Vrijwilligers

Binnen de vereniging moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je vrijwilligers voor uw vereniging? Hoe kun je een vrijwilliger het beste begeleiden?

Vrijwilligers en de Arbowet

Voordelen van een goed arboklimaat En waarom zou je nu zoveel moeite moeten doen voor optimale arbeidsomstandigheden in jouw organisatie? Twee redenen: Je mijdt financiële risico’s. Denk aan een ongeval dat zich binnen de vereniging voordoet. Als de Arbeidsinspectie concludeert dat ‘gevaarlijke arbeidsomstandigheden’ daarvan de oorzaak zijn, kan zij een fikse boete opleggen.  Jouw organisatie […]

Aan de slag met jonge vrijwilligers

Waarom jongeren? Veel vrijwilligersorganisaties willen aan de slag met jongeren. Omdat ze handen nodig hebben om alle taken uit te voeren. Soms willen ze een plek bieden aan maatschappelijk stagiairs. Maar ook omdat de kwaliteiten van jongeren de organisatie sterker kan maken. Werken met jongeren kan veel opleveren: nieuwe ideeën, aansluiting bij een (nieuwe) doelgroep, […]

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is maatschappelijke stage? Middelbare scholieren doen een maatschappelijke stage. Een stagevorm voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Gedurende de schoolperiode lopen zij stage in met name non-profit organisaties. Zo kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving. Wat kan de stagiair voor jou betekenen? […]

Het belonen van bestuursleden

Geen beloning Een vereniging kan bestuurders tegemoetkomen in de vorm van een onkostenvergoeding. Zo kan je ervoor kiezen de werkelijke kosten (reis- en verblijfskosten bijvoorbeeld) te betalen. Wil je een goede boekhouding voeren, zorg dan voor een declaratieformulier en duidelijke verantwoordelijkheden. Een andere optie is het belonen in de vorm van vacatiegeld. Dat is een vaste vergoeding […]

De vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren, oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen, mits:  Het niet meer dan 1800 euro per jaar is;  en niet meer dan 200 euro per maand. Daar vallen alle kosten onder die de vrijwilliger maakt tijdens het vrijwilligerswerk. Zoals kosten […]

Aantallen vrijwilligers

Vrijwilligers Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers. Bij de sport, de school, het welzijnswerk zijn heel veel vrijwilligers. Maar ook in musea, dierentuinen en zoveel andere voorzieningen zijn vrijwilligers aan de slag. Aantal vrijwilligers In de periode 2012-2018 heeft gemiddeld 48,9% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of […]

De vijf P’s: bepaal uw kracht voor vrijwilligers

De vijf P’s: Product Prijs Plaats Personen Promotie 1. Wat is uw product?Wat heeft de organisatie vrijwilligers te bieden? Wat kunnen vrijwilligers bij ons doen? welke thema’s, doelen en doelgroepen heeft de organisatie? wat voor type organisatie is het? (voor-ons-door-ons, campagne, dienstverlener) welke functies/taken worden door vrijwilligers gedaan? welke projecten/activiteiten worden door vrijwilligers gedaan? welke mogelijkheden […]

Wat is een vrijwilliger?

Wanneer is een vrijwilliger een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om dit te beoordelen. Er is de juridische benadering. Hierbij vergelijk je de vrijwilligers met werknemers. Er is de vrijwilliger voor de belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding. Er is de definitie in maatschappelijk verband. Maar er bestaat ook de vrijwilliger volgens het UWV. Dat wil zeggen […]

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding Non profit instellingen, zoals verenigingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. Het betalen van de onkosten van de vrijwilliger of het betalen van een vaste (uur)vergoeding. Wanneer een vrijwilliger een vrijwilliger is varieert van situatie tot situatie. Onkostenvergoeding De organisatie kan aan een […]

Investeer in de toekomst: neem een jongere aan

Leerbanen en stageplaatsen Leerbanen en stageplaatsen mogen alleen worden aangeboden door organisaties die erkend zijn als leerbedrijf door het kenniscentrum uit de bedrijfstak of beroepscategorie. Als erkend leerbedrijf kan je een jongere die een MBO-opleiding volgt op twee manieren tijdelijk in dienst nemen: via een leerbaan (BBL) of een stageplaats (BOL). Leerbaan Leerbanen combineren werk en […]