Belasting

Ook al hebben verenigingen en stichtingen vaak geen winstoogmerk, toch moet in bepaalde gevallen belasting aan de fiscus worden afgedragen. Maar ook belastingvoordeel is mogelijk. Hier leest u met welke fiscale zaken uw organisatie te maken kan krijgen.

Btw afdragen ja of nee?

Btw afdragen en aftrekken Vrijstellingen Regeling voor kantines Btw-tarieven Btw afdragen en aftrekken Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt: Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent. Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren. Vooral verenigingen moeten dus rekenen op […]

Btw betalen over sponsorinkomsten?

Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Als uw organisatie niet aangemerkt is als btw-plichtig, is er een grote kans dat u voor de diensten die u aan sponsors verleent toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. Btw-plichtig Als uw vereniging of stichting door de […]

De btw-aangifte: zo werkt het

  Btw altijd aangeven Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, moet u btw-aangifte doen. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdvak, dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat een kwartaal zijn. En als u per jaar minder dan € 1.883 aan btw betaalt, kan het op verzoek op een jaar […]

Wanneer past u de kantineregeling toe?

Omdat het in de kantine vaak om kleine bedragen gaat, heeft de fiscus een bijzondere regeling getroffen. Die regeling stelt dat kantines niet worden belast voor de BTW. Deze regeling is niet van toepassing op sportkantines. Welke kantines? De kantineregeling geldt voor de volgende organisaties: muziekverenigingen speeltuinverenigingen instellingen voor jeugdwerk bejaardensociëteiten hobbyclubs buurtverenigingen dorpshuizen en […]

Is uw organisatie een SBBI en wilt u een jubileum vieren?

Voor donateurs van steunstichtingen SBBI zijn sinds 1 januari 2012 eenmalige giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Checklist oprichting steunstichting SBBI Wilt u een steunstichting oprichten voor het jubileum van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Met deze checklist van de Belastingdienst controleert u of u voldoet aan de voorwaarden om aangemerkt te […]

Verlenging belastingvoordeel voor giften aan cultuur

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en minister Jet Bussemaker van Onderwijs hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken. Particulieren mogen voor de […]

Btw-suppletie: als u te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald

Btw-suppletie Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw. Het kan tenslotte gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig omzetbelasting hebt betaald. Dit corrigeer je door middel van een btw-suppletie. Daarvoor moet je het formulier Suppletie Omzetbelasting van de Belastingdienst gebruiken. Daarbij […]

Belasting betalen

Soorten belasting Opgeven bij de Belastingdienst Soorten belasting Een stichting of vereniging kan in het algemeen met de volgende soorten belastingen te maken krijgen: Btw Loonbelasting en premieheffing  Vennootschapsbelasting Speciale regeling voor sportevenementen Btw Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet uw organisatie btw […]