Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Een pand kopen

Formeel eerst De statuten van de vereniging moeten het mogelijk maken om onroerend goed aan te schaffen. Soms is dat nadrukkelijk uitgesloten. In ieder geval zal er meestal een bijzonder besluit voor nodig zijn. Je gaat immers een enorme verplichting aan voor de vereniging. Zoek dit dus goed uit voor je de markt op gaat. […]

Wat is een vrijwilliger?

Wanneer is een vrijwilliger een vrijwilliger? Er zijn verschillende manieren om dit te beoordelen. Er is de juridische benadering. Hierbij vergelijk je de vrijwilligers met werknemers. Er is de vrijwilliger voor de belastingdienst voor de vrijwilligersvergoeding. Er is de definitie in maatschappelijk verband. Maar er bestaat ook de vrijwilliger volgens het UWV. Dat wil zeggen […]

Kascontrole: balans controle

Er is de controle van de posten op de resultatenrekening. Maar ook de balans moet natuurlijk gecontroleerd worden! En dat betekent dat de kascontrolecommissie van iedere post op de balans moet vaststellen dat het bedrag dat daarbij vermeld staat klopt.Dit betekent dat het bedrag juist, volledig en tijdig is en dat de waardering in orde […]

Voldoet de jaarrekening van jouw VvE aan de wettelijke eisen?

Wettelijke eisen jaarrekening VvE In het artikel wettelijke eisen jaarrekening zetten we de eisen die het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de jaarrekening van verenigingen en stichtingen stelt op een rijtje. Voor de jaarrekening van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) geldt een aantal aanvullende eisen. Een VvE is ook een vereniging Een VvE is een bijzondere vorm […]

Samenwerking tussen bestuur en kascommissie

Een gedegen jaarlijkse controle is niet alleen nuttig om administratieve fouten of fouten met belastingen te voorkomen, maar ook om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen. Of in ieder geval zo snel mogelijk te signaleren! Te veel vertrouwen Vertrouwen lijkt in onze hedendaagse maatschappij het toverwoord te zijn. De bankencrisis is ontstaan door een gebrek […]

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten

Wat moet u bewaren en hoe lang? Elk bedrijf is wettelijk verplicht een administratie bij te houden van haar werkzaamheden en financiële gegevens (zie het overzicht met de exacte bewaartermijnen). Naast facturen bent u verplicht alle documenten te bewaren met betrekking tot: De rechten en verplichtingen van uw organisatie (oprichtingsstatuten, jaarverslagen, vergaderstukken) De gegevens die […]

De kas onder controle

Beheer Het beheren van de kas vergt discipline, nauwkeurigheid en eerlijkheid: Discipline om werkelijk alle betalingen en ontvangsten over de kas te laten lopen (en niet over de privé-kas omdat er bijvoorbeeld even geen wisselgeld is). Nauwkeurigheid om de juiste bedragen te betalen en te innen (niet te veel betalen of te weinig innen). Eerlijkheid: […]

Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Btw Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet uw organisatie btw afdragen over de diensten die u verricht of de goederen die u verkoopt. Als u btw afdraagt mag u ook btw aftrekken van de goederen en diensten die u afneemt. Meer over […]

Vergeet de vennootschapsbelasting niet

Vpb afdragen Wat wordt er belast? Vrijstellingen Vpb afdragen Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die vergelijkbaar zijn. De vennootschapsbelasting is van toepassing als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Daarvoor moet aan deze drie voorwaarden worden voldaan: Er een oogmerk is om winst te […]

Het opzetten van een loonadministratie

Loonbelasting Loonheffing Personeelsadministratie Administratie voor de Belastingdienst Loonstrook Jaaropgave Loonbelasting Neem contact op met de afdeling loonbelasting van de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Daar heeft men de volgende gegevens van u nodig: De naam en aard van de organisatie, de oprichter en de rechtsvorm. Het aantal medewerkers in dienst en de ingangsdatum […]