Ledenadministratie

Ledenadministratie

Ledenadministratie

Ledenbeheer

 • Hoeveel leden kunnen in het programma worden ingevoerd? Is er een maximum?
 • Abonnementen en lidmaatschappen invoeren?
 • Adresgegevens, code, type lid, contributie invoeren?
 • Pasfoto’s bijvoegen en memovelden invullen?
 • Makkelijk selecties maken?
 • Zelf etiketten ontwerpen en samenstellen?
 • Is er een koppeling met Word of een andere tekstverwerker voor mailings en brieven?
 • Leden importeren en exporteren?
 • Makkelijk gegevens uitwisselen met bonden of andere verenigingen?

Contributie

 • Mogelijkheid tot gespreide betalingen?
 • Kan de software overweg met verschillende soorten contributies (bijvoorbeeld gezinscontributies?)
 • Makkelijk acceptgiro’s, facturen en aanmaningen uitdraaien?
 • Kan je jouw eigen lay-out samenstellen?
 • Welke betalingswijzen kent het systeem: acceptgiro, incasso, contant, etc?

Financiële administratie

 • Eenvoudig inkomsten en uitgaven toewijzen aan verschillende afdelingen?
 • Snel en gemakkelijk betalingen verwerken?
 • Beschikt het pakket over debiteuren- en crediteurenbeheer?
 • Afschrijvingen invoeren en bijhouden?
 • Afsluiten van het boekjaar?
 • BTW-aangifte?

Rapporten

 • Ledenlijsten, openstaande posten, verjaardagskalender en presentielijsten?
 • Contributiedoorberekening en lidcategorie rapportage?
 • Balans, notalijsten, posten en toewijzingen?
 • Uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden?
 • Zelf rapporten samenstellen met rapportsjabloon?

Incasseren

 • Bankafschriften inlezen en verwerken?
 • Aanmaken van bestand voor automatische incasso?
 • Automatische herkenning van betalingen en ontvangsten (o.a. betalingen van leden)?
 • Koppeling met zakelijke telebankierpakketten van ING, ABN-AMRO Bank, Rabobank of uw huisbankier?
0
Je winkelwagen