is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een VvE oprichten

Een VvE oprichten

Hoe richt ik een VvE op?

Een VvE wordt opgericht bij de notaris. De VvE is een bijzonder soort vereniging. Hiervoor gelden andere regels dan voor een gewone vereniging. Na de oprichten wordt de VvE ingeschreven bij de KvK.

Juridische basis VvE

vve

Bij het oprichten van een VvE komt meer kijken dan bij het oprichten van een gewone vereniging. Voor het oprichten gelden een aantal aparte regels. Die zijn vastgelegd in de artikelen 5:124 t/m 5:135 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat beschreven wat de bevoegdheden van de VvE zijn.

Lees ook: Rechten, plichten en regels van de VvE & Wat is een VvE?

Belangrijk is dat de VvE dus altijd gekoppeld is aan een bepaalde splitsing. Per pand kunnen dan aanvullende en afwijkende regels zijn opgenomen.

Stappenplan VvE oprichten

VvE oprichten

 1. Naar notaris voor de splitsingsakte

  De notaris moet de splitsingsakte opstellen. De notaris zal daarbij ook statuten opstellen voor de VvE. Voor de oprichting moet je dus langs de notaris.
  Samen met de notaris loop je de splitsingsakte door en controleer je of alles juist erin staat.
  Lees ook: Modelreglementen VvE.

 2. Inschrijven bij de KvK

  De VvE wordt door de notaris ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten worden hier ook gedeponeerd.

 3. Bankrekening openen

  De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud. Om dit te kunnen betalen is er een bankrekening nodig. De appartementseigenaren betalen maandelijks een bedrag op de bankrekening van de VvE.

 4. Verzekeringen afsluiten

  De VvE sluit namens de appartementseigenaren verzekeringen af. Sommige verzekeringen zijn verplicht. Dat zijn de opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeringen zijn optioneel, zoals een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering.

 5. Opstellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

  In het MJOP wordt voor een periode van maximaal 5 jaar beschreven wat de onderhoudsplannen zijn.

 6. VvE bijdrage vaststellen

  De VvE stelt vast wat de maandelijkse bijdrage zal zijn. Hierbij houden ze rekening met het MJOP. Aan de hand daarvan stellen ze de bijdrage vast.

 7. Eerste vergadering

  De vergadering is het belangrijkste orgaan van de VvE. De vergadering neemt de besluiten.
  De VvE plant de eerste vergadering. In de vergadering worden de rollen verdeeld. Wie gaat wat doen? Er wordt een voorzitter aangewezen, het bestuur en de kascommissie wordt samengesteld. De VvE kan ook een huishoudelijk reglement opstellen.

Verplichtingen VvE

De VvE heeft verplichtingen. Deze verplichtingen zijn:

 • inschrijven bij Kamer van Koophandel;
 • beschikken over een reservefonds en hier jaarlijks voor sparen;
 • jaarlijks opstellen jaarrekening en begroting;
 • collectieve opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten;
 • bestuur en kascommissie aanwijzen;
 • minimaal eenmaal per jaar vergaderen.

Lees ook: Hoe vind je een goede VVE-beheerder?

  Vereniging oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 425,00

  Vereniging Oprichten
  0
  Je winkelwagen