is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

De vereniging verricht geen activiteiten. Kan ik betaalde contributie terugvragen?

Nee, in beginsel kan je geen contributie terugvragen van de vereniging. De vereniging kan hier wel een uitzondering op maken.

Contributie terugvragen

De vereniging ligt stil. Er worden geen activiteiten meer verricht maar je hebt wel contributie betaald. Kan je deze contributie dan terugvragen? In beginsel niet.

Ben je lid van een vereniging dan is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Zodra je lid wordt van de vereniging ben je de betaling verschuldigd. Als een activiteit of training niet door kan gaan, blijven de leden het ook verschuldigd. Deze staan namelijk los van de contributie. Wil je niet meer betalen? Dan zal je jouw lidmaatschap moeten opzeggen. Houd daarbij wel rekening met de opzegtermijn.

contributie

De vereniging kan zelf beslissen of zij stopt met het innen van contributie. Bijvoorbeeld omdat er geen activiteiten plaatsvinden of uit coulance. Dit besluit moet door de algemene vergadering van de vereniging worden genomen.

De terugbetaling van de contributie is in het belang van de leden, niet van de vereniging. De continuïteit van de vereniging kan in gevaar komen als veel leden de contributie terugvorderen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de leden die wel betalen.

Lidmaatschap opzeggen

In sommige gevallen kan een lid het lidmaatschap direct opzeggen. Het lid moet daarvoor onvoorzienbare en gegronde redenen aantonen. Het verenigingsbestuur beslist hierover. Zij besluiten of het gezien de omstandigheden redelijk is dat de vereniging de inkomsten misloopt of dat het risico bij het lid komt te liggen. In andere gevallen moet het lid de gewone opzegtermijn in acht nemen.

Sportschool

De sportschool heeft het ook vaak over ‘leden’ en ‘lidmaatschap’. Maar de sportschool is geen vereniging. Je betaalt ook geen contributie op basis van statuten, maar een vast bedrag per maand op basis van een contract. Dan bestaan er wel wederkerige rechten en plichten. In het contract moet dan duidelijk staan wanneer er sprake is van een overmachtssituaties. Bijvoorbeeld tijdens de corona-crisis. Toen waren de sportscholen gedwongen gesloten.

Is de sportschool een bepaalde periode dicht zonder reden, dan zou je wel contributie terug kunnen vragen. De sportschool komt zijn verplichtingen immers niet na en dan is er sprake van wanprestatie.

Vereniging opheffen dan wel geld terug

Wet of recht

Jullie kunnen ook besluiten de vereniging op te heffen. Afhankelijk van wat de statuten hierover bepalen kunnen de leden dan het vermogen ontvangen van de vereniging. Hoe dat exact zit is dus afhankelijk van de soort vereniging en van de statuten.

Inactieve VvE en bijdrage

Inactieve VvE houdt ook niet op te bestaan. Ook hier moet de verplichte VvE-bijdrage gewoon betaald worden. Wil je onder die bijdrage uit, dan zal er een formeel besluit van de VvE nodig zijn.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen