond. Een vereniging kan ook rechtspersonen in zich verenigen, denk aan een winkeliersvereniging. Kortom verenigingen zijn er in alle soorten en maten, ze vormen een zeer belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving.

In dit bericht brachten wij de grootste verenigingen van Nederland in kaart.

Waarom jouw vereniging oprichten bij verenigingen.nl?

Je kunt via verenigingen.nl eenvoudig een vereniging oprichten! Je vult online een paar vragen in, download direct (gratis) de concept statuten en kiest één van onze notarissen. Bij deze notaris maak je een afspraak om de akte te passeren. Wij werken met vaste tarieven, dus je weet vooraf welke kosten je kunt verwachten voor het oprichten van jouw vereniging. Wij doen dit in samenwerking met de DoeHetZelfNotaris.nl.

Daarnaast kun je bij ons gratis de doelstelling van jouw vereniging laten controleren! Bij het online invullen van de vragen kom je deze knop vanzelf tegen. De doelstelling wordt dan gecontroleerd door onze juristen. Jij ontvangt binnen enkele dagen feedback op de doelstelling. Daarna kun je de opdracht aan de notaris toesturen.

Formele oprichting

vereniging oprichten

Een vereniging moet statuten hebben. Die statuten maak je met ons model. Statuten van een vereniging hoeven niet veel specifieke informatie te bevatten. Wat je precies gaat doen kun je namelijk beter zelf uitwerken dan opnemen in de statuten. Een voorbeeld, het doel van een politieke partij is om deel te nemen aan de verkiezingen. Voor de statuten maakt het niet uit of je dat als communist of als kapitalist wil gaan doen.

De statuten moeten worden vastgesteld door een notaris. Passeren bij de notaris noem je dat. De oprichters en bestuurders van het eerste uur verschijnen bij de notaris. De notaris controleert de formele zaken en kijkt of de bestuursleden overzien wat ze gaan doen.

Hierna is het tijd voor de eerste formele vergadering van de vereniging. De oprichtingsvergadering. De leden van het eerste uur gaan akkoord met de opgestelde statuten en benoemde het eerste bestuur. Hiermee heeft het bestuur het mandaat van de leden.

Formele regels

Zoals al hiervoor staat, zijn er weinig formele regels voor een vereniging. Er moet jaarlijks minimaal eenmaal vergaderd worden. In die vergadering stellen de leden de cijfers van het afgelopen jaar vast.

Als er geen externe boekhouder is, dan is een kascontrolecommissie verplicht. Die controleert onafhankelijk de cijfers.

Voor de invulling van het bestuur zijn geen regels. Alleen bij de oprichting moet je een voorzitter en secretaris hebben, mogelijk uitgebreid met een penningmeester. Juridisch hebben deze functies geen betekenis. Het bestuur is collectief verantwoordelijk. Je kunt de functies ook totaal andere namen geven, zoals Latijnse namen of fantasienamen.

Extra regels

Het kan zijn dat je met jouw vereniging gebonden bent aan extra regels. Bijvoorbeeld een politieke partij is per definitie een vereniging. Wil je meedoen aan de verkiezingen dan moet je voldoen aan de Kieswet en de regels van de Kiesraad. Bijna alle sportclubs willen meedoen aan de competitie. Zij moeten dan voldoen aan de regels van de landelijke bond. Dat zijn ook eisen voor de statuten bij het oprichten van de vereniging.

Vereniging verbieden

De rechter kan een vereniging verbieden. Dat is iets anders dan een toestemming vooraf. Om een vereniging te verbieden moet er eerst een eis worden ingediend, meestal door het Openbaar Ministerie. Slechts uitermate zelden wordt een vereniging langs deze weg verboden. Meestal is aangetoond dat de vereniging een criminele vereniging is. Dat is een organisatie die als doel heeft het verrichten van criminele handelingen. Dat is lastig te bewijzen, het is dan niet voldoende dat enkele leden zich schuldig maken aan crimineel gedrag. De vereniging zelf moet dit gedrag organiseren. Een dergelijk verbod trof de vereniging Martijn, die pedofilie aanmoedigde en een enkele motorclub. Lees hier meer over verboden verenigingen.

Een nieuwe vereniging oprichten kan de rechter als extra maatregel de betrokkenen verbieden.

 

Lees meer over Oprichten

0
Je winkelwagen