is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statuten wijzigen en formaliseren

Het wijzigen van de statuten van vereniging is een weg met formele stappen. Ook het omzetten van een informele vereniging naar een formele vereniging kent dezelfde stappen. Lees dus alle berichten over dit onderwerp.

AVG en aansprakelijkheid verenigingsbestuur

Bestuurdersaansprakelijkheid AVG in de vereniging In het kader van de AVG is het verenigingsbestuur aansprakelijk. Het bestuur moet toezien op de juiste invulling van de privacy binnen de vereniging. Het bestuur is wettelijk aansprakelijk. De bestuurders zijn zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Maar, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. De bestuurdersaansprakelijkheid is […]

Inschrijving vereniging bij de Kamer van Koophandel

Verschillende verplichtingen voor een vereniging Je hebt als vereniging de verplichting om te zorgen voor inschrijving in het Handelsregister. Bij oprichting via de notaris regelt die dat. Tegelijk ben je verplicht te zorgen voor registratie in het UBO-register. Je bent als bestuur verplicht te zorgen voor het correct bijhouden van die inschrijving. Wijzigt het bestuur? […]

De naam van de vereniging wijzigen

De statuten De naam van de vereniging staat vermeld in de statuten. Als je van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel. Bij een vereniging kunnen de statuten in principe altijd worden aangepast, ook wanneer de bevoegdheid tot wijziging statutair is uitgesloten. Als er zo’n bepaling […]

Statuten vastleggen bij de notaris

Statuten Het notarieel vastleggen van de statuten betekent dat de vereniging een professioneel karakter krijgt, omdat alles officieel is vastgelegd. De vereniging is hiermee een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In principe zijn bestuurders daarvan niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Lees ook: Informele vereniging omzetten naar formele vereniging. Ga je niet bij de […]

0
Je winkelwagen