is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Opheffen

Het opheffen van een vereniging komt veel voor. Er zijn geen leden meer. Het doel is bereikt. Wat nu te doen. Van wie is het geld dat nog in de verenging zit? Hoe gaan we nu dit eens goed regelen?

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

Contributie terugvragen De vereniging ligt stil. Er worden geen activiteiten meer verricht maar je hebt wel contributie betaald. Kan je deze contributie dan terugvragen? In beginsel niet. Ben je lid van een vereniging dan is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Zodra je lid wordt […]

Vermogen na opheffing

Vermogen van de vereniging De vereniging moet eerst het besluit tot opheffing nemen. Het vermogen van de vereniging moet worden vereffend. Dat houdt in dat de bezittingen van de vereniging worden verkocht en de schulden worden betaald. Het kan zijn dat er hierna nog een positief vermogen overblijft. Dit positieve vermogen, ook wel overschot, kan […]

Vereniging ontbinden via de rechter

Ontbinding via de rechter In bepaalde gevallen kan de rechter een vereniging ontbinden. De gevallen waarin dat mogelijk is staan in de wet. Dat kan wanneer: Wie kan dit verzoek bij de rechter indienen? Nadat de rechtbank de vereniging heeft ontbonden zorgt de griffier voor inschrijving hiervan in het handelsregister. Dit staat regelt in artikel […]

Product

Notulen besluit Algemene Vergadering opheffing vereniging

Geen leden meer of geen actieve leden meer? Dan is het een mogelijkheid om de vereniging op te heffen. Dat kan je zelf. De (overgebleven) leden nemen een besluit om de vereniging op te heffen. Je hoeft niet naar de notaris. Je kan dus zelf de volgende stappen nemen. Zorg dat je het besluit goed vast in notulen van de laatste vergadering. Kies zelf voor de snelle turbo-opheffing of de vereffening.
12,50 incl. BTW

Besluit nemen vereniging opheffen

Bestuursbesluit opheffing nemen Als jullie de vereniging willen opheffen moet er een bestuursbesluit worden genomen. In de statuten staat beschreven hoe de vereniging dit besluit neemt. Dit kan dus per vereniging verschillen. Meestal is de procedure als volgt: Praktijkvoorbeeld Er is een vereniging met 40 gewone leden plus 5 bestuurders, in totaal dus 45 leden. […]

Personeelsvereniging van organisatie die niet meer bestaat

Personeelsvereniging staat los De personeelsvereniging is een zelfstandige organisatie. Natuurlijk in het dagelijks leven is die gekoppeld aan een andere organisatie. Maar als het bedrijf of de organisatie stopt, dan geldt dat niet automatisch voor de vereniging. Het komt ook regelmatig voor dat juist bij organisaties waar de personeelsleden een sterke onderlinge band hadden de […]

Kan een vereniging verboden worden?

Verbod vereniging De Grondwet waarborgt het recht en de vrijheid van vereniging. Die vrijheid kan in het belang van de openbare orde zijn beperkt. Je mag dus niet zomaar elke soort vereniging oprichten en daarmee allerlei (strafbare) werkzaamheden verrichten. Dat zou de veiligheid van de maatschappij in gevaar brengen. In dat geval kan een vereniging […]

Vermogen bij opheffing personeelsvereniging

Naar wie gaat het geld bij opheffing personeelsvereniging Je kan de personeelsvereniging opheffen of ontbinden. Daarvoor is een ontbindingsbesluit nodig van de verenigingsleden (Algemene Vergadering). Bij dat besluit moet ook een besluit komen wat er met het geld van de vereniging gaat gebeuren. De bestemming van het restsaldo moet in overeenstemming zijn met wat de […]

Het einde van de vereniging

Hoe komt een vereniging aan het einde? Er zijn verschillende redenen waarom een vereniging ophoudt te bestaan. Dat kan een besluit van de vereniging zelf zijn. Er zijn ook mogelijkheden dat buitenstaanders een einde aan de vereniging maken. Bijvoorbeeld omdat jullie je niet aan de regels hebben gehouden. Er zijn de volgende mogelijkheden: een besluit […]

is een dienst van Notarian

0
Je winkelwagen