Vraag

Vraag

Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Btw De vereniging kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet de vereniging btw afdragen over de diensten die je verricht of de goederen die je verkoopt. Als je btw afdraagt mag je ook btw aftrekken van de goederen en diensten die je afneemt. Let op, […]

Wat is decharge?

Decharge Decharge is een besluit van de algemene vergadering van de vereniging. In dit besluit word je ontslagen van aansprakelijkheid. In dit besluit is dan opgenomen dat jij jouw bestuurswerk correct hebt achtergelaten en afgerond. Als dit besluit is genomen ben je daarna niet meer aansprakelijk voor eventuele fouten. De andere leden zijn dan wel […]

Slapende VvE inschrijven bij Kamer van Koophandel

Inschrijven slapende VvE Een slapende Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft bijvoorbeeld geen actief bestuur meer, geen vergaderingen meer, geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel en in het algemeen geen activiteiten meer. Moet die VvE dan alsnog ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Inschrijfplicht verenigingen en boete Alle rechtspersonen en dus […]

Een VvE oprichten

Stappenplan VvE oprichten Bij het oprichten van een VvE komt meer kijken dan bij het oprichten van een gewone VvE. Voor het oprichten gelden een aantal aparte regels. Die zijn vastgelegd in de artikelen 5:124 t/m 5:135 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat beschreven wat de bevoegdheden van de VvE zijn. Lees ook: Rechten, plichten […]

VvE verplicht

Verplicht lid van VvE Koop je een appartement? Dan ben je verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit is wettelijk geregeld. Je kan dus niet een appartement kopen zonder lid te worden van de bijbehorende VvE. Je bent verplicht lid van een VvE omdat je samen met de andere appartementseigenaren eigenaar bent van […]

Vaccinatieverplichting bij vereniging

Vrijheid van vereniging In Nederland geldt de vrijheid van vereniging. Dit is in de grondwet vastgelegd, artikel 8 Grondwet en in artikel 11 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM). Op grond hiervan kan en mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren. Het doel van de […]

Bestuurswissel

Bestuurswissel Elk bestuur zou voortdurend bezig moeten zijn met opvolging. Door de opvolging geregeld aandacht te geven, voorkom je panieksituaties als er een bestuurslid opstapt. Zorg voor goede functieomschrijvingen, leg procedures schriftelijk vast en houd bij op welke data de zittingstermijnen aflopen. Toestemming algemene vergadering Bij een vereniging benoemt de algemene vergadering het bestuur. Bestuursleden […]

Doe je voordeel met werknemersvrijwilligerswerk

Werknemersvrijwilligerswerk Klussen op een kinderboerderij. Een dagje uit met ouderen of gehandicapten. Er zijn talloze voorbeelden van vrijwilligerswerk in de tijd van de baas. Bedrijven doen graag mee aan deze trend. Sommigen zetten een actief vrijwilligersbeleid op (‘corporate volunteering’) en bieden daarbij bemiddeling en begeleiding. Anderen zetten zich bijvoorbeeld incidenteel een middag in voor een goed doel. Hebben […]

Wat is een VvE?

Vereniging van Eigenaren VvE staat voor Vereniging van Eigenaren, of Vereniging van Eigenaars. Een VvE bestaat uit een aantal appartementseigenaren. Een appartementseigenaar is degene die een stukje, een appartement, van een groter gebouw heeft gekocht. Dit is een appartementsrecht. Je bent samen met de andere appartementseigenaren eigenaar van het gehele pand. Eigenaren van een appartement […]

Statuten opstellen

Statuten vereniging Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten worden opgenomen: De naam en de plaats van vestiging; Het doel; De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging; De wijze van bijeenroeping van de Algemene Vergadering; De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; De bestemming […]