Vrijwilligers

Binnen uw vereniging of stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om uw doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vindt u vrijwilligers voor uw vereniging of stichting en hoe kunt u een vrijwilliger het beste begeleiden?

Meer actieve ouders

Succesfactoren Dat de kinderen lid zijn, betekent niet (meer) automatisch dat ouders zich verbonden voelen met de club. Zorg er dus voor dat de vereniging duidelijk is over wat de vereniging van ouders verwacht. Doe dat bij voorkeur voordat het kind lid wordt. Als het moment dan is aangebroken om inzet te vragen, zijn de […]

Wat is een vrijwilliger?

Wanneer is een vrijwilliger een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om dit te beoordelen. Er is de juridische benadering. Hierbij vergelijk je de vrijwilligers met werknemers. Er is de vrijwilliger voor de belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding. Er is de definitie in maatschappelijk verband. Maar er bestaat ook de vrijwilliger volgens het UWV. Dat wil zeggen […]

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen?

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilliger sen VOG te vragen. […]

Afspraken maken met uw vrijwilligers

Het nut van goede afspraken Eerlijkheid voor alles De vorm van de afspraak Wat moet u vastleggen? Het nut van goede afsprakenJuist in een informele werksfeer kan het moeilijk zijn als mensen te laat komen, steeds dezelfde fouten maken en zich niet aan hun beloften houden. Ze zijn immers vrijwilliger, soms zelfs vrienden, en dan […]

De juiste kandidaat?

Het kennismakingsgesprek Verloop van het gesprek Na het gesprek Beknopte checklist kennismakingsgesprek Het kennismakingsgesprek Een persoonlijke kennismaking met de aspirant-vrijwilliger is natuurlijk noodzakelijk. Tijdens deze eerste ontmoeting tussen de organisatie en de kandidaat wordt duidelijk of de bekende ‘klik’ er is. Misschien kent u de kandidaat al, omdat het iemand is die al lid is […]

Behoud van vrijwilligers

Oorzaken van vertrek Tips om vrijwilligers te behouden Oorzaken van vertrekNederlanders zijn over het algemeen minder honkvast dan vroeger. Ze verhuizen vaker en wisselen ook vaker van werkkring. Slechts een enkeling is nog zijn leven lang actief voor dezelfde organisatie. U zult zich dus moeten neerleggen bij een zeker verloop in uw vrijwilligersbestand. Maar het […]

Doe uw voordeel met werknemersvrijwilligerswerk

Werknemersvrijwilligerswerk Organisaties en initiatieven Heldere voorwaarden WerknemersvrijwilligerswerkEen adviesbureau uit Utrecht trok met driehonderd werknemers de achterstandsbuurt Kanaleneiland in om scholen en buurthuizen op te knappen en trainingen te geven aan jongeren. Klussen op een kinderboerderij. een dagje uit met ouderen of gehandicapten, er zijn talloze voorbeelden van vrijwilligerswerk in de tijd van de baas. Bedrijven doen graag […]

Een koninklijke onderscheiding aanvragen

Redenen voor voordracht Voordrachtprocedure Uitreiking Toekenning Bruikleen Redenen voor voordracht Jaarlijks worden er tussen de 3000 en 4000 mensen onderscheiden met een lintje. Een (vrijwillige) medewerker kunt u voor een lintje voordragen: Als het prijzenswaardige gedrag gedurende meerdere jaren is waargenomen. De samenleving profiteert van het gedrag en het herkent als bijzonder. De medewerker is […]

Aan de slag met jonge vrijwilligers

Veel vrijwilligersorganisaties willen aan de slag met jongeren. Omdat ze handen nodig hebben om alle taken uit te voeren of een plek willen bieden aan maatschappelijk stagiairs, maar ook omdat de kwaliteiten van jongeren de organisatie sterker kan maken. Werken met jongeren kan veel opleveren: nieuwe ideeën, aansluiting bij een (nieuwe) doelgroep, nieuwe activiteiten, een […]