Bestuur

Hier vind je alles over het bestuur van een vereniging. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies en andere bestuurszaken. Hoe wissel je van bestuur of hoe kom je van een bestuurder af?

Fuseren of samenwerken: De fusie

Fuseren of samenwerken Fusies van verenigingen zijn van alle tijden. De redenen zo divers als bij het samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuwe onderneming. De huidige naam van veel verenigingen verwijst vaak naar het roemrucht verleden van voor de fusie. Bijvoorbeeld ‘Prins Hendrik Ende Despereert Nooit Combinatie’, een naam om in te […]

Ontstentenis en belet

Ontstentenis en belet In de statuten moet een regeling zijn opgenomen omtrent de ontstentenis en belet van het bestuur. Maar wat is ontstentenis en belet? Ontstentenis en belet houdt in dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden. Ontstentenis houdt […]

Stappenplan vereniging formaliseren

Stappenplan een vereniging formaliseren Jullie willen de huidige informele vereniging wijzigen. Jullie willen verder als een rechtspersoon, een formele vereniging dus. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te formaliseren. De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. […]

Stappenplan statuten vereniging wijzigen

Statuten vereniging wijzigen Jullie willen de statuten van de vereniging wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te wijzigen. De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen […]

Waarom zou ik een gebroken boekjaar willen?

Een gebroken boekjaar Bij het oprichten van jouw vereniging kan je in de statuten opnemen dat je een gebroken boekjaar wil. Dit houdt in dat het boekjaar niet van 1 januari tot en met 31 december loopt, maar vanaf een afwijkende datum. Bijvoorbeeld van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit kan het geval […]

Persoonlijk aansprakelijk en nieuwe wetgeving WBTR

Persoonlijke aansprakelijkheid bij de vereniging Net als voor de wetswijziging ben je persoonlijk aansprakelijk als je niet volgens de wet en de statuten handelt. De wetswijziging zorgt voor meer uniformering. Lees ook: Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn vereniging? De wetswijziging heeft niet tot gevolg dat je als bestuurder van een vereniging nu […]

Moet ik voor 1 juli 2021 de statuten wijzigen?

Wetswijziging WBTR Vanaf 1 juli 2021 treedt de wetswijziging WBTR in werking. Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen. De wijzigingen gaan over de volgende onderwerpen: tegenstrijdig belang van een bestuurder, een regeling omtrent belet en ontstentenis, het meervoudig stemrecht en de Raad van Commissarissen (RvC). Het is niet verplicht om […]

Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn vereniging?

Wetswijziging 1 juli 2021 Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen. Wat is er gewijzigd en welke gevolgen heeft dit voor de statuten van mijn vereniging? Moet je dit direct regelen, of is er overgangsrecht, daar zijn uitgebreide regels […]

Wij kunnen geen kascontroleleden vinden

Geen kascontroleleden De vereniging moet een kascontrolecommissie hebben. In de statuten staat dat deze commissie moet bestaan uit leden buiten het bestuur. Maar wat als jouw vereniging alleen bestaat uit bestuursleden? Of wat moet je doen als er geen leden bereid zijn om deze taak op te pakken? Hoe kan je dan een kascontrole regelen? […]

Corona en de Algemene Vergadering

Corona en de Algemene Vergadering Het is gebruikelijk dat de Algemene Vergadering minimaal 1 keer per jaar bij elkaar komt om te vergaderen. Door de Corona maatregelen is het niet meer mogelijk om met grote groepen fysiek bij elkaar te komen. Dus ook niet om te vergaderen. Daarom is er een spoedwet opgesteld die het mogelijk maakt om toch te […]

0
Je winkelwagen