is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken.

Top 4 grootste vakbonden 2022

Vakverenigingen Nederland kent een lange traditie van vakbonden, of vakverenigingen zoals ze formeel heten. De cijfers met de ledentallen zijn al sinds 1901 bijgehouden. In de loop der jaren hebben zich reeksen van fusies tussen die verenigingen voorgedaan. Oorspronkelijk waren vakbonden georganiseerd zoals de samenleving. Er was een Katholieke, Christelijke en Socialistische bond. Inmiddels is […]

Top 10 grootste politieke partijen 2023

De grootste partijen Nederland kent honderden politieke partijen. De meeste partijen zijn lokale partijen. Die zijn relatief klein. Er zijn enkele landelijke partijen. De algemene trend is dat er steeds minder mensen lid zijn van een politieke partij. Het totaalcijfer laat echter iets anders zien. Dat komt doordat er een enorm aantal nieuwe partijen is […]

Stemmen ronselen mag

Ronselen Over stemmen ronselen lees je meestal bij de gemeenteraadsverkiezingen. Partijen proberen dan om stemvolmachten te krijgen. Dat kan doordat bij verkiezingen mensen hun stem over kunnen dragen. Het ronselen van dit soort stemmen is verboden, maar lastig te bewijzen. In alle andere gevallen mag je best stemmen ronselen. Dat kan voor de vergadering van […]

Wat doe je met een niet betalend lid?

Het niet betalende verenigingslid Iedere vereniging kent contributie. De leden moeten die betalen. Soms betaalt een lid niet. In eerste instantie ga je dan een aanmaning sturen. Je kunt ook altijd het gesprek aangaan met een niet betalend lid. Kijk wat de achterliggende reden is. Maar wat nu als het lid dan nog niet wil […]

Aantallen vrijwilligers in Nederland in 2022

Vrijwilligers Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers. Bij de sport, de school, het welzijnswerk zijn heel veel vrijwilligers. Maar ook in musea, dierentuinen en zoveel andere voorzieningen zijn vrijwilligers aan de slag. Het lijkt erop dat in de afgelopen jaren het percentage Nederlanders dat zich inzet als vrijwilliger aan […]

Foto’s op de vereniging en de AVG

Algemene regels van de AVG Over het publiceren van foto’s en filmpjes onder de AVG bestaan veel misverstanden. Daarom hier vier vuistregels hoe je daar mee om moet gaan. Herkenbaar in beeld? Allereerst: het gaat er om of mensen herkenbaar in beeld zijn. Een foto van een vergadering waarop iedereen op de rug gefotografeerd is, […]

Top 10 grootste sportverenigingen 2022

Top 10 sportverenigingen Nederland kent een groot aantal sportverenigingen. Die zijn via hun bond aangesloten bij NOC-NSF. In een jaarlijkse publicatie vermeldt deze organisatie de omvang van de sportdeelname in Nederland. Daarin staat ook de omvang van het ledental per sportbond. Ledental en sportbeoefening is niet hetzelfde. Bij sommige sporten zijn er meer mensen die […]

Wat kan ik doen als een lid zich misdraagt?

Wat als een lid zich misdraagt Het kan zijn dat een lid zich misdraagt, door zich niet aan de regels te houden. Je kan verschillende maatregelen nemen tegen zo’n lid, van een waarschuwing tot een strafzaak. In het huishoudelijk reglement kunnen deze mogelijkheden ook al zijn opgenomen. De maatregelen die genomen kunnen worden: Lees hier […]

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de algemene vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is. Statuten kunnen anders bepalen De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten dat een onbekwame […]

Ontzetting of opzegging lid vereniging

Verschil opzegging en ontzetting De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander orgaan aanwijzen. Dit is geregeld in art. 2:35 van het Burgerlijk Wetboek. Eisen voor opzegging of ontzetting In de […]

0
Je winkelwagen