Stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Het inschrijven is een stap die dus al vroeg in het proces kan (en moet) worden gezet.
In het eenvoudigste geval richt u de stichting gewoon zelf op. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld omdat een of meer bestuursleden in het buitenland wonen. De andere bestuursleden meldt u dan later aan.

Toch is het verstandiger (en uiteindelijk ook goedkoper) om de inschrijving in één keer goed te doen. U loopt dan korte tijd later de KvK-vestiging uit met een bewijs van inschrijving, waarop het inschrijvingsnummer is vermeld. Voor inschrijving hebt u het volgende nodig:

 1. Het adres van de (dichtstbijzijnde) vestiging van de Kamer van Koophandel. Bij de meeste vestigingen kunt u zo binnenlopen, maar en zijn ook vestigingen waar u een afspraak moet maken. Een telefoontje is dus aan te raden.
 2. Uw legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs). Een rijbewijs wordt ook geaccepteerd evenals een Nederlands vreemdelingendocument.
 3. De statuten van de stichting. (Zie: Oprichting bij de notaris)
 4. Wilt u uit eigenbeweging een stichting oprichten, dan is een notariële akte vereist. Een andere manier om een stichting op te richten is bij testament.
 5. Een ingevuld exemplaar van het formulier Inschrijving stichting of vereniging. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de Kamer van Koophandel. Kies voor het formulier inschrijving stichting of vereniging. U kunt het formulier on line invullen, afdrukken, ondertekenen en insturen. Maar u kunt het natuurlijk ook meteen afdrukken en later met de hand invullen en insturen. Vergeet in ieder geval niet een elektronische en/of papieren kopie in uw administratie op te bergen.
  Met behulp van dit formulier geeft u de volgende informatie aan de Kamer van Koophandel door:
  a. De rechtspersoonsvorm: een stichting, al dan niet met notariële akte.
  b. het van toepassing zijnde modelreglement (lees hiertoe de toelichting die via de website wordt geboden).
  c. de gegevens van de stichting (naam, verkorte naam, statutaire zetel, datum van oprichting, datum notariële akte, de activiteiten van de stichting, het vestigings-, het bezoek- en het postadres, het telefoonnummer, het internet- en het emailadres).
  Lees de toelichting van het document goed door, zodat u weet welke documenten en/of bewijsstukken u moet meesturen dan wel bij inlevering moet meenemen.
 6. Hebt u bij de notaris drie (of liever: vijf) bestuursleden laten vastleggen, neem dan ook voor elke functionaris een ingevuld exemplaar van het formulier Inschrijving functionaris voor een rechtspersoon mee. Ook dit formulier kunt u downloaden via de webpagina Formulieren Handelsregister. Op het formulier moet u per functionaris de volgende informatie invullen:
  a. Naam van de stichting, vestigingsplaats en inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (dit laatste is niet verplicht als u nog geen inschrijvingsnummer hebt).
  b. De voor- en de achternaam van de functionaris, geboortedatum, –plaats en –land, het geslacht en het woonadres.
  c. Zijn of haar handtekening.
  d. Diens functie (bestuurder, commissaris, vereffenaar) en bevoegdheid. (Bestuurders en vereffenaars moeten zich persoonlijk bij de Kamer van Koophandel legitimeren op het moment dat het formulier wordt overhandigd).
  e. Datum met ingang waarvan de functie wordt bekleed.

  In de toelichting op het document leest u welke documenten en/of bewijsstukken u moet meesturen (sowieso een kopie van het legitimatiebewijs van Nederlandse bestuurders of een gelegaliseerd bewijsstuk voor bestuurders met een andere nationaliteit, ten hoogste één maand oud).

  De privégegevens van functionarissen worden door de Kamer van Koophandel vastgelegd en zijn alleen in te zien door bestuursorganen, notarissen, advocaten en deurwaarders. Ook nu het advies: sla een elektronische en/of papieren kopie op in uw administratie.
   

 7. Zijn alle plichtplegingen vervuld (hebt u de stichting opgericht en alle bestuursleden ingeschreven, en verwacht u op de korte termijn geen veranderingen meer), vraag dan om een uittreksel Kamer van Koophandel. Dit is (ook voor goede doelen stichtingen) niet gratis. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel kost 7,50 euro, een papieren exemplaar kost 11 euro. Hebt u behoefte aan een Engelstalig exemplaar, dan wordt maar liefst 22 euro in rekening gebracht. Het uittreksel heeft geen officiële geldigheidstermijn, maar de meeste instanties en bedrijven houden een termijn van één maand aan.