Bestuur

Hier vindt u alles over het bestuur van een vereniging. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies en andere bestuurszaken. Hoe wissel je van bestuur of hoe kom je van een bestuurder af?

Wat is decharge?

Decharge Decharge is een besluit van de algemene vergadering (bij verenigingen) of van het stichtingsbestuur. In dit besluit wordt je ontslagen van aansprakelijkheid. In dit besluit is dan opgenomen dat jij jouw bestuurswerk correct hebt achtergelaten en afgerond. Als dit besluit is genomen ben je daarna niet meer aansprakelijk voor eventuele fouten. De andere leden […]

Wijzigingen in het bestuur doorgeven

Kamer van Koophandel Als de bestuurswissel een feit is dient dit binnen een week doorgegeven te worden aan de Kamer van Koophandel. Dit gaat door middel van een wijzigingsformulier dat je op de website van het handelsregister kan invullen. Alleen de bestuursleden die zelf aftreden mogen deze wijziging doorgeven. Zij schrijven zichzelf uit en melden hun […]

Niet actieve personeelsvereniging

Niet actieve personeelsvereniging De personeelsvereniging organiseert geen activiteiten meer. Wel betalen de werknemers iedere maand contributie via hun loonstrookje. Wat kan je hieraan doen? Je zal je voorstel moeten doen in de Algemene Vergadering. Een personeelsvereniging moet in ieder geval jaarlijks een Algemene Vergadering uitschrijven. Tijdens die vergadering moet de jaarrekening van de vereniging worden […]

Checklist bestuurswissel

Elk bestuur zou voortdurend bezig moeten zijn met opvolging. Door de opvolging geregeld aandacht te geven, voorkomt u panieksituaties als er een bestuurslid opstapt. Zorg voor goede functieomschrijvingen, leg procedures schriftelijk vast en houd bij op welke data de zittingstermijnen aflopen. Toestemming algemene vergadering Bij een vereniging benoemt de algemene vergadering het bestuur. Bestuursleden kunnen […]

Regels voor collecteren aan de deur

Collecteren aan de deur Je wilt met jouw vereniging gaan collecteren aan de deur. Dit kan je niet zomaar gaan doen. Er zijn een aantal regels waar jij en jouw leden zich aan moeten houden als jullie gaan collecteren. Vergunning Elke gemeente in Nederland heeft eigen regels over het verlenen van een vergunning voor het […]

Vermogen bij opheffing personeelsvereniging

Naar wie gaat het geld bij opheffing personeelsvereniging Je kan de personeelsvereniging opheffen of ontbinden. Daarvoor is een ontbindingsbesluit nodig van de verenigingsleden (Algemene Vergadering). Bij dat besluit moet ook een besluit komen wat er met het geld van de vereniging gaat gebeuren. De bestemming van het restsaldo moet in overeenstemming zijn met wat de […]

Ontzetting of opzegging lid vereniging

Verschil opzegging en ontzetting Wat is het verschil tussen opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging met onmiddellijke ingang en ontzetting uit het lidmaatschap?De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander […]

Roken en de Tabakswet

Rookverbod Meeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw is taboe. Oók in de kantine, óók als alle aanwezigen […]

TIP: Afspraken nakomen

Goede sfeer Collega’s achter hun broek aan moeten zitten is vervelend. Binnen het bestuur van een organisatie is dat nog lastiger, omdat er vaak vriendschappelijke relaties zijn en een goede sfeer een belangrijke waarde is. Afspraken nakomen is belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt? De volgende aandachtspunten zorgen ervoor dat de leiding […]

Eisen aan de kascommissie

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid De wet stelt als expliciete eis slechts dat de commissie uit tenminste twee leden moet bestaan. Zij moeten door de algemene vergadering zijn benoemt en niet tot het bestuur behoren. Daarboven kunnen de statuten nog aanvullende eisen stellen. De genoemde wettelijke eisen hebben betrekking op de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid. Doordat de benoeming […]