is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statuten wijzigen en formaliseren

Het wijzigen van de statuten van vereniging is een weg met formele stappen. Ook het omzetten van een informele vereniging naar een formele vereniging kent dezelfde stappen. Lees dus alle berichten over dit onderwerp.

Belang statuten bij statutenwijziging

Statuten zijn het uitgangspunt Statuten zijn de interne regels van de vereniging. Die kunnen alleen gewijzigd worden op de manier zoals dat in de statuten staat beschreven. De formele procedure tot statutenwijziging staat dus in jullie eigen statuten. Die procedure staat niet in de wet. Meestal is de procedure als volgt. Het verenigingsbestuur doet een […]

Personeelsvereniging wijzigen

Statutenwijziging personeelsvereniging Soms is het nodig om de statuten van de personeelsvereniging te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de statuten al heel oud zijn, de naam wijzigt, of omdat jullie aan de huidige wet- en regelgeving willen voldoen. Wettelijke gezien zijn er niet veel regels voor de personeelsvereniging. Maar als je iets wilt wijzigen in de statuten […]

Het verschil tussen een vereniging oprichten en formaliseren

Vereniging oprichten Een nieuwe vereniging oprichten doe je via de notaris. Dit is een formele vereniging. Voor het oprichten van een vereniging heb je statuten nodig en minimaal 2 personen. Je kan een vereniging niet in je eentje oprichten. Naast een formele vereniging kan je ook een informele vereniging oprichten. Dit hoeft niet via de […]

Waarom een informele vereniging omzetten?

Waarom vereniging formaliseren? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een informele vereniging wilt omzetten naar een formele vereniging. Lees ook: Informele vereniging omzetten naar een formele vereniging. Nadeel van informele vereniging omzetten Voor het omzetten naar een formele vereniging moet je langs de notaris. Dit kost tijd en geld. De vereniging moet dit geld […]

Tegenstrijdig belang bestuurslid wat nu?

Besluitvorming Een bestuurder van een vereniging mag niet deelnemen aan de besluitvorming als er sprake is van een tegenstrijdig belang. Toen de WBTR werd ingevoerd is deze regel opgenomen in de wet, in artikel 2:44 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij […]

Ontstentenis en belet

Ontstentenis en belet In de statuten moet een regeling zijn opgenomen omtrent de ontstentenis en belet van het bestuur. Maar wat is ontstentenis en belet? Ontstentenis en belet houdt in dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden. Ontstentenis Ontstentenis […]

6 Stappenplan vereniging formaliseren

Simpel en gratis stappenplan: vereniging formaliseren Jullie willen de huidige informele vereniging wijzigen. Jullie willen verder als een rechtspersoon, een formele vereniging dus. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te formaliseren. De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken […]

7 Stappenplan statuten vereniging wijzigen

Eenvoudig en gratis stappenplan: statuten vereniging wijzigen Jullie willen de statuten van de vereniging wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te wijzigen. De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten […]

Welke gevolgen heeft de wetswijziging 2021 voor mijn vereniging?

Wetswijziging 1 juli 2021 Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen. Wat is er gewijzigd en welke gevolgen heeft dit voor de statuten van mijn vereniging? Moet je dit direct regelen, of is er overgangsrecht? Daar zijn uitgebreide regels […]

Kunnen de leden ook elektronische stemmen?

Elektronisch stemmen Tijdens de algemene vergadering van de vereniging kunnen leden stemmen over besluiten tijdens de vergadering. Deze stemmen kunnen de leden op de vergadering zelf in persoon of elektronisch doen. Soms is het wenselijk om leden elektronisch te laten stemmen. Bijvoorbeeld wanneer er bij de vergadering een lage opkomst is. In dat geval kan […]

0
Je winkelwagen