is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Oprichten

Bij het oprichten van een vereniging komt meer kijken dan je wellicht denkt. Kies je voor een formele of een informele vereniging? Voor oprichting bij de notaris? Heb je statuten nodig voor het oprichten van een vereniging? Wij helpen je op weg met de belangrijkste aandachtspunten en keuzes die je moet maken als je een vereniging wilt oprichten.

Vereniging oprichten bij de notaris

Wat doet de notaris? De notaris is een jurist. Maar het belangrijkste verschil tussen een notaris en een advocaat is dat de notaris volgens de wet altijd onpartijdig dient te zijn. Tenzij hij/zij wordt ingehuurd als juridisch adviseur om met je mee te denken, bijvoorbeeld over de inhoud van de statuten. De belangrijkste dienst die een […]

Statuten opstellen

Statuten vereniging Statuten van een vereniging maakt de notaris. Althans bij de formele vereniging. Richt je de statuten via deze site op, dan maakt de intelligente software de statuten. Dat is altijd beter dan zelf gaan klussen. Door de vele wijzigingen in de wetgeving is het best lastig om zelf goede statuten te maken. Bovendien, […]

Verschillende soorten verenigingen

Soorten verenigingen Er zijn enorm veel verschillende soorten verenigingen in Nederland. Dat komt omdat er vrijheid van vereniging bestaat. Iedere vereniging kan zijn eigen regels opstellen. De leden zijn verplicht een blauwe kaboutermuts op te zetten. Het kan. Juridisch is er een onderscheid tussen de formele vereniging en de informele vereniging. Hieronder tref je de […]

Kies de naam zorgvuldig

Wettelijke regels naam vereniging Volgens de wet geldt voor de vereniging dat de naam: Voldoende onderscheidend vermogen moet hebben; Niet tot verwarring mag leiden; Niet in strijd mag zijn met de feitelijke opzet. De naam moet dus duidelijk maken wat de vereniging doet, moet opvallen, mag geen merknaam zijn en niet te veel lijken op de […]

De doelstelling

Doelstelling Met de doelstelling legt je vast wat het doel van de vereniging is. Bijvoorbeeld het behartigen van belangen van leden, het bevorderen van sport, spel of integratie. Een heldere beschrijving van waar je voor staat en hoe je dat uitvoert schept duidelijkheid voor de buitenwereld en (potentiële) leden. Het is aan te raden om de […]

Statuten vastleggen bij de notaris

Statuten Het notarieel vastleggen van de statuten betekent dat de vereniging een professioneel karakter krijgt, omdat alles officieel is vastgelegd. De vereniging is hiermee een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In principe zijn bestuurders daarvan niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Lees ook: Informele vereniging omzetten naar formele vereniging. Ga je niet bij de […]

is een dienst van Notarian

0
Je winkelwagen