Vrijwilligers

Binnen de vereniging moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Hierbij komen een hoop regels kijken, wanneer is iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger en wanneer een werknemer? En waar vind je vrijwilligers voor jouw vereniging? Hoe kun je een vrijwilliger het beste begeleiden?

Zijn vrijwilligers gratis verzekerd?

Vrijwilligers verzekeren De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met verzekeraar Achmea een pakket ontwikkeld waarmee gemeenten alle vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties in hun gemeente collectief kunnen verzekeren. De gemeenten ontvangen voor deze vrijwilligersverzekering een rijksbijdrage. Het kost jouw organisatie dan ook niets. Op deze manier wil de overheid vrijwilligerswerk populairder maken. Voorwaarde is wel […]

Meer actieve ouders

Succesfactoren Dat de kinderen lid zijn, betekent niet (meer) automatisch dat ouders zich verbonden voelen met de club. Zorg er dus voor dat de vereniging duidelijk is over wat de vereniging van ouders verwacht. Doe dat bij voorkeur voordat het kind lid wordt. Als het moment dan is aangebroken om inzet te vragen, zijn de […]

Afspraken maken met vrijwilligers

Het nut van goede afspraken Juist in een informele werksfeer kan het moeilijk zijn als mensen te laat komen, steeds dezelfde fouten maken en zich niet aan hun beloften houden. Ze zijn immers vrijwilliger, soms zelfs vrienden, en dan is het vervelend om ‘de baas’ te moeten uithangen. Voorkom irritaties en conflicten door afspraken te […]

De juiste kandidaat?

Het kennismakingsgesprek Een persoonlijke kennismaking met de aspirant-vrijwilliger is natuurlijk noodzakelijk. Tijdens deze eerste ontmoeting tussen de organisatie en de kandidaat wordt duidelijk of de bekende ‘klik’ er is. Misschien ken je de kandidaat al, omdat het iemand is die al lid is van de organisatie of uit jouw kennissenkring komt, maar ook dan is […]

Hoe bereik je senioren als vrijwilligers?

Senioren vrijwilligers Het human capital van mensen in de derde levensfase (60 tot 80 jaar) vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde die niet gezien wordt volgens de studie Zin in meedoen. Veel verenigingen zijn hard op zoek zijn naar vrijwilligers. Hoe bereik je deze groep senioren? Door rekening te houden met de volgende zaken: Het onderzoek onderscheidt vier […]

Waarderen en belonen van vrijwilligers

Waarderen Er zijn veel manieren waarop je vrijwilligers kan waarderen. Van een simpel compliment in de wandelgangen tot lovende artikelen, een vrijwilligersfeest of een Koninklijke onderscheiding. Een compliment geven door iemands inzet publiekelijk te benoemen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. En een figuurlijk schouderklopje door aandacht te besteden aan de prestaties van de vrijwilliger. Training: de mogelijkheid om […]

Uitbesteden van vrijwilligerswerk

Uitbesteden Met name bij sportclubs is merkbaar dat bijvoorbeeld het draaien van bardiensten of het verzorgen van de velden lastiger is uit te voeren met vrijwilligers. Veel leden voelen zich eerder klant van de tennisbaan dan lid van de tennisvereniging en hebben geen zin in ‘gedoe’. Leden kan dan de mogelijkheid geboden worden om tegen […]

Acht vragen over vrijwilligersverzekeringen

Is het nodig om een verzekering af te sluiten?Jazeker. Bij het vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligers letsel oplopen of er kan materiële schade ontstaan. Als er schade ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk, dan keert een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet zomaar uit. Vandaar dat een vrijwilligersverzekering belangrijk is. Wie sluit de verzekering af?In Nederland heeft 99 procent van de gemeenten een […]

Roken en de Tabakswet

Rookverbod Meeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw is taboe. Oók in de kantine, óók als alle aanwezigen […]

Afspraken nakomen

Goede sfeer Collega’s achter hun broek aan moeten zitten is vervelend. Binnen het bestuur van een organisatie is dat nog lastiger, omdat er vaak vriendschappelijke relaties zijn en een goede sfeer een belangrijke waarde is. Afspraken nakomen is belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt? De volgende aandachtspunten zorgen ervoor dat de leiding […]