Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er, hoe kunt u beter besturen, wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vindt u hier.

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de Algemene Vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is. Zie ook handelingsbekwaam. Statuten kunnen anders bepalen De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten […]

Besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Geldigheid van besluit in strijd met huishoudelijk reglement Stel dat jouw vereniging of stichting een (huishoudelijk) reglement heeft opgesteld. Er wordt vervolgens een besluit genomen dat in strijd is met dat reglement. Is dat besluit dan geldig of ongeldig? En wie mag of kan tegen dat besluit optreden? Besluit is geldig, maar vernietigbaar Een besluit […]

Hoe hef ik een vereniging op?

Vereniging opheffen Het ledental van de vereniging loopt al jaren terug, er zijn niet genoeg vrijwilligers meer. Het bestuur besluit de vereniging op te heffen. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Dat besluit moet bij een vereniging genomen door de leden op een algemene vergadering.In de statuten zal exact beschreven staan hoe een dergelijk besluit […]

Vergadering per e-mail oproepen

Vergadering per e-mail oproepen De manier van oproeping van de algemene vergadering door het bestuur kan in de statuten worden geregeld. Het uitgangspunt is dat de leden per post worden opgeroepen. Dat is in deze tijd niet altijd praktisch. Daarom is het sinds 2007 mogelijk om verenigingsleden via e-mail op te roepen voor de vergadering. […]

Problemen tussen bestuur en leden

Communicatie Er kunnen altijd problemen ontstaan in het bestuur en tussen leden. Dit is een proces dat geruime tijd kan duren. Het bestuur dient bekwaam te zijn in het omgaan met problemen en conflicten. Bij het signaleren van problemen dient het bestuur direct in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen. Nodig de betreffende bestuurders […]

Tips voor functioneel vergaderen

Tips voor functioneel vergaderen In dit bericht geven wij je een aantal tips om functioneel te vergaderen in de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit bespaart een hoop tijd en maakt de vergadering effectiever. Nodig alleen mensen uit wier aanwezigheid echt noodzakelijk is en van wie een wezenlijke bijdrage te verwachten valt. Maak een strakke tijdsplanning. […]

De besturingscyclus

Grofweg is elk bestuur verantwoordelijk voor de volgende zaken: Plannen van activiteiten, voorzien van een kostenplaatje door middel van een begroting Uitvoeren geplande activiteiten binnen de begroting Rapporteren over het verloop van de planning Bijsturen indien de wijze van uitvoering daar aanleiding toe geeft Aanpassen indien doelen onhaalbaar blijken te zijn Plannen Plannen maken is […]

Samenwerking tussen bestuur en kascommissie

Een gedegen jaarlijkse controle is niet alleen nuttig om administratieve fouten of fouten met belastingen te voorkomen, maar ook om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen. Of in ieder geval zo snel mogelijk te signaleren! Te veel vertrouwen Vertrouwen lijkt in onze hedendaagse maatschappij het toverwoord te zijn. De bankencrisis is ontstaan door een gebrek […]

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten

Wat moet u bewaren en hoe lang? Elk bedrijf is wettelijk verplicht een administratie bij te houden van haar werkzaamheden en financiële gegevens (zie het overzicht met de exacte bewaartermijnen). Naast facturen bent u verplicht alle documenten te bewaren met betrekking tot: De rechten en verplichtingen van uw organisatie (oprichtingsstatuten, jaarverslagen, vergaderstukken) De gegevens die […]