is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Het einde van de vereniging

Het einde van de vereniging

Hoe komt er een einde aan vereniging?

Er zijn veel redenen waarom de vereniging kan of moet stoppen. Als je het zelf in de hand hebt, dan moet de vereniging een besluit nemen. Dat besluit wordt genomen door de Algemene Vergadering. De uitvoering is meestal in handen van het bestuur.

Hoe komt een vereniging aan het einde?

Er zijn verschillende redenen waarom een vereniging ophoudt te bestaan. Dat kan een besluit van de vereniging zelf zijn. Er zijn ook mogelijkheden dat buitenstaanders een einde aan de vereniging maken. Bijvoorbeeld omdat jullie je niet aan de regels hebben gehouden.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

Let op! Tijdens de ontbinding is de organisatie verplicht om ‘in liquidatie’ achter de naam te zetten.

Vereffening

Na het opheffen volgt een overgangsfase. Die noem je de vereffening. Tijdens de vereffening worden alle lopende zaken afgehandeld. In het ontbindingsbesluit wijst je (conform de eventuele bepalingen uit de statuten) zogenaamde vereffenaars aan. Meestal is dat een bestuurslid of het complete bestuur. Een vereffenaar heeft – tenzij de statuten anders vermelden – dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een bestuurder.

Is er geen bestuur (meer) dan wordt de Kamer van Koophandel de vereffenaar. Ook kan de rechter een vereffenaar aanwijzen.

Turbo-opheffing

Ook bij de vereniging kan je kiezen voor een directe opheffing. Dan moet je wel zeker weten dat er geen schulden zijn. In dat geval sla je de vereffening over. Je neemt een besluit om de vereniging per direct op te heffen. Dat noem je een turboliquidatie. In het stappenplan opheffen vereniging kan je exact lezen hoe je dat moet doen.

Taken van de vereffenaar

De vereffenaar heeft een aantal belangrijke taken.

 • Zorgt dat de schulden worden voldaan.
 • Legt, indien er sprake is van een overschot, rekening en verantwoording af van de vereffening waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt.
 • Stelt een plan op van verdeling (conform de eventuele bepalingen uit de statuten).
 • Legt de rekening en verantwoording voor minimaal twee maanden ter inzage bij de Kamer van Koophandel.
 • Maakt in een regionale krant bekend waar en tot wanneer de rekening en verantwoording ter inzage ligt.
 • Meldt op het moment dat de vereniging definitief ophoudt te bestaan bij de Kamer van Koophandel.

Einde vereffening

De vereffening eindigt wanneer er aan de vereffenaars geen baten (zaken of rechten die te gelde kunnen worden gemaakt) meer bekend zijn. De vereniging houdt vervolgens op te bestaan. De vereffenaar meldt dit bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die in het handelsregister zijn opgenomen blijven nog tien jaar bewaard.

  Lees meer over Bestuur

  0
  Je winkelwagen