Vrijwilligers

Binnen de vereniging moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je vrijwilligers voor jouw vereniging? Hoe kun je een vrijwilliger het beste begeleiden?

Afspraken maken met vrijwilligers

Het nut van goede afspraken Juist in een informele werksfeer kan het moeilijk zijn als mensen te laat komen, steeds dezelfde fouten maken en zich niet aan hun beloften houden. Ze zijn immers vrijwilliger, soms zelfs vrienden, en dan is het vervelend om ‘de baas’ te moeten uithangen. Voorkom irritaties en conflicten door afspraken te […]

Wie draait op voor de schade van (vrijwillige) medewerkers?

Aansprakelijkheid werkgever Volgens de wet is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk. Tenzij jij aantoont dat je alle verplichtingen bent nagekomen. Ook kan het zijn dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In die gevallen is de […]

Behoud van vrijwilligers

Oorzaken van vertrek Nederlanders zijn over het algemeen minder honkvast dan vroeger. Ze verhuizen vaker en wisselen ook vaker van werkkring. Slechts een enkeling is nog zijn leven lang actief voor dezelfde organisatie. Je zal je dus moeten neerleggen bij een zeker verloop in het vrijwilligersbestand. Maar het is wel nuttig om te weten waaróm […]

Succesvol werven van vrijwilligers

Inventariseer jouw behoefte Bedenk vooraf voor welke werkzaamheden je de nieuwe vrijwilliger wilt inzetten.  Gaat het om een afgebakende functie of zoek je een alleskunner die taken verricht op velerlei gebied? Is het een vacature voor onbepaalde tijd of een tijdelijk project, bijvoorbeeld bijspringen op een open dag? Omschrijf de taken zo duidelijk en concreet […]

Verzeker de vrijwilligers

Waarom verzekeren? Een van de eerste uitgaven die je als vereniging zou moeten nemen is het verzekeren van de vrijwilligers. Er zijn verschillende risico’s de je kan en mogelijk wilt verzekeren. Een groot aantal gemeenten in Nederland heeft een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in hun gemeente. Aansprakelijkheidsverzekering Veel mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren […]

Het belonen van bestuursleden

Geen beloning Een vereniging kan verenigingsbestuurders tegemoetkomen in de vorm van een onkostenvergoeding. Zo kan je ervoor kiezen de werkelijke kosten (reis- en verblijfskosten bijvoorbeeld) te betalen. Wil je een goede boekhouding voeren, zorg dan voor een declaratieformulier en duidelijke verantwoordelijkheden. Een andere optie is het belonen in de vorm van vacatiegeld. Dat is een vaste vergoeding […]

De regels van de reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding Als werkgever ben je niet verplicht om de reiskosten van jouw medewerkers en/of vrijwilligers te vergoeden. Doe je dat wel? Dan kan je tot € 0,21 per kilometer belastingvrij vergoeden. Woon-werkverkeer Of een werknemer/vrijwilliger nu op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer reist, de hoogte van de belastingvrije vergoeding is […]

Vrijwilligers begeleiden

Werkzaamheden Om vrijwilligers op de meest effectieve manier te begeleiden, is het belangrijk dat de werkzaamheden aansluiten op de belangstelling van de vrijwilliger. Bovendien bespreek je of de vrijwilliger een specifieke taak zelfstandig kan én wil uitvoeren. Lastig? Niet als je jezelf om te beginnen de volgende vragen stelt: Kan deze vrijwilliger de taak uitvoeren? (de […]

0
Je winkelwagen