Bestuur

Hier vind je alles over het bestuur van een vereniging. De samenstelling, taken, het inzetten van bestuurscommissies en andere bestuurszaken. Hoe wissel je van bestuur of hoe kom je van een bestuurder af?

Vaccinatieverplichting bij vereniging

Vrijheid van vereniging In Nederland geldt de vrijheid van vereniging. Dit is in de grondwet vastgelegd, artikel 8 Grondwet en in artikel 11 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM). Op grond hiervan kan en mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren. Het doel van de […]

Juridische toetsing persoonlijke aansprakelijkheid

Vereniging aansprakelijk stellen Als de vereniging is opgericht door een notaris, dus een formele vereniging, is de vereniging in beginsel aansprakelijk. En niet de bestuurders of de leden. Is er bij jou schade ontstaan als gevolg van het handelen van de vereniging? Dan stel je eerst de vereniging aansprakelijk. Vervolgens kan je de bestuurders van […]

Formaliteiten bij een fusie

Deponering en publicatie Nadat het voorstel tot fusie helemaal rond is zijn er nog enkele formaliteiten. Die beginnen nadat de besluitvorming door de leden heeft plaatsgevonden. Deze formaliteiten zijn verplicht. Pas nadat je ze hebt uitgevoerd kan je het formele fusiebesluit nemen. De formaliteiten hebben vooral tot doel om andere partijen te beschermen. De wetgever […]

Fuseren of samenwerken: De fusie

Fuseren of samenwerken Fusies van verenigingen zijn van alle tijden. De redenen zo divers als bij het samengaan van twee of meer ondernemingen. De huidige naam van veel verenigingen verwijst vaak naar het roemrucht verleden van voor de fusie. Bijvoorbeeld ‘Prins Hendrik Ende Despereert Nooit Combinatie’, een naam om in te lijsten. Vaak gaat een […]

Ontstentenis en belet

Ontstentenis en belet In de statuten moet een regeling zijn opgenomen omtrent de ontstentenis en belet van het bestuur. Maar wat is ontstentenis en belet? Ontstentenis en belet houdt in dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden. Ontstentenis houdt […]

Stappenplan vereniging formaliseren

Stappenplan een vereniging formaliseren Jullie willen de huidige informele vereniging wijzigen. Jullie willen verder als een rechtspersoon, een formele vereniging dus. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te formaliseren. De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. […]

Stappenplan statuten vereniging wijzigen

Statuten vereniging wijzigen Jullie willen de statuten van de vereniging wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te wijzigen. De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen […]

Waarom zou ik een gebroken boekjaar willen?

Een gebroken boekjaar Bij het oprichten van jouw vereniging kan je in de statuten opnemen dat je een gebroken boekjaar wil. Dit houdt in dat het boekjaar niet van 1 januari tot en met 31 december loopt, maar vanaf een afwijkende datum. Bijvoorbeeld van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit kan het geval […]

Persoonlijk aansprakelijk en nieuwe wetgeving WBTR

Persoonlijke aansprakelijkheid bij de vereniging Net als voor de wetswijziging ben je persoonlijk aansprakelijk als je niet volgens de wet en de statuten handelt. De wetswijziging zorgt voor meer uniformering. Lees ook: Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn vereniging? De wetswijziging heeft niet tot gevolg dat je als bestuurder van een vereniging nu […]

Moet ik voor 1 juli 2021 de statuten wijzigen?

Wetswijziging WBTR Vanaf 1 juli 2021 treedt de wetswijziging WBTR in werking. Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen. De wijzigingen gaan over de volgende onderwerpen: tegenstrijdig belang van een bestuurder, een regeling omtrent belet en ontstentenis, het meervoudig stemrecht en de Raad van Commissarissen (RvC). Het is niet verplicht om […]

0
Je winkelwagen