Bestuur

Hier vind je alles over het bestuur van een vereniging. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies en andere bestuurszaken. Hoe wissel je van bestuur of hoe kom je van een bestuurder af?

Statuten opstellen

Statuten vereniging Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten worden opgenomen: De naam en de plaats van vestiging; Het doel; De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging; De wijze van bijeenroeping van de Algemene Vergadering; De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; De bestemming […]

Wat is een huishoudelijk reglement en wat moet erin staan?

In de statuten zet je alles wat (voor zover je op dat moment kunt bepalen) minstens vijf jaar zal blijven gelden. Alle overige zaken die je wilt vastleggen, zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Zouden die in de statuten […]

Fusie stichting met vereniging

Fusie van vereniging en stichting Als je twee verschillende soorten organisaties gaat samenvoegen dan kies je voor de rechtsvorm van één van beide. De nieuwe organisatie is dus ofwel een vereniging ofwel een stichting. Je kan ook kiezen voor een samenwerking die minder ver gaat dan een fusie. Een fusie tussen een vereniging en een […]

Lidmaatschap fusie verenigingen

Lidmaatschap na fusie Als twee verenigingen gaan fuseren, hoe zit het dan met het lidmaatschap? De kern van de vrijheid van vereniging is dat je niemand kan dwingen lid te zijn van een vereniging. Ga je dus fuseren, dan kunnen de leden van de vereniging besluiten om niet mee te gaan. Dat geldt voor alle […]

Wel of niet fuseren?

Fusie of samenwerken? Jullie willen niet verder zoals het nu gaat. Om de organisatie te versterken overweeg je een samenwerking of een fusie. Wat is de beste keuze? Anders dan bij samenwerken, geven de betrokken rechtspersonen bij een fusie hun zelfstandigheid geheel of gedeeltelijk uit handen. Fuseren – waarom wel? Een fusie is een onherroepelijke […]

Formaliteiten bij een fusie

Deponering en publicatie Nadat het voorstel tot fusie helemaal rond is zijn er nog enkele formaliteiten. Die beginnen nadat de besluitvorming door de leden heeft plaatsgevonden. Deze formaliteiten zijn verplicht. Pas nadat je ze hebt uitgevoerd kan je het formele fusiebesluit nemen. De formaliteiten hebben vooral tot doel om andere partijen te beschermen. De wetgever […]

Fuseren: stappenplan fusie vereniging

Stappenplan fusie Een fusie is een proces dat verschillende belangrijke aspecten kent. De juridische stappen moeten bijvoorbeeld heel nauwkeurig uitgevoerd. Doe je dat niet als bestuur en is er iemand benadeeld? Dan loop je kans dat die belanghebbende jullie aansprakelijk stelt. Ook intern moet je veel aandacht besteden aan de fusie. Leden van een vereniging […]

Juridische toetsing persoonlijke aansprakelijkheid

Vereniging aansprakelijk stellen Als de vereniging is opgericht door een notaris, dus een formele vereniging, is de vereniging in beginsel aansprakelijk. Is er bij jou schade ontstaan als gevolg van het handelen van de vereniging? Dan stel je eerst de vereniging aansprakelijk. Vervolgens kan je de bestuurders van de vereniging ook aansprakelijk stellen. Onbehoorlijk bestuur […]

Fuseren of samenwerken: De fusie

Fuseren of samenwerken Fusies van verenigingen zijn van alle tijden. De redenen zo divers als bij het samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuwe onderneming. De huidige naam van veel verenigingen verwijst vaak naar het roemrucht verleden van voor de fusie. Bijvoorbeeld ‘Prins Hendrik Ende Despereert Nooit Combinatie’, een naam om in te […]

Banksaldo vereniging bij mijn vermogen

Telt het banksaldo van de vereniging op bij mijn vermogen? Moet ik mogelijk belasting betalen over het banksaldo van onze vereniging, omdat het bij mijn vermogen wordt geteld?Het antwoord op de vraag verschilt, afhankelijk van wat voor vereniging je hebt. Bij de formele vereniging is er rechtspersoonlijkheid. Die heeft ook fiscaal gezien een eigen identiteit. […]