is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Besluit nemen vereniging opheffen

Besluit nemen vereniging opheffen

Hoe hef je een vereniging op?

Je moet zorgvuldig de juiste stappen aflopen. Dat begint met een voorstel en duidelijke besluiten van de Algemene Vergadering. Ieder besluit moet in overeenstemming met de statuten zijn genomen.

Bestuursbesluit opheffing nemen

Contract of brief

Als jullie de vereniging willen opheffen moet het verenigingsbestuur een bestuursbesluit nemen. Dat besluit moet naar de Algemene Vergadering die een opheffingsbesluit neemt. In de statuten staat beschreven hoe de vereniging dit besluit neemt. Dit kan dus per vereniging verschillen.

Meestal is de procedure als volgt:

 • Het verenigingsbestuur doet een voorstel om de vereniging op te heffen. Dat voorstel moet naar de leden. En het bestuur plant een algemene vergadering.
 • De leden komen bijeen op de algemene vergadering. Daar gaan zij stemmen over het besluit om de vereniging op te heffen.
 • Over het stemmen kunnen verschillende regels zijn opgenomen in de statuten. Er kunnen verschillende eisen zijn gesteld aan het aantal leden dat aanwezig moet zijn bij de vergadering. Zo kan er een bijzondere meerderheid zijn opgenomen of een gekwalificeerde meerderheid. Dit is de meest voorkomende regeling: tijdens de algemene vergadering moet er een minimaal aantal leden zijn (de quorum-eis) en er moet een minimaal percentage van de aanwezige leden instemmen met het besluit. Meestal is dat 2/3, dat is een gekwalificeerde meerderheid. Er kan ook sprake zijn van een gewone meerderheid.
 • Zijn er onvoldoende leden aanwezig? Dan moet er een tweede vergadering bijeen worden geroepen. Bij de tweede vergadering geldt de quorum-eis niet. De eis van een gekwalificeerde meerderheid geldt meestal wel nog.
 • Hoe gaan we opheffen? De lange weg is met de aanwijzing van een vereffenaar. Die gaat de schulden en bezittingen van de vereniging in kaart brengen. Het vermogen vereffenen. Je kan dat het beste vergelijken met een curator bij een faillissement. De korte weg is de turbo liquidatie. De vergadering constateert dat er geen schulden zijn. Besluit de vereniging op te heffen. Het risico is dat de bestuurders nu persoonlijk aansprakelijk zijn. Dus komt er uit een onverwachte hoek een schuldeiser, dan zou die zich mogelijk kunnen verhalen op de bestuurders.
 • Nadat de vereniging besluit om zich op te heffen wijst zij iemand aan om dat uit te voeren. In het algemeen zullen dat de laatste overgebleven bestuurders zijn.

Inhoud voorstel opheffing

Het bestuur doet een voorstel om de vereniging op te heffen aan de algemene vergadering. Het bestuur geeft dan aan per welke datum zij voorstelt de vereniging op te heffen. Tegelijk moet het bestuur komen met een voorstel voor de afronding van alle lopende zaken. Alle verplichtingen moeten worden beëindigd, denk aan huurovereenkomsten, inkoopcontracten of andere zakelijke verplichtingen. Mogelijk moet er contact opgenomen met een landelijke bond, met de gemeente, een sponsor noem maar op. Aan het einde van dit traject komt een overzicht met de kosten en de mogelijke baten.

Formeel kun je dit ook een vereffening noemen. Het eindigt namelijk in een eindverslag. Als er geld over blijft dan doet het bestuur ook een voorstel hoe dat geld besteed gaat worden. Je kunt het uitkeren aan de leden of overboeken naar een vergelijkbare organisatie.

Bedenk in de laatste fase vooral dat bijvoorbeeld een subsidie of een bijdrage van een sponsor een bepaald doel had. Als je geen activiteiten hebt moeten die bedragen soms terugbetaald worden.

Praktijkvoorbeeld opheffen vereniging

Er is een vereniging met 40 gewone leden plus 5 bestuurders, in totaal dus 45 leden. Bij de algemene vergadering komen 10 leden en de bestuurders. In de statuten stond dat minstens de helft van de leden aanwezig moest zijn (23 dus). Dan is deze opkomst dus niet voldoende.

De voorzitter constateert dat er te weinig leden zijn en het bestuur schrijft een nieuwe vergadering uit.

Bij de tweede vergadering komen er weer 10 leden en de 5 bestuurders. De minimum eis voor het aantal leden geldt nu niet meer. Nu kan er een geldig besluit worden genomen. Volgens de statuten moet 2/3 van de aanwezigen instemmen met het besluit tot opheffing (meest gangbare in Nederland). Dit is een gekwalificeerde meerderheid.

Zie ook: Stappenplan vereniging opheffen.

  Lees meer over Vraag

  0
  Je winkelwagen