Bestuur

Hier vind je alles over het bestuur van een vereniging. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies en andere bestuurszaken. Hoe wissel je van bestuur of hoe kom je van een bestuurder af?

Besluit nemen vereniging opheffen

Bestuursbesluit opheffing nemen Als jullie de vereniging willen opheffen moet er een bestuursbesluit worden genomen. In de statuten staat beschreven hoe de vereniging dit besluit neemt. Dit kan dus per vereniging verschillen. Meestal is de procedure als volgt: Het verenigingsbestuur doet een voorstel om de vereniging op te heffen. Dat voorstel moet naar de leden. […]

Tegenstrijdig belang bestuurslid wat nu?

Besluitvorming Een bestuurder van een vereniging mag niet deelnemen aan de besluitvorming als er sprake is van een tegenstrijdig belang. Toen de WBTR werd ingevoerd is deze regel opgenomen in de wet, in artikel 2:44 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij […]

Vaccinatieverplichting bij vereniging

Vrijheid van vereniging In Nederland geldt de vrijheid van vereniging. Dit is in de grondwet vastgelegd, artikel 8 Grondwet en in artikel 11 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM). Op grond hiervan kan en mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren. Het doel van de […]

Wanneer en hoe is een verenigingsbestuurder aansprakelijk?

Vereniging aansprakelijk stellen Als de vereniging is opgericht door een notaris, dus een formele vereniging, is de vereniging in beginsel aansprakelijk. En niet de bestuurders of de leden. Is er bij jou schade ontstaan als gevolg van het handelen van de vereniging? Dan stel je eerst de vereniging aansprakelijk. Vervolgens kan je de bestuurders van […]

Formaliteiten bij een fusie

Deponering en publicatie Nadat het voorstel tot fusie helemaal rond is zijn er nog enkele formaliteiten. Die beginnen nadat de besluitvorming door de leden heeft plaatsgevonden. Deze formaliteiten zijn verplicht. Pas nadat je ze hebt uitgevoerd kan je het formele fusiebesluit nemen. De formaliteiten hebben vooral tot doel om andere partijen te beschermen. De wetgever […]

Personeelsvereniging van organisatie die niet meer bestaat

Personeelsvereniging staat los De personeelsvereniging is een zelfstandige organisatie. Natuurlijk in het dagelijks leven is die gekoppeld aan een andere organisatie. Maar als het bedrijf of de organisatie stopt, dan geldt dat niet automatisch voor de vereniging. Het komt ook regelmatig voor dat juist bij organisaties waar de personeelsleden een sterke onderlinge band hadden de […]

Fuseren of samenwerken: de fusie

Fuseren of samenwerken Fusies van verenigingen zijn van alle tijden. De redenen zo divers als bij het samengaan van twee of meer ondernemingen. De huidige naam van veel verenigingen verwijst vaak naar het roemrucht verleden van voor de fusie. Bijvoorbeeld ‘Prins Hendrik Ende Despereert Nooit Combinatie’, een naam om in te lijsten. Vaak gaat een […]

Ontstentenis en belet

Ontstentenis en belet In de statuten moet een regeling zijn opgenomen omtrent de ontstentenis en belet van het bestuur. Maar wat is ontstentenis en belet? Ontstentenis en belet houdt in dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden. Ontstentenis Ontstentenis […]

Stappenplan vereniging formaliseren

Stappenplan een vereniging formaliseren Jullie willen de huidige informele vereniging wijzigen. Jullie willen verder als een rechtspersoon, een formele vereniging dus. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te formaliseren. De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. […]

Stappenplan statuten vereniging wijzigen

Statuten vereniging wijzigen Jullie willen de statuten van de vereniging wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te wijzigen. De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen […]

0
Je winkelwagen