is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Brief schorsing lid bij niet betalen contributie

Producten

Brief schorsing lid bij niet betalen contributie

2.50

Een lid betaalt geen contributie. De vereniging heeft aangemaand. Als er dan nog niet betaald is dan moet je overgaan tot schorsen. Niet betalen is ook geen gebruik maken van de vereniging. Deze formele weg staat natuurlijk los van mogelijke andere oplossingen, zoals betalingsregeling of ondersteuning.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen alle documenten gratis! Word nu Abonnee van verenigingen.nl

Categorie: Tags: , ,

Schorsing

SchorsingEen lid betaalt geen contributie. Als vereniging moet je nu stappen ondernemen. Na aanmanen is de volgende stap het schorsen van een lid. De stap die hierna volgt is schorsen ter voorbereiding op een royement.
Het is als vereniging belangrijk dat je een duidelijk stappenplan hebt om te zorgen dat alle leden contributie betalen. Die moeten een opbouw in zwaarte hebben. Dus van de eenvoudige aanmaning naar de schorsing naar uiteindelijk een royement.
Leden die niet betalen kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Wat je ook biedt, zonder betaling geen gebruik.

Wat je zelf moet opnemen in de brief

Gegevens van het lid en de datum. De rest wijst zich vanzelf. Je kan eventueel besluiten om het openstaande bedrag in te voeren. De brief gaat ervan uit dat je al eerder aangemaand hebt, dus die informatie is bekend bij het lid.

Je ontvangt de brief in 2 versies. In de u- en de jij-vorm. Je kunt zelf kiezen welke versie je gebruikt. Is het gebruikelijk dat de vereniging iedereen met ‘jij’ aanspreekt, dan kies je voor die versie. Gebruik je liever de ‘u’-vorm, dan kies je voor die brief.

Samenvatting

Bevat de volgende bepalingen:

 • schorsing per direct;
 • melding dat schorsing overgaat in royement;
 • uitleg dat geen beroep tegen schorsing bestaat;
 • uitleg procedure royement.

Context schorsing bij wanbetaling

Leden die niet betalen kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Wat je ook biedt, zonder betaling geen gebruik.
Bij wanbetaling is je eerste stap aanmanen, maar daarna moet je als bestuur zo snel mogelijk overgaan tot schorsen. Daarmee kan iemand geen gebruik meer maken van de faciliteiten van de vereniging.
Iedere vereniging zou een beleid moeten hebben hoe om te gaan met inning van de contributie. Daarbij moet je ook bedenken hoe je omgaat met mensen die de contributie niet kunnen betalen. Die moet je anders behandelen dan mensen die de contributie niet willen betalen. Bied je als vereniging een betalingsregeling aan? Heb je fondsen die de leden bij kunnen staan?
Belangrijk is dat je dus niet tornt aan het beginsel dat alle leden contributie betalen.

  • Categorie:
  • brief
  • modelbrief
  • voorbeeldbrief

  Andere suggesties…  0
  Je winkelwagen