Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Het huren van een pand of sportaccommodatie

De locatie Afspraken De huurprijs Het huurcontract De huur opzeggen De huur van een sportveld of sportaccommodatie De locatie Wilt u uw organisatie vestigen in een pand in het centrum, op een bedrijventerrein of in een’verzamelgebouw’ waar meerdere verenigingen en stichtingen en/of bedrijven zijn gehuisvest? Stel uzelf deze vraag voor de zoektocht naar een huurpand begint. Belangrijk […]

10 tips voor succes met subsidies

1. Zorg voor een goede toekomstvisie Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft uw organisatie goed inzicht in hoe u zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Een investeringsbegroting en een overzicht van uw toekomstige activiteiten geven houvast. U weet waar u kosten gaat maken en waar dus een subsidie het […]

De subsidieadviseur: inschakelen of niet?

Wat doet de subsidieadviseur? De voordelen De kosten De afweging Wat doet de subsidieadviseur? De subsidieadviseur weet de weg in subsidieland. Hij bekijkt uw situatie, formuleert samen met u het project of het doel van de subsidieaanvraag en gaat daarna voor u aan de slag. Hij is op de hoogte van bestaande en nieuwe subsidieregelingen, […]

Betalen zonder kopzorgen

– Wie betaalt? – Eenmalige betalingen – Terugkerende betalingen – Betaalwijzen – Kosten betalingsverkeer – Administratie op orde Wie betaalt? Het betalen van de rekeningen is in de regel de taak van de penningmeester. Meestal is deze tekenbevoegd voor de bankrekening. Om te voorkomen dat betalingen stilvallen als de penningmeester afwezig is, hebben meestal verschillende […]

TIP: Geld storten

U kunt het geld storten bij de bank (bank, postkantoor of postagentschap) waar uw rekening loopt. Manieren om te storten zijn: Aan de balie Bij een automaat In een speciale kluis. Voor de laatste twee heeft u afstortenveloppen of  ‘sealbags’ nodig, deze zijn bij uw bank opvraagbaar. Denk bij het storten aan de volgende zaken: Neem […]

Krap bij kas? Even ruim denken!

Als uw organisatie krap bij kas zit, zijn er verschillende manieren om geld van buitenaf te verkrijgen. U kunt hierbij denken aan tijdelijk rood staan op de zakelijke rekening, een geldlening voor een grotere uitgave of aan een vorm van leasen. Kijk eerst in de statuten! Rood staan Geld lenen Leasen Kijk eerst in de […]

Geld innen of ontvangen? Maak het makkelijk!

Contributies en donaties zijn voor verenigingen en stichtingen cruciale inkomsten om te kunnen functioneren en doelstellingen te verwezenlijken. Als bestuur is het uw taak de inning of ontvangst van deze gelden goed te regelen. Wanneer en hoe wilt u innen of ontvangen? En is goed betaalgedrag te stimuleren? Wie mogen innen/ontvangen? Tijdstip van innen Betaalwijzen […]

Zo ziet een goede factuur eruit

Formele vereisten Acceptgiro Elektronisch factureren Om er zeker van te zijn dat uw factuur betaald wordt, moet hij niet alleen voldoen aan formele vereisten. Het oog wil ook wat. Het uiterlijk van de factuur kan zelfs bepalend zijn voor de snelheid waarmee hij betaald wordt. Onderzoek wijst namelijk uit dat organisaties weinig aandacht besteden aan […]

Wegwijs in de wereld van subsidies

Nederland subsidieland De spelregels Voordelen van subsidies Nadelen van subsidies Nederland subsidieland Er zijn in Nederland meer dan duizend subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar voor uiteenlopende projecten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 800 fondsen die middelen ter beschikking stellen voor projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Grote kans dus dat er ergens een subsidie is […]

Geld over? Zet het weg!

Als bestuurder bent u –  al dan niet samen met uw medebestuurders – verantwoordelijk voor het beheer van de geldstromen binnen uw organisatie. Maak dus een zorgvuldige afweging hoe u eventuele financiële reserves het beste kunt laten renderen. Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten Sparen Deposito Beleggen Houd ‘sleutelmomenten’ in de gaten De start van een […]