is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Lid kan de contributie niet betalen

Lid kan de contributie niet betalen

Wat als een lid de contributie niet meer kan betalen?

De vereniging kan het lid wijzen op subsidiemogelijkheden. De vereniging kan het lid ook begeleiden met het aanvragen van subsidie. Met deze subsidie kan het lid de contributie betalen.

Betalingsproblemen bij verenigingsleden

contributie

De vereniging vraagt contributie van de leden. Met deze contributie kan de vereniging samen met haar leden het doel van de vereniging nastreven. Dit staat in de statuten.

De contributie van een vereniging kan voor leden aan de hoge kant zijn. Voor de leden kan het lastig zijn om deze te betalen als zij onvoldoende financiële middelen hebben. Voor deze leden bestaan subsidieregelingen, maar niet iedereen weet dat deze bestaan of maakt er gebruik van.

Verenigingen kunnen hun leden daarbij helpen. De vereniging kan de leden bijvoorbeeld wijzen op subsidiemogelijkheden.

Steun bij de Gemeente

Veel gemeenten hebben een potje voor het stimuleren van sport of activiteiten. Dat kan zijn op basis van de Bijzondere Bijstand. Andere gemeenten doen dit in het kader van het minimabeleid of de sociale cohesie. Het aanvragen is meestal niet erg ingewikkeld. Maar dat wil zeker niet zeggen dat iedereen de formulieren kan begrijpen.

Particuliere subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan subsidie te komen. Een grote organisatie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Op hun website staat onder andere “Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen.”

Het fonds maakt het bedrag niet over aan het lid zelf, maar aan de vereniging.

Je kan als vereniging vaak nog meer fondsen vinden, ook specifiek vaak voor jouw activiteiten. Bijvoorbeeld fondsen voor de aanschaf van muziekinstrumenten of speciale activiteiten.

Wat kan de vereniging doen?

De vereniging kan de leden helpen bij de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld door de leden hiervan op de hoogte te stellen. Binnen de vereniging kan een hulpverlener worden aangewezen. Deze hulpverlener kan dan helpen met het aanvragen van de subsidie.

Onderzoek KNVB en ING

De voetbalbond KNVB, de ING en enkele schuldhulpverleners zijn een samenwerking aangegaan. Zij gaan ‘financieel vertrouwenspersonen’ installeren bij amateurverenigingen. In eerste instantie bij ongeveer zeventig clubs. Dit wordt daarna uitgebreid naar de rest van de Nederlandse amateurvoetbalvelden.

Uit een onderzoek van de ING blijkt dat ongeveer de helft van de amateurvereniging te maken heeft met leden die moeite hebben om het lidmaatschapsgeld te betalen en deel te nemen aan extra activiteiten. Lees het hele artikel op het nrc.nl.

Niet willen betalen

Er is een groot verschil tussen niet kunnen betalen en niet willen betalen. Lees ook: Wat doe je met een niet betalend lid? Dit artikel gaat uit van een lid dat niet wil betalen.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen