Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Krap bij kas? Even ruim denken!

Als uw organisatie krap bij kas zit, zijn er verschillende manieren om geld van buitenaf te verkrijgen. U kunt hierbij denken aan tijdelijk rood staan op de zakelijke rekening, een geldlening voor een grotere uitgave of aan een vorm van leasen. Kijk eerst in de statuten! Rood staan Geld lenen Leasen Kijk eerst in de […]

Geld innen of ontvangen? Maak het makkelijk!

Contributies en donaties zijn voor verenigingen en stichtingen cruciale inkomsten om te kunnen functioneren en doelstellingen te verwezenlijken. Als bestuur is het uw taak de inning of ontvangst van deze gelden goed te regelen. Wanneer en hoe wilt u innen of ontvangen? En is goed betaalgedrag te stimuleren? Wie mogen innen/ontvangen? Tijdstip van innen Betaalwijzen […]

Zo ziet een goede factuur eruit

Formele vereisten Acceptgiro Elektronisch factureren Om er zeker van te zijn dat uw factuur betaald wordt, moet hij niet alleen voldoen aan formele vereisten. Het oog wil ook wat. Het uiterlijk van de factuur kan zelfs bepalend zijn voor de snelheid waarmee hij betaald wordt. Onderzoek wijst namelijk uit dat organisaties weinig aandacht besteden aan […]

Wegwijs in de wereld van subsidies

Nederland subsidieland De spelregels Voordelen van subsidies Nadelen van subsidies Nederland subsidieland Er zijn in Nederland meer dan duizend subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar voor uiteenlopende projecten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 800 fondsen die middelen ter beschikking stellen voor projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Grote kans dus dat er ergens een subsidie is […]

Geld over? Zet het weg!

Als bestuurder bent u –  al dan niet samen met uw medebestuurders – verantwoordelijk voor het beheer van de geldstromen binnen uw organisatie. Maak dus een zorgvuldige afweging hoe u eventuele financiële reserves het beste kunt laten renderen. Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten Sparen Deposito Beleggen Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten De start van een […]

Vpb afdragen voor activiteiten in besloten kring?

De vennootschapsbelasting is van toepassing als de vereniging of stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan: Er is een oogmerk om winst te behalen. Er wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Er is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal. Meer hierover leest u in het artikel Vergeet de […]

TIP: Makkelijk declareren

De eenvoudigste manier om te declareren is de penningmeester het bonnetje te geven en het geld contant te innen. Wanneer u de penningmeester niet zo vaak ziet, er weinig geld in de kas zit of wanneer u erg veel geld terug moet krijgen, kunt u een officiële declaratie op papier indienen. Voor de penningmeester is […]

Elektronisch factureren: goedkoop en snel

De elektronische (of digitale) factuur is al sinds 2004 wettelijk toegestaan. E-factureren bespaart tijd en geld, omdat de factuur per e-mail wordt verzonden. Ook blijkt uit ervaring van bedrijven die al langer de e-factuur gebruiken, dat deze sneller betaald wordt dan de papieren versie. De laatste jaren neemt het gebruik van elektronisch factureren toe, mede als gevolg van het […]

Voorkom fraude en fouten door functiescheiding

Functiescheiding in de praktijk Misschien heeft u zich, zittend op een terrasje in het zuiden van Europa, wel eens verbaasd over het vele personeel dat in die horeca-gelegenheid aanwezig was? De ene medewerker neemt uw bestelling op, een ander serveert uw maaltijd en als u een drankje bijbestelt kan dat niet zomaar bij élk personeelslid. […]

Voorkom fraude en fouten door functiescheiding deel 2

In het vorige artikel kreeg u voorbeelden van functiescheiding in de horeca en in de kantine van uw vereniging. In dit tweede artikel ga ik in op functiescheiding bij een activiteit waarmee iedere vereniging en stichting te maken heeft: het betalen van facturen. Wat is functiescheiding? De essentie van functiescheiding is dat niet alle activiteiten […]