is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Overeenkomst Schenken van goederen

Producten

Overeenkomst Schenken van goederen

12.50

Iemand wil goederen schenken aan de vereniging. Dat moet je even vastleggen. Zo staat vast dat het een schenking is en geen bruikleen bijvoorbeeld. Ook is naar eventuele anderen, zoals erfgenamen, duidelijk dat er sprake is van een bewuste schenking. Bovendien zijn de eventuele voorwaarden ook helder beschreven. Maak dus dit contract als het gaat om een substantiële schenking.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen alle documenten gratis! Word nu Abonnee van verenigingen.nl

Schenken van goederen

donatie goederenIemand wil goederen schenken aan een vereniging. Het is belangrijk om dit in een contract vast te leggen. Zo staat vast dat beide partijen de intentie van een schenking hadden. Je voorkomt bijvoorbeeld dat de schenker achteraf zegt dat sprake was van bruikleen. Ook is de overeenkomst belangrijk omdat de waarde van de schenking is vast gelegd. De schenker heeft dat mogelijk nodig voor belastingaftrek. De schenker kan aan een schenking ook bepaalde verplichtingen meegeven.

Wat je zelf moet opnemen in dit contract

Door de aard van het schenken van goederen moet je dat zelf beschrijven. In het model zijn wat suggesties opgenomen. Probeer de omschrijving zo exact mogelijk te krijgen. Ook kun je namens de schenker aanvullende voorwaarden opnemen.

Samenvatting

Bevat de volgende bepalingen:

 • bepaling wie de schenker en ontvanger zijn;
 • duidelijke beschrijving van de schenking;
 • wijze en moment van schenking;
 • eventuele verplichtingen;
 • fiscale bepalingen;
 • afronding.

Context schenken van goederen

Een schenking is een tweezijdige overeenkomst. De ontvanger moet nadrukkelijk akkoord gaan met de schenking. Bedenk dat er vele redenen zijn waarom je een schenking van goederen niet wilt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat er bepaalde verplichtingen aan de schenking zijn verbonden. Je ontvangt drie schilderijen onder de voorwaarde dat ze altijd in een bepaalde zaal moeten hangen. Het kan ook zijn dat goederen als zodanig niet hetzelfde belang hebben als de schenker eraan geeft. Denk aan een verzameling die door de ontvanger helemaal in kaart gebracht moet worden en waar je op de vereniging mogelijk helemaal geen plek voor hebt.

  • Categorie:
  • modelovereenkomst
  • overeenkomst
  • voorbeeldovereenkomst


  0
  Je winkelwagen