Bezwaarschrift tegen aanslag WOZ voor verenigingen

Documenten

Bezwaarschrift tegen aanslag WOZ voor verenigingen

2.-

Ben je het niet eens met de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB)? Stuur dan deze brief om hiertegen in bezwaar te gaan. Deze brief is specifiek opgesteld voor verenigingen. Het is belangrijk om bezwaar te maken. Je kan dat bijzonder eenvoudig zelf doen

In winkelwagen

Wil je korting? Word dan abonnee: Abonnement verenigingen.nl

Bezwaar WOZ voor een vereniging

Bezwaar tegen de opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) voor een vereniging. Het bezwaar richt zicht tegen de waarde die is toegekend aan een onroerende zaak. Het bezwaarschrift is opgesteld vanuit de eigenaar/gebruiker. Verzoek tot nieuwe vaststelling van de WOZ waarde. Dit bezwaarschrift is voor een vereniging, je moet dus ook aantonen dat je namens de vereniging optreedt. Je moet zoals dat heet tekenbevoegd zijn. Dat is zoals het vermeld staat in het Handelsregister

wat moet je zelf doen aan dit beroepschrift

Je dient zelf te zorgen voor adresgegevens. Daarnaast een onderbouwing waarom je het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Dat kan bijvoorbeeld met een taxatierapport van het object. Dat laatste, dat de waarde onjuist is kan bijvoorbeeld met vraagprijzen van funda.nl. Als je er wat meer geld voor over hebt: de echte verkoopprijzen staan in het kadaster, maar daar moet je voor betalen.
Het adres waar het bezwaarschrift heen moet staat op de aanslag.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • bezwaar tegen hoogte;
 • verzoek vernietiging besluit;
 • verzoek nieuwe vaststelling.

.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De aanslag WOZ is gebaseerd op de waarde van het onroerende goed. Hoe hoger de waarde van het object, hoe hoger de belasting die je moet betalen. Indien deze waarde in jouw ogen te hoog is vastgesteld kun je bezwaar maken. De WOZ waarde speelt ook een rol bij het bepalen van diverse andere lokale en provinciale heffingen. Een te hoge WOZ waarde kan effect hebben op andere belastingen en heffingen.
Bezwaar is de eerste stap en doe je bij de gemeente. Het bezwaar moet binnen zes weken na de aanslag worden ingediend. De gemeente kan dan de waarde lager vaststellen.
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heb je recht op een vergoeding van (een deel van) de kosten die je maakt voor dit bezwaarschrift.

  Extra informatie

  Doelgroep

  Overheid, Stichting en Vereniging, Zakelijk

  Categorie

  Stichting en Vereniging  1
  Je winkelwagen