Belasting

Ook al hebben verenigingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier lees je met welke fiscale zaken jouw vereniging te maken kan krijgen.

Vergeet de vennootschapsbelasting niet

Vpb afdragen Vennootschapsbelasting (Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die vergelijkbaar zijn. De vennootschapsbelasting is van toepassing als je door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Daarvoor moet aan deze drie voorwaarden zijn voldaan: Er een oogmerk is om winst te behalen. Er wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. En er […]

0
Je winkelwagen