Stappenplan vereniging opheffen

Stappenplan vereniging opheffen

sponsoring

Vereniging opheffen

Jullie willen de vereniging opheffen. Hier vind je de stappen die jullie hiervoor moeten zetten.

In een vereniging zit je niet alleen. Er zijn ook leden. Je kan dus niet in je eentje bepalen om de vereniging op te heffen. Hieronder vind je de besluiten die jullie samen moeten nemen om de vereniging te kunnen opheffen.

Let op: Als je een vereniging hebt die lid is van een koepel zijn er vaak verplichte statuten. Bijvoorbeeld alle voetbalverenigingen moeten modelstatuten voeren die de KNVB heeft voorgeschreven. De modelstatuten hebben deze keuzes dan bepaald.

Stappenplan

Stappenplan vereniging opheffen

 1. Lees de statuten

  In de statuten staat hoe je de vereniging moet opheffen. Lees dus eerst de statuten door. Dan weet je of je de juiste procedure volgt.

 2. Bestuursbesluit

  Het besluit om de vereniging op te heffen wordt genomen in de algemene vergadering door de leden van de vereniging. Dit gebeurt met een ontbindingsbesluit.
  In de statuten staat beschreven hoe dit besluit genomen moet worden en hoeveel leden er minimaal aanwezig moeten zijn. Zorg dat je de stappen goed uitvoert, en vastlegt in notulen. Zo voorkom je achteraf problemen.
  Lees meer over: Besluit nemen vereniging opheffen. Je kiest voor opheffen met vereffening of voor een “turbo liquidatie” van de vereniging.

 3. Vereffening

  Koos je voor vereffening. In het besluit van de algemene vergadering komt te staan wie de afhandeling van de opheffing zal uitvoeren. Die persoon is de vereffenaar. Als de vereniging nog vermogen heeft, moet dit worden vereffend. De schulden moeten betaald en de bezittingen verkocht. Blijft er nog een saldo over? Dan moet dat overeenkomstig de statuten worden uitgekeerd. Onder omstandigheden kan de vereniging het geld aan de leden uitkeren.
  De vereffenaar maakt de eindbalans op en deponeert deze bij de Kamer van Koophandel. Als er na twee maanden geen crediteur zich heeft gemeld mag de vereffenaar het saldo van de vereniging uitkeren. Als alle baten weg zijn houdt de vereniging op te bestaan en kan zij worden uitgeschreven.

 4. Turbo liquidatie

  Je koos voor turbo liquidatie. Dat kan alleen als er geen schuldeisers zijn. je brengt de boekhouding in orde. Maakt een eindbalans. Betaalt eventueel nog een factuur. Blijft er een saldo over? Dan kan dat uitgekeerd zoals in de statuten staat beschreven.

 5. Praktische zaken opzeggen

  Een deel van de klus bestaat uit het opzeggen van allerhande lopende zaken. Denk aan het uit de lucht halen van een website, het afmelden bij een koepelorganisatie, het afmelden bij de gemeente. Zoek de eigen organisatie op via Google en bekijk waar je nog te vinden bent.

 6. Belastingdienst

  Het zou kunnen dat er op het moment van opheffen nog reguliere, periodieke belastingschulden openstaan. Zoals BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Formeel zijn dit nog geen schulden omdat ze nog niet opeisbaar zijn. Je reserveert deze kosten in de boekhouding. De vereffenaar handelt deze af.

 7. Administratie van de vereniging

  De administratie van de vereniging moet je 7 jaar bewaren. Dit is de bewaarplicht. Daarvoor moet je een bewaarder aanwijzen. Deze persoon is dan verantwoordelijk voor het bewaren van de stukken. De administratie van de vereniging bestaat uit:
  – Een ledenadministratie; en
  – Een financieel overzicht of jaarverslag, waarin alle inkomsten en uitgaven staan.
  De bewaarder wordt ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 8. Uitschrijven Kamer van Koophandel

  Je moet de vereniging uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat kan je online doen via website van de KvK. De vereniging houdt pas op te bestaan als er geen baten meer zijn.

 9. Bankrekening opheffen

  Vergeet niet de bankrekening op te heffen. Dat is iets anders dan het saldo op 0 zetten.

Geen leden?

Heeft de vereniging geen leden meer? Dan is er een speciale regel. De vereniging wordt ontbonden als er geen leden zijn. Dan is er geen besluit nodig, want er is niemand om het besluit te nemen.

Vereniging met ANBI status opheffen

Heeft de vereniging de ANBI status? Dan moet het eventuele batig saldo naar een vereniging worden overgemaakt die ook de ANBI status heeft.

Als het om een culturele ANBI gaat moet het batig saldo worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

  0
  Je winkelwagen