is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken.

Aantallen vrijwilligers in Nederland in 2020

Vrijwilligers Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers. Bij de sport, de school, het welzijnswerk zijn heel veel vrijwilligers. Maar ook in musea, dierentuinen en zoveel andere voorzieningen zijn vrijwilligers aan de slag. Het lijkt erop dat in de afgelopen jaren het percentage Nederlanders dat zich inzet als vrijwilliger aan […]

Foto’s op de vereniging en de AVG

Algemene regels van de AVG Over het publiceren van foto’s en filmpjes onder de AVG bestaan veel misverstanden. Daarom hier vier vuistregels hoe je daar mee om moet gaan. Herkenbaar in beeld? Allereerst: het gaat er om of mensen herkenbaar in beeld zijn. Een foto van een vergadering waarop iedereen op de rug gefotografeerd is, […]

Top 10 grootste sportverenigingen 2021

Top 10 sportverenigingen Nederland kent een groot aantal sportverenigingen. Die zijn aangesloten bij NOC-NSF. In een jaarlijkse publicatie vermeldt deze organisatie de omvang van de sportdeelname in Nederland. Daarin staat ook de omvang van het ledental. Ledental en sportbeoefening is niet hetzelfde. Bij sommige sporten zijn er meer mensen die de betreffende sport beoefenen dan […]

Wat kan ik doen als een lid zich misdraagt?

Wat als een lid zich misdraagt Het kan zijn dat een lid zich misdraagt, door zich niet aan de regels te houden. Je kan verschillende maatregelen nemen tegen zo’n lid, van een waarschuwing tot een strafzaak. In het huishoudelijk reglement kunnen deze mogelijkheden ook al zijn opgenomen. De maatregelen die genomen kunnen worden: Lees hier […]

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de algemene vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is. Statuten kunnen anders bepalen De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten dat een onbekwame […]

Ontzetting of opzegging lid vereniging

Verschil opzegging en ontzetting De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander orgaan aanwijzen. Dit is geregeld in art. 2:35 van het Burgerlijk Wetboek. Eisen voor opzegging of ontzetting In de […]

Opzegtermijn voor leden van een vereniging

Wet van Dam Om te zorgen dat mensen niet heel lang aan een abonnement vastzitten heeft de wet het makkelijk gemaakt om tussentijds je lidmaatschap op te zeggen. Zo kan je eenvoudig van je lidmaatschap op de sportschool of tijdschrift af komen. De zogeheten Wet van Dam geeft regels over het stilzwijgend verlengen van consumentenovereenkomsten. […]

Kunnen de leden ook elektronische stemmen?

Elektronisch stemmen Tijdens de algemene vergadering van de vereniging kunnen leden stemmen over besluiten tijdens de vergadering. Deze stemmen kunnen de leden op de vergadering zelf in persoon of elektronisch doen. Soms is het wenselijk om leden elektronisch te laten stemmen. Bijvoorbeeld wanneer er bij de vergadering een lage opkomst is. In dat geval kan […]

Lidmaatschap fusie verenigingen

Lidmaatschap na fusie Als twee verenigingen gaan fuseren, hoe zit het dan met het lidmaatschap? De kern van de vrijheid van vereniging is dat je niemand kan dwingen lid te zijn van een vereniging. Ga je dus fuseren, dan kunnen de leden van de vereniging besluiten om niet mee te gaan. Dat geldt voor alle […]

Beveiliging van ledenadministratie

Persoonsgegevens De ledenadministratie van een vereniging bevat persoonsgegevens. Met de invoering van de AVG zijn hier veel regels op van toepassing. Doel van de wet is om te voorkomen dat mensen hun gegevens onnodig openbaar worden. Deze privacywetgeving geldt voor alle organisaties in Nederland. Het maakt niet uit op welke manier je gegevens opslaat. Natuurlijk […]

is een dienst van Notarian

0
Je winkelwagen