is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurszaken

Welke bestuursfuncties zijn er? Hoe kan je beter besturen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden en hoe zit het met aansprakelijkheid? Deze en vele andere bestuurszaken vind je hier.

Besluit in strijd met huishoudelijk reglement

Geldigheid van besluit in strijd met huishoudelijk reglement Stel dat jouw vereniging een (huishoudelijk) reglement heeft opgesteld. Er wordt vervolgens een besluit genomen dat in strijd is met dat reglement. Is dat besluit dan geldig of ongeldig? En wie mag of kan tegen dat besluit optreden? Besluit is geldig, maar vernietigbaar Een besluit van het […]

Vergadering per e-mail oproepen

Vergadering per e-mail oproepen De manier van oproeping van de algemene vergadering door het bestuur kan in de statuten zijn geregeld. Het uitgangspunt is dat de leden per post worden opgeroepen. Dat is in deze tijd niet altijd praktisch. De voorwaarden voor het oproepen zijn: Je kan de oproeping in de e-mail zelf of in […]

Verzet tegen fusie vereniging

Oneens met fusieplan Voordat de fusie tussen twee verenigingen tot stand kan komen zijn er veel besluiten noodzakelijk. Die besluiten moeten in beide verenigingen plaatsvinden. In de statuten staat hoe dat besluit tot stand moet komen. Meestal is er een ruime meerderheid voorgeschreven. Intern verzet tegen fusie De eerste mogelijkheid om je te verzetten is […]

Fusie stichting met vereniging

Fusie van vereniging en stichting Als je twee verschillende soorten organisaties gaat samenvoegen dan kies je voor de rechtsvorm van één van beide. De nieuwe organisatie is dus ofwel een vereniging ofwel een stichting. Je kan ook kiezen voor een samenwerking die minder ver gaat dan een fusie. Een fusie tussen een vereniging en een […]

Als een bestuurslid niet (meer) functioneert

Wie neemt het besluit? De eerste vraag is natuurlijk wie een dergelijk besluit neemt. Hoe zeg je bijvoorbeeld tegen een voorzitter dat die weg moet? Je bent als bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor jouw functioneren dus ook voor het omgaan met niet-functionerende bestuurders. Iemand de wacht aanzeggen is daarom altijd een bestuursbesluit en nooit een eenpersoonsactie. […]

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering als orgaan De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat […]

Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Verantwoordelijk voor voorganger? Juridisch gezien gaat het niet om de verantwoordelijkheid maar aansprakelijkheid van een bestuurder. Je kan voorkomen dat een nieuwe bestuurder aansprakelijk is voor daden van zijn voorganger. Dat doe je door als bestuur aan de aftredende bestuurder decharge te verlenen. Decharge Decharge is ontslag van aansprakelijkheid door het bevoegde orgaan van de […]

Bestuurswissel

Bestuurswissel Elk bestuur zou voortdurend bezig moeten zijn met opvolging. Door de opvolging geregeld aandacht te geven, voorkom je panieksituaties als er een bestuurslid opstapt. Zorg voor goede functieomschrijvingen, leg procedures schriftelijk vast en houd bij op welke data de zittingstermijnen aflopen. Hiervoor maak je een rooster van aftreden. Dat is een schema waarin duidelijk […]

Aansprakelijkheid van een vereniging en de verenigingsbestuurders

Bestuurlijke verantwoordelijkheid In principe ben je als bestuur verantwoordelijk voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt. Stel dat het bestuur iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt fouten in de boekhouding. Dan is dat jouw verantwoordelijkheid, omdat jij als bestuur toezicht dient te houden. Of je als bestuurder ook persoonlijk […]

Beheer je een gebouw? Let op de wetgeving!

Drank- en Horecawet/sociale hygiëne Schenk je organisatie alcohol, dan heb je te maken met de Drank- en Horecawet en het onderwerp sociale hygiëne: Als je binnen de vereniging alcohol schenkt, heb je een drank- en horecavergunning nodig. Als je die aanvraagt, moet je een kopie van het bestuursreglement meesturen. Bij verenigingen waar alcohol wordt geschonken, […]

is een dienst van Notarian

Je winkelwagen