Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. U moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken. Een stichting kent geen leden, maar wel donateurs en andere betrokkenen die bijna als leden gezien kunnen worden.

Kunnen de leden ook elektronische stemmen?

Elektronisch stemmen Tijdens de algemene vergadering van de vereniging kunnen leden stemmen over besluiten tijdens de vergadering. Deze stemmen kunnen de leden op de vergadering zelf in persoon of elektronisch doen. Soms is het wenselijk om leden elektronisch te laten stemmen. Bijvoorbeeld wanneer er bij de vergadering een lage opkomst is. In dat geval kan […]

Problemen tussen bestuur en leden

Communicatie Er kunnen altijd problemen ontstaan in het bestuur en tussen leden. Dit is een proces dat geruime tijd kan duren. Het bestuur dient bekwaam te zijn in het omgaan met problemen en conflicten. Bij het signaleren van problemen dient het bestuur direct in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen. Nodig de betreffende bestuurders […]

Wat moet de software voor ledenadministratie kunnen?

Inventarisatie Een goede inventarisatie vooraf van de mogelijkheden en prijzen van de software voor ledenadministratie kan erg nuttig zijn. Waar moet je op letten?In de vorige artikelen gaven we handvatten voor de inventarisatie.Opzetten en onderhouden van de ledenadministratie »Contributie en financiële administratie » In dit artikel een aantal extra aandachtspunten voor de software. Er zijn tientallen punten […]

Werven: Het bepalen van doelgroepen

Doelgroep bepalen Uw doelgroep is eigenlijk het antwoord op de vraag: welke nieuwe leden of donateurs willen wij aantrekken? Jonge leden? Leden van middelbare leeftijd? Gepensioneerde leden? Mannen? Vrouwen? Alle mensen in de stad of het dorp? Kapitaalkrachtigen? Leden die twee jaar geleden hun lidmaatschap opzegden en die u graag weer wilt verwelkomen? Leden of […]

De wervingsboodschap op papier

Denk daarbij aan artikelen of stukken tekst over: De doelstelling van uw vereniging De ontstaansgeschiedenis De organisatiestructuur De faciliteiten: wat is uw aanbod? De groei van het ledenbestanddoor de jaren heen Verhalen / anekdotes van oud- of ereleden Recent behaalde successen Verdiep u ook in de concurrentie: Is uw locatie gunstiger dan uw collega-vereniging of […]

Aanbod en middelen van een wervingsactie

Wie: doelgroep Een doelgroep kiezen is overigens sneller gedaan, dan deze daadwerkelijk bereiken. Stel dat u kiest voor alle jongeren onder 16 jaar. Als u een folder op naam wilt versturen, zult u bestanden moeten hebben met namen, adressen, postcodes en woonplaatsen. Oud-leden heeft u waarschijnlijk nog wel in de database, maar hoe vindt u […]

Ledenadministratie

Ledenbeheer Hoeveel leden kunnen in het programma worden ingevoerd? Is er een maximum? Abonnementen, lidmaatschappen en donaties invoeren? Adresgegevens, code, type lid, contributie invoeren? Pasfoto’s bijvoegen en memovelden invullen? Makkelijk selecties maken? Zelf etiketten ontwerpen en samenstellen? Is er een koppeling met Word of een andere tekstverwerker voor mailings en brieven? Leden im- en exporteren? Makkelijk gegevens uitwisselen […]

TIP: Leden toelaten en weigeren

Het toelaten en weigeren van leden gebeurt normaal gesproken door het bestuur, tenzij er een andere regeling in de statuten staat. Bijvoorbeeld door een toelatings- of ballotagecommissie. Toelaten Bij sommige verenigingen worden leden automatisch toegelaten. De aanmelding, registratie en betaling van de eerste contributie is voldoende om lid te worden. Aan iemand die zich als […]

Hoe kunnen we leden behouden?

In het behoud van leden zijn twee zaken van groot belang: Ledenverlies tegengaan (de daling van het ledenaantal een halt toe roepen) Leden die hebben opgezegd, weer terughalen. Alternatief en reden Waarom zeggen leden op? Ze doen dat om uiteenlopende redenen. Een lid of donateur dat reden heeft om te bedanken, zal dit lang niet […]

Rechten en plichten van leden

Rechten en plichten Leden: gelijkheid of niet? Erelid of lid van verdienste? Rechten en plichten Alle Nederlanders zijn voor de wet gelijk. In verenigingen betekent dat: de leden hebben allen dezelfde rechten en plichten. De rechten bestaan bij verenigingen uit drie onderdelen: Het recht om mee te besturen: spreek-, stem- en kiesrecht tijdens de algemene […]