Bestuur

Hier vindt u alles over het bestuur van een vereniging. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies en andere bestuurszaken. Hoe wissel je van bestuur of hoe kom je van een bestuurder af?

Roken en de Tabakswet

Rookverbod Meeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw is taboe. Oók in de kantine, óók als alle aanwezigen […]

Afspraken nakomen

Goede sfeer Collega’s achter hun broek aan moeten zitten is vervelend. Binnen het bestuur van een organisatie is dat nog lastiger, omdat er vaak vriendschappelijke relaties zijn en een goede sfeer een belangrijke waarde is. Afspraken nakomen is belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt? De volgende aandachtspunten zorgen ervoor dat de leiding […]

Als een (bestuurs)lid overlijdt

Overlijden bestuurder Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kan hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met de overledene, […]

Coronacrisis: zittingstermijn verenigingsbestuur

Maximale zittingstermijn verstreken voor Algemene Vergadering Vaak wordt een verenigingsbestuur, maar ook het bestuur van een stichting of coöperatie, voor een bepaalde termijn benoemd. In de statuten staat vaak dat de Algemene Vergadering (AV) het bestuur maximaal een of meerdere keren kan herbenoemd met een maximale bestuurstermijn. Wat nu als die termijn afloopt voordat er […]

Notuleren bij vergadering

Notulen opstellen De wet verplicht niet tot het opstellen van notulen bij vergaderingen. In de statuten kan een regeling zijn opgenomen over het opstellen van notulen. Notulering kan misverstanden, onduidelijkheden of discussie na de vergadering voorkomen. In notulen leg je duidelijk vast wat op de vergadering is besproken. Zo kan achteraf makkelijk worden teruggelezen en […]

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de Algemene Vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is. Zie ook handelingsbekwaam. Statuten kunnen anders bepalen De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten […]

Vergadering per e-mail oproepen

Vergadering per e-mail oproepen De manier van oproeping van de algemene vergadering door het bestuur kan in de statuten zijn geregeld. Het uitgangspunt is dat de leden per post worden opgeroepen. Dat is in deze tijd niet altijd praktisch. De voorwaarden voor het oproepen zijn: De statuten hebben de mogelijkheid tot oproeping per e-mail niet […]

De besturingscyclus

Besturingscyclus Grofweg is elk bestuur verantwoordelijk voor de volgende zaken: Plannen van activiteiten en voorzien van een kostenplaatje door middel van een begroting; Uitvoeren geplande activiteiten binnen de begroting; Rapporteren over het verloop van de planning; Bijsturen indien de wijze van uitvoering daar aanleiding toe geeft; Aanpassen indien doelen onhaalbaar blijken te zijn. Plannen Plannen […]

Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen?

Vrijwilligers die niet deugen De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilligers een VOG te vragen. […]