Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er? Hoe kan je beter besturen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vind je hier.

Coronacrisis: zittingstermijn verenigingsbestuur

Maximale zittingstermijn verstreken voor Algemene Vergadering Vaak wordt een verenigingsbestuur, maar ook het bestuur van een stichting of coöperatie, voor een bepaalde termijn benoemd. In de statuten staat vaak dat de Algemene Vergadering (AV) het bestuur maximaal een of meerdere keren kan herbenoemd met een maximale bestuurstermijn. Wat nu als die termijn afloopt voordat er […]

Notuleren bij vergadering

Notulen opstellen De wet verplicht niet tot het opstellen van notulen bij vergaderingen. In de statuten kan een regeling zijn opgenomen over het opstellen van notulen. Notulering kan misverstanden, onduidelijkheden of discussie na de vergadering voorkomen. In notulen leg je duidelijk vast wat op de vergadering is besproken. Zo kan achteraf makkelijk worden teruggelezen en […]

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de Algemene Vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is. Zie ook handelingsbekwaam. Statuten kunnen anders bepalen De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten […]

Vergadering per e-mail oproepen

Vergadering per e-mail oproepen De manier van oproeping van de algemene vergadering door het bestuur kan in de statuten zijn geregeld. Het uitgangspunt is dat de leden per post worden opgeroepen. Dat is in deze tijd niet altijd praktisch. De voorwaarden voor het oproepen zijn: De statuten hebben de mogelijkheid tot oproeping per e-mail niet […]

De besturingscyclus

Besturingscyclus Grofweg is elk bestuur verantwoordelijk voor de volgende zaken: Plannen van activiteiten en voorzien van een kostenplaatje door middel van een begroting; Uitvoeren geplande activiteiten binnen de begroting; Rapporteren over het verloop van de planning; Bijsturen indien de wijze van uitvoering daar aanleiding toe geeft; Aanpassen indien doelen onhaalbaar blijken te zijn. Plannen Plannen […]

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen?

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilligers een VOG te vragen. […]

Statuten vastleggen bij de notaris

Statuten Het notarieel vastleggen van de statuten betekent dat de vereniging een professioneel karakter krijgt, omdat alles officieel is vastgelegd. Je wordt een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In principe zijn bestuurders daarvan niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Gaat je niet bij de oprichting, maar in een later stadium bij een bestaande vereniging […]

Bestuurlijke taken & verantwoordelijkheden

Basisfuncties In een bestuur moeten in ieder geval de volgende basisfuncties vertegenwoordigd zijn: De voorzitter: De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn: Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur; Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden); Vertegenwoordiging […]

Deelnemen aan toernooien

Toernooien Veel verenigingen krijgen uitnodigingen om hun krachten te meten met die van andere verenigingen. Kracht in ruime zin: bridgen, schaken, musiceren, (bijna) alles kan in wedstrijdverband beoefend worden. Zo’n uitnodiging komt binnen bij de vereniging. Iemand van het bestuur leest hem en brengt de vereniging in beweging. Je kan een bestuurslid verantwoordelijk maken voor […]

Het beveiligen van jouw pand en goederen

Voorkomen is beter dan blussen Veel organisaties die getroffen zijn door brand, gaan failliet aan de gevolgen. Wil je dit risico uitsluiten? Je kan de kans op brand beperken door in kaart te brengen waar licht ontvlambare materialen en apparaten staan in jouw gebouw. Neem vervolgens brandwerende en -vertragende maatregelen. De Arbowet verplicht je om de […]