is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statuten vereniging wijzigen

Statuten van de vereniging aanpassen

wijzigen

Jullie willen de statuten van de vereniging aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de vereniging een andere naam nodig heeft of jullie willen de doelstelling wijzigen. Het kan ook zijn dat jullie hele oude statuten hebben die niet meer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Je wilt de statuten dus aanpassen. Dat kan hier grotendeels online. Je vult een aantal vragen in en geeft aan wat je wilt wijzigen. Vervolgens ontvang je de concept-statuten en kies je een van onze notarissen, waar je de akte kan ondertekenen.

Voordelen om hier je statuten te wijzigen

Je kan online al veel informatie invullen en de nieuwe concept statuten opstellen. Nadat jij de gegevens hebt ingevuld, kan je direct de concept statuten downloaden. De notaris hoeft ze dus niet meer op te stellen.

Je kan nergens zo voordelig en makkelijk nieuwe statuten voor jouw vereniging opstellen.

 • Het notaristarief is all-in;
 • Je bent binnen 30 minuten klaar;
 • Je ontvangt direct (gratis) concept statuten;
 • Betaal pas bij de notaris.

Waarom moet ik helemaal nieuwe statuten maken?

Het wijzigen van bestaande statuten is veel meer werk. De bestaande statuten moeten artikel voor artikel worden doorgenomen en de wijzigen moeten aansluiten bij hetgeen blijft staan. De artikelen in de statuten hangen namelijk allemaal samen met elkaar. Dat is omslachtig werk en een lastige oplossing die veel tijd kost. Dat maakt het dus ook een enorm stuk duurder bij de notaris.

Daarom maak je hier geheel nieuwe statuten voor jouw vereniging. Je geeft op hoofdpunten jouw wijzigingen door en die verwerken wij in het concept. Voordeel van nieuwe statuten is ook dat deze gelijk voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, zoals de WBTR.

Statuten aanpassen aan de moderne tijd

Jouw statuten zijn ook direct aangepast aan de moderne tijd.

 1. Aangepast aan de WBTR. Sinds 2022 geldt er een nieuwe wet voor verenigingen. Die regelt een moderne vorm van bestuur. Ook zijn er regels voor ziekte en afwezigheid verplicht in de statuten. Al die nieuwe wettelijke regels zijn verwerkt in ons nieuwe model.
 2. Gewijzigde wetgeving en terminologie. In de afgelopen jaren zijn er wat termen gewijzigd. De beroemde algemene ledenvergadering bestaat niet meer. Die heet nu Algemene Vergadering. Het jaarverslag heet geen jaarverslag meer, dat is nu een bestuursverslag. Jaarrekening is voorbehouden aan de financiële verantwoording. Maak je nieuwe statuten, dan zijn al die termen ook weer helemaal bijgewerkt. De Kamer van Koophandel heet ook al jaren geen Kamer van Koophandel en Fabrieken meer.
 3. Vergadering bijeenroepen via de e-mail. Vaak staat in oude statuten dat een vergadering schriftelijk moet worden bijeengeroepen. In nieuwe statuten staat uitdrukkelijk dat dit ook via elektronische weg kan. Je hoeft het niet te doen, maar de mogelijkheid is wel aanwezig.
 4. Elektronisch stemmen. De oude statuten vereisen aanwezigheid op de vergadering om te kunnen stemmen. De nieuwe statuten maken het mogelijk dat mensen ook van een afstand deelnemen aan de vergadering en eventueel elektronisch stemmen. Dit is zo geformuleerd dat de mogelijkheid niet gebonden is aan een bepaalde bestaande techniek.

Wat doet de notaris?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Kloppen de gegevens van de bestuurders? De notaris zal daarvoor onderzoek doen in de registers. Is er een bestuursbesluit geweest? Verloopt de wijziging volgens de procedure die in de huidige statuten is beschreven? Als daar allemaal aan voldaan is kan de notaris de akte passeren.

Jullie maken een afspraak met de notaris en passeren de akte op het kantoor van de notaris. De notaris zorgt dat de wijziging wordt doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.

Welke stappen moet ik nemen om de statuten te kunnen wijzigen?

Kijk eerst wat er in de huidige statuten staat. Daar staat meestal een bepaling over hoe de statuten gewijzigd kunnen worden. Er zal in ieder geval een algemene vergadering moeten zijn die de wijziging goedkeurt. Dat wordt vastgelegd in een bestuursbesluit. Als het bestuur het eens is over de nieuwe statuten kan een afspraak worden gemaakt bij de notaris.

Wat regel je hier?

Als je de statuten wijzigt via Verenigingen.nl, dan zijn een aantal keuzes al voor jullie gemaakt. De nieuwe statuten bevatten natuurlijk de juiste nieuwe wettelijke terminologie. Ook kan je eventueel elektronisch stemmen, de vergadering per mail bijeen roepen. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste verenigingen willen werken. Heb je nog andere wensen? Dan kan dat niet voor het zeer lage standaard tarief. Je moet dan een offerte aanvragen bij een notaris.

Wat kan je hier wijzigen?

 • de naam van de vereniging
 • de doelstelling van de vereniging
 • de vestigingsplaats van de vereniging

Wat je niet wilt wijzigen op deze manier zijn de gegevens over de bestuurders. Dat kan je als vereniging zelf, en kosteloos, bij het handelsregister. Dat is een stuk goedkoper dan dit via de notaris te regelen.

Het besluit van de algemene vergadering moet vastgelegd in notulen. Een model van die notulen wijzigen verenigingsbestuur hebben wij voor je gemaakt en vind je hieronder.

Daarnaast zijn er enkele administratieve handelingen nodig. Zoals dat de notaris de vereniging wijzigt bij het Handelsregister. Als er nog geen UBO-melding is gedaan, dan moet de notaris die nu direct in orde maken. Deze kosten zitten niet in het tarief.

Meer regelen voor jouw vereniging

Wijzigen

Naast de statuten kan je ook een huishoudelijk reglement opstellen. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. Dat kan je zelf. In het huishoudelijk reglement regel je de interne zaken van de vereniging. Denk hierbij aan hoe jullie vergaderen en besluiten nemen. Maar bijvoorbeeld ook de taken van de penningmeester, voorzitter en secretaris.

Daarnaast vind je op deze site nog meer modellen waar de vereniging gebruik van kan maken. Zoals een declaratieregeling, een stage-overeenkomst, vrijwilligersovereenkomst en meerdere modellen voor notulen.

Als je lid wordt van vereniging.nl heb je onbeperkt toegang tot deze documenten en heb je de mogelijkheid om jouw vragen over de vereniging te stellen.

 

Lees meer over Statuten wijzigen en formaliseren

0
Je winkelwagen