is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging is een normale vereniging maar met een bijzonder doel. Deze vereniging is gekoppeld aan een organisatie. De werknemers kunnen lid zijn van de vereniging. Soms staat de vereniging ook open voor oud-werknemers. Het doel is meestal het vergroten van de onderlinge band tussen de medewerkers.

Personeelsvereniging van organisatie die niet meer bestaat

Personeelsvereniging staat los De personeelsvereniging is een zelfstandige organisatie. Natuurlijk in het dagelijks leven is die gekoppeld aan een andere organisatie. Maar als het bedrijf of de organisatie stopt, dan geldt dat niet automatisch voor de vereniging. Het komt ook regelmatig voor dat juist bij organisaties waar de personeelsleden een sterke onderlinge band hadden de […]

Is een personeelsvereniging van de leden of het bedrijf?

Personeelsvereniging Een personeelsvereniging is opgericht door de werknemers van een bedrijf. De personeelsvereniging heeft tot doel om de werknemers van het bedrijf te verenigen. De vereniging kan bijvoorbeeld personeelsfeestjes organiseren, cadeaus kopen voor bijzondere gebeurtenissen, en dergelijke. De personeelsvereniging moet je oprichten bij een notaris. Deze vereniging is een zelfstandige rechtspersoon en staat los van […]

Aansprakelijkheid bij personeelsuitje

Schade op een personeelsfeest Het kan snel gebeuren. Schade ontstaan op een personeelsfeest of tijdens een personeelsuitje. Dingen die breken, wijn over een jurk. Heel soms veel ernstiger schade. Letsel of overlijden bij een activiteit. Juist personeelsuitjes kennen soms een wat groter risico. Raften in de Ardennen, of abseilen. Wie is aansprakelijk voor die schade? […]

Niet actieve personeelsvereniging

Niet actieve personeelsvereniging De personeelsvereniging organiseert geen activiteiten meer. Wel betalen de werknemers iedere maand contributie via hun loonstrookje. Wat kan je hieraan doen? Je zal je voorstel moeten doen in de algemene vergadering. Een personeelsvereniging moet in ieder geval jaarlijks een algemene vergadering uitschrijven. Tijdens die vergadering moet de jaarrekening van de vereniging worden […]

Vermogen bij opheffing personeelsvereniging

Naar wie gaat het geld bij opheffing personeelsvereniging Je kan de personeelsvereniging opheffen of ontbinden. Daarvoor is een ontbindingsbesluit nodig van de verenigingsleden (Algemene Vergadering). Bij dat besluit moet ook een besluit komen wat er met het geld van de vereniging gaat gebeuren. De bestemming van het restsaldo moet in overeenstemming zijn met wat de […]

is een dienst van Notarian

0
Je winkelwagen