Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Je kan zelf jouw bestuursfunctie opzeggen. Dit doe je schriftelijk en stuur je naar de andere bestuursleden. De algemene vergadering neemt hier dan een besluit over.

Bestuursfunctie zelf opzeggen

Als je lid bent van een bestuur kan het zijn dat je op een gegeven moment jouw bestuursfunctie wilt opzeggen. Maar hoe doe je dat?

Als je jouw bestuursfunctie wilt opzetten moet je dat schriftelijk doen. Een mailtje is ook voldoende. Dit stuur je aan de andere bestuursleden. In het bestuur gaan jullie bespreken hoe jullie een nieuw bestuurslid gaan vinden. Uiteindelijk is het de algemene vergadering die een nieuw bestuurslid benoemt.

De algemene vergadering moet de opzegging aanvaarden. Deze geeft jou dan decharge. Decharge is een besluit van de algemene vergadering waarbij je wordt ontslagen van aansprakelijkheid. Hiermee wordt gezegd dat jij jouw bestuurswerk, en voornamelijk de begroting, correct hebt achtergelaten. Na het nemen van een dechargebesluit ben je niet meer aansprakelijk. Andere leden van het bestuur zijn uiteraard nog wel aansprakelijk. In de statuten kan een regeling worden opgenomen voor het verlenen van decharge.

De secretaris geeft aan de Kamer van Koophandel door wat de nieuwe samenstelling van het bestuur is. Dat kan online via een formulier bij de Kamer van Koophandel.

Vereniging wil bestuurder ontslaan

Het kan ook zijn dat de vereniging de bestuurder wil ontslaan. Dat kan zowel zijn binnen het bestuur als iemand binnen de vereniging.

    0
    Je winkelwagen