Vrijwilligers

Binnen uw vereniging of stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om uw doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vindt u vrijwilligers voor uw vereniging of stichting en hoe kunt u een vrijwilliger het beste begeleiden?

Checklist collecteren voor goede doelen

Collecteer in jouw eigen straat Als je collecteert, werkt het het beste als je dat doet bij mensen die je goed kent. Een bekend gezicht nodigt eerder uit om wat te geven. Collecteer daarom bij voorkeur in jouw eigen straat. Kies het juiste tijdstip Aan het einde van de dag zijn de meeste mensen thuis. Op […]

Verzeker de vrijwilligers

Waarom verzekeren Een van de eerste uitgaven die je als vereniging zou moeten nemen is het verzekeren van de vrijwilligers. Er zijn verschillende risico’s de je kan en mogelijk wilt verzekeren. Een groot aantal gemeenten in Nederland heeft een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in hun gemeente. Aansprakelijkheidsverzekering Veel mensen hebben een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren […]

Van lid naar vrijwilliger

Greenpeace weet hoe ze leden tot actie kan aanzetten. Eerst laten ze aangrijpende filmpjes zien die verontwaardiging en medeleven oproepen. Dan geven ze via de website de aansporing: ‘Word Ocean Defender en help de vissen beschermen’. Wie donateur wordt, verdient meteen een titel ‘defender’: Verdediger van de oceanen. Niet alleen kinderen vinden zo’n titel stoer. […]

Zijn uw vrijwilligers gratis verzekerd?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met verzekeraar Achmea een pakket ontwikkeld waarmee gemeenten alle vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties in hun gemeente collectief kunnen verzekeren. De gemeenten ontvangen voor deze vrijwilligersverzekering een rijksbijdrage. Het kost uw organisatie dan ook niets. Op deze manier wil de overheid vrijwilligerswerk populairder maken. Voorwaarde is wel dat de […]

Meer actieve ouders

Succesfactoren Dat de kinderen lid zijn, betekent niet (meer) automatisch dat ouders zich verbonden voelen met de club. Zorg er dus voor dat de vereniging duidelijk is over wat de vereniging van ouders verwacht. Doe dat bij voorkeur voordat het kind lid wordt. Als het moment dan is aangebroken om inzet te vragen, zijn de […]

Wat is een vrijwilliger?

Wanneer is een vrijwilliger een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om dit te beoordelen. Er is de juridische benadering. Hierbij vergelijk je de vrijwilligers met werknemers. Er is de vrijwilliger voor de belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding. Er is de definitie in maatschappelijk verband. Maar er bestaat ook de vrijwilliger volgens het UWV. Dat wil zeggen […]

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen?

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilliger sen VOG te vragen. […]

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is maatschappelijke stage? Wat kan de stagiair voor u betekenen? Kandidaten Kosten Opzet Bespreking vooraf Uitvoering Een geslaagde stage Uit de praktijk Meer informatie Wat is maatschappelijke stage? In 2007 is de maatschappelijke stage in Nederland geïntroduceerd. Een geheel nieuwe stagevorm voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Door gedurende de […]