is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wat kan ik doen als een lid zich misdraagt?

Wat kan ik doen als een lid zich misdraagt?

Wat kan ik doen als een lid van de vereniging zich misdraagt?

Als een lid van een vereniging ongewenst gedrag heeft of zich misdraagt kan je verschillende maatregelen nemen. Je kan beginnen met een (schriftelijke) waarschuwing, en eventueel een schorsing. Je kan het lidmaatschap ook direct opzeggen of het lid ontzetten. Er kan ook nog sprake zijn van tuchtrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Wat als een lid zich misdraagt

misdraagt

Het kan zijn dat een lid zich misdraagt, door zich niet aan de regels te houden. Je kan verschillende maatregelen nemen tegen zo’n lid, van een waarschuwing tot een strafzaak. In het huishoudelijk reglement kunnen deze mogelijkheden ook al zijn opgenomen.

De maatregelen die genomen kunnen worden:

 • Waarschuwing: Je kan een lid een waarschuwing geven. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen. Als een lid dan weer de regels overtreedt of ongewenst verdrag vertoont kan je hem of haar wijzen op de eerdere waarschuwing. Vanaf de eerste waarschuwing begin je al met een dossieropbouw van het lid.
 • Schorsing: Er zijn verschillende soorten schorsingen. Er is een statutaire schorsing en een wettelijke schorsing.
  • In de statuten of huishoudelijk reglement staat geregeld hoe je een lid kan schorsen. Dit doet het bestuur van de vereniging. Dit kan een tijdelijke schorsing zijn of een schorsing voor onbepaalde tijd. In de meeste gevallen begin je met een tijdelijke schorsing. Dat is een snelle manier om een ongewenst lid van de vereniging te weren. Wil je het lid voor langere tijd schorsen dan ga je voor een schorsing voor onbepaalde tijd. De schorsing treedt direct in werking.
  • Voor sportverenigingen geldt ook dat er een wedstrijdschorsing kan plaatsvinden op basis van het huishoudelijk reglement of het tuchtreglement.
  • Een wettelijke schorsing hangt samen met de ontzetting/royement.
 • Gebiedsverbod: Je kan een lid verbieden om nog op de vereniging te komen. Je ontzegt dan de toegang tot het terrein. Dat kan tijdelijk of permanent zijn.
 • Opzegging: Een lidmaatschap kan worden beëindigd door opzegging van het lidmaatschap. Opzegging kan in de gevallen die in de statuten of huishoudelijke reglement zijn genoemd. Als een lid niet meer voldoet aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stelt, kan het lidmaatschap ook worden opgezegd.
 • Ontzetting: Een lid kan worden ontzet als die in strijd handelt met de statuten, het reglement of besluiten van de vereniging. Of de vereniging op andere onredelijke wijze behandelt. Dit is geregeld in art. 2:35 Burgerlijk Wetboek. Een lid kan hiertegen in beroep gaan. Dat gebeurt dan bij de Algemene Ledenvergadering.

Lees hier meer over: Opzegging of ontzetting lid vereniging

Tuchtrecht

Er zijn veel (sport)verenigen met een eigen tuchtrechtreglement. Het staat elke vereniging vrij om in haar statuten een tuchtrechtreglement op te nemen. Als je dan lid wordt van de vereniging onderwerp je je vrijwillig aan het verenigingstuchtrecht.

(Sport)vereningen hebben hun eigen tuchtrechtreglement opgesteld omdat er dan meer specialisatie mogelijk is op een bepaald gebied.

Strafrecht

Als een lid van een vereniging de regels enorm overschrijdt kan het lid ook strafrechtelijk worden vervolgd. Bijvoorbeeld: als een voetbalspeler met opzet het been van een andere speler breekt. Dit is een duidelijke overtreding van de spelregels. Strafrechtelijk gezien kan de voetbalspeler dan ook worden vervolgd voor mishandeling. Iedereen herinnert zich de mishandeling van een grensrechter een paar jaar geleden.

Over dit onderwerp zijn verschillende uitspraken geweest. Lees bijvoorbeeld over de Veroordeling wegens mishandeling door sliding tackle tijdens een amateurvoetbalwedstrijd.

Conclusie

De vereniging heeft een reeks opties als een lid zich misdraagt. Het staat het bestuur vrij om zelf te kiezen welke maatregel het beste past in de situatie. Dat geldt niet voor het strafrecht. Hier kan de politie of een ander zoals het slachtoffer besluiten over te gaan tot actie.

Modelbrieven

Wij hebben een aantal modelbrieven opgesteld die de vereniging kan gebruiken in het geval een lid zich misdraagt. Je begint eerst met een schriftelijke waarschuwing. Daarna kan je overgaan op schorsing en/of een betredingsverbod voor het verenigingsterrein. Mocht de vereniging besluiten nog een stap verder te gaan dan kan de vereniging het lid royeren.

  e-boekhouden.nl
  0
  Je winkelwagen