Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Voorkom fraude en fouten door functiescheiding

Wat is functiescheiding? De essentie van functiescheiding is dat niet alle activiteiten met een financieel of administratief karakter door één of enkele personen (kunnen) worden gedaan. Van een goede functiescheiding gaat een preventieve werking uit. Fouten worden voorkomen en eerder ontdekt doordat er meer mensen bij een transactie betrokken zijn. Als één persoon binnen de […]

Fraude binnen de vereniging

Vermoedens Fraude is een misdrijf, mits het kan worden bewezen. Je dient dus aan te kunnen tonen dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Wanneer je vermoedt dat er is gefraudeerd, ga je bewijsmateriaal verzamelen: Controleer het kasboek tot op de kleinste details. Check alle overboekingen op reden van overboeking, rekeningnummers en begunstigden. Praat nog […]

Wat te doen bij fraude: bewijs

Wat te doen Het is belangrijk om vast te kunnen stellen of er fraude is gepleegd en wat de omvang daarvan is. Als je geld wilt terugvorderen van een frauderende penningmeester, moet je natuurlijk ook weten om welk bedrag het gaat. Als je aangifte wilt doen, kan dat niet op grond van een vaag vermoeden. […]

Zo ziet een goede factuur eruit

Een goede factuur Om er zeker van te zijn dat jouw factuur betaald wordt, moet hij niet alleen voldoen aan formele vereisten. Het oog wil ook wat. Het uiterlijk van de factuur kan zelfs bepalend zijn voor de snelheid waarmee hij betaald wordt. Onderzoek wijst namelijk uit dat organisaties weinig aandacht besteden aan de vormgeving […]

TIP: Makkelijk declareren

Makkelijk declareren De eenvoudigste manier om te declareren is de penningmeester het bonnetje te geven en het geld contant te innen. Wanneer je de penningmeester niet zo vaak ziet, er weinig geld in de kas zit of wanneer je erg veel geld terug moet krijgen, kan je een officiële declaratie op papier indienen. Voor de […]

De SBBI-status

De SBBI SBBI betekent sociaal belang behartigende instelling. Als jouw vereniging dat is dan zijn er bepaalde belastingvoordelen. Die houden in dat de vereniging geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen gelden. De SBBI status hoef je niet vooraf aan te vragen. Je doet er een beroep op bij de aangifte van de […]

Fiscale behandeling sponsors

Sponsoren en de fiscus Er is een groot verschil tussen een donatie en een sponsor. Bij een donatie is er geen tegenprestatie van de vereniging. Als de vereniging geen ANBI-status heeft (praktisch nooit) dan is een gift slechts beperkt aftrekbaar voor de gulle gever. Meestal is een vereniging wel een SBBI waardoor er geen schenkbelasting […]

Wanneer past u de kantineregeling toe?

Speciale BTW vrijstelling Omdat het in de kantine vaak om kleine bedragen gaat, heeft de fiscus een bijzondere regeling getroffen. Die regeling stelt dat kantines niet worden belast voor de BTW. Deze regeling is niet van toepassing op sportkantines. Welke kantines? De kantineregeling geldt voor de volgende organisaties: muziekverenigingen speeltuinverenigingen instellingen voor jeugdwerk bejaardensociëteiten hobbyclubs […]

Btw betalen over sponsorinkomsten?

BTW in het sponsorbedrag? Als jullie vereniging btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Ook in andere gevallen is er een grote kans dat je voor de diensten die je aan sponsors verleent btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura. BTW-plichtig Als uw vereniging door de Belastingdienst is aangemerkt […]

De vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren, oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen, mits:  Het niet meer dan 1800 euro per jaar is;  en niet meer dan 200 euro per maand. Daar vallen alle kosten onder die de vrijwilliger maakt tijdens het vrijwilligerswerk. Zoals kosten […]