Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er? Hoe kan je beter besturen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vind je hier.

Aansprakelijkheid van een vereniging en de verenigingsbestuurders

Bestuurlijke verantwoordelijkheid In principe ben je als bestuur verantwoordelijk voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt. Stel dat het bestuur iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt fouten in de boekhouding. Dan is dat jouw verantwoordelijkheid, omdat jij als bestuur toezicht dient te houden. Of je als bestuurder ook persoonlijk […]

Beheer je een gebouw? Let op de wetgeving!

Drank- en Horecawet/sociale hygiëne Schenk je organisatie alcohol, dan heb je te maken met de Drank- en Horecawet en het onderwerp sociale hygiëne: Als je binnen de vereniging alcohol schenkt, heb je een drank- en horecavergunning nodig. Als je die aanvraagt, moet je een kopie van het bestuursreglement meesturen. Bij verenigingen waar alcohol wordt geschonken, […]

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen?

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilligers een VOG te vragen. […]

Een archief inrichten

Archief structureren Redenen om een gestructureerd archief op te zetten zijn: Volledigheid: Bewaar alles wat belangrijk is. Dat wil niet zeggen dat je álles moet bewaren. Begin door met jouw medebestuursleden een lijst op te stellen van alle zaken die je wilt bewaren. Vermeld daarachter het ‘waarom’. Anders loop je alsnog in de valkuil alles […]

Wat is een huishoudelijk reglement en wat moet erin staan?

Het huishoudelijk reglement In de statuten zet je alles wat (voor zover je op dat moment kunt bepalen) minstens vijf jaar zal blijven gelden. Alle overige zaken die je wilt vastleggen, zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Zouden die […]

Samenwerking tussen bestuur en kascommissie

Samenwerking Een gedegen jaarlijkse controle is niet alleen nuttig om administratieve fouten of fouten met belastingen te voorkomen. Goed controle kan ook om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen. Of in ieder geval zo snel mogelijk te signaleren! Hierbij is de samenwerking met het bestuur van groot belang. Te veel vertrouwen Vertrouwen lijkt in onze […]

Problemen tussen bestuur en leden

Communicatie Er kunnen altijd problemen ontstaan in het bestuur en tussen leden. Dit is een proces dat geruime tijd kan duren. Het verenigingsbestuur dient bekwaam te zijn in het omgaan met problemen en conflicten. Bij het signaleren van problemen dient het bestuur direct in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen. Nodig de betreffende bestuurders […]

Als een (bestuurs)lid overlijdt

Overlijden bestuurder Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kan hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met de overledene, […]

Verenigingsbestuurder persoonlijk aansprakelijk of niet?

Persoonlijk aansprakelijk in uitzonderingsgevallen Besturen is risico lopen. Niet ieder risico leidt automatisch tot bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurders handelingen namens de vereniging verrichten, dan is in beginsel slechts de vereniging aansprakelijk. In uitzonderlijke gevallen zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Daarvan is sprake als de bestuurders onbehoorlijk besturen als gevolg waarvan de vereniging of een derde schade […]

Bestuurlijke taken & verantwoordelijkheden

Collectief bestuur Een vereniging heeft een collectief bestuur. Intern kan je een bestuurder aanspreken op de uitvoering van de taken. Extern is het hele bestuur aansprakelijk als collectief. Alle bestuurders hebben samen tot taak om het verenigingsbeleid uit te voeren en nieuw beleid voor te bereiden. Alle bestuurders zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden van de […]

0
Je winkelwagen