is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Hoe zeg ik mijn bestuursfunctie op?

Je kunt zelf jouw bestuursfunctie opzeggen. Dit doe je schriftelijk en stuur je naar de andere bestuurders. Tijdens de vergadering zal hier een besluit over worden genomen.

Bestuursfunctie opzeggen

bestuursfunctie

Als bestuurder van een vereniging kan het zijn dat je op een gegeven moment jouw bestuurslidmaatschap wilt opzeggen. Hoe doe je dat?

Je bestuurslidmaatschap zeg je schriftelijk op. Een e-mail is ook voldoende. Deze stuur je aan de andere bestuurders. Tijdens de ledenvergadering bespreken jullie deze opzegging. Tijdens de algemene vergadering kunnen de leden een nieuw bestuurslid kiezen. Zijn er momenteel geen leden die de bestuursfunctie kunnen vervullen, dan bespreken jullie hoe je hier invulling aan gaat geven.

Termijn uitzitten?

Je bent niet verplicht om de bestuurstermijn helemaal uit te zitten Je kunt tussentijds jouw bestuursfunctie opzeggen. In dat geval moet de vereniging ook tijdelijke maatregelen nemen.

Het is altijd netjes om zeker in deze situatie mee te werken aan een goede overdracht. Niet meewerken aan een correcte overdracht is onder omstandigheden onrechtmatig. je kunt dan schadevergoeding moeten betalen. Ook kan een rechter eventueel de medewerking afdwingen met een dwangsom.

Aanvaarding door de algemene vergadering

De algemene vergadering moet de opzegging aanvaarden. Deze geeft jou dan decharge. Decharge is een besluit van de algemene vergadering waarbij je wordt ontslagen van aansprakelijkheid. Hiermee zegt de algemene vergadering dat jij jouw bestuurswerk, en voornamelijk de begroting, correct hebt achtergelaten. Na het nemen van een dechargebesluit ben je niet meer aansprakelijk. Andere leden van het bestuur zijn uiteraard nog wel aansprakelijk. In de statuten kan een regeling worden opgenomen voor het verlenen van decharge.

Als bestuurder ben je vrij om op te zeggen. De algemene vergadering kan jou niet dwingen om bestuurder te blijven als je eerder stopt dan de afgesproken termijn. Als jij de werkzaamheden goed hebt afgerond, is vroegtijdig stoppen geen reden om decharge te weigeren. Lees hier meer over in een apart artikel.

Een van de bestuursleden, meestal de secretaris, geeft aan de Kamer van Koophandel door wat de nieuwe samenstelling van het bestuur is. Dat kan online via een formulier bij de Kamer van Koophandel.

Vereniging wil bestuurder ontslaan

Het kan ook zijn dat de vereniging de bestuurder wil ontslaan. Dat kan zowel zijn binnen het bestuur als iemand binnen de vereniging.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen