Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. U moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken. Een stichting kent geen leden, maar wel donateurs en andere betrokkenen die bijna als leden gezien kunnen worden.

Hoe kunnen we leden behouden?

Leden behouden In het behoud van leden zijn twee zaken van groot belang: Ledenverlies tegengaan (de daling van het ledenaantal een halt toe roepen); Leden die hebben opgezegd, weer terughalen. Alternatief en reden Waarom zeggen leden op? Ze doen dat om uiteenlopende redenen. Een lid dat reden heeft om te bedanken, zal dit lang niet […]

Leden toelaten en weigeren

Nieuwe leden Het toelaten en weigeren van leden gebeurt normaal gesproken door het bestuur, tenzij er een andere regeling in de statuten staat. Bijvoorbeeld door een toelatings- of ballotagecommissie. Toelaten Bij sommige verenigingen worden leden automatisch toegelaten. De aanmelding, registratie en betaling van de eerste contributie is voldoende om lid te worden. Aan iemand die […]

Aanbod en middelen van een wervingsactie

Wie: doelgroep Een doelgroep kiezen is overigens sneller gedaan, dan deze daadwerkelijk bereiken. Stel dat je kiest voor alle jongeren onder 16 jaar. Als je een folder op naam wilt versturen, zult je bestanden moeten hebben met namen, adressen, postcodes en woonplaatsen. Oud-leden heb je waarschijnlijk nog wel in de database, maar hoe vind je […]

De wervingsboodschap op papier

Wervingsboodschap Je wilt nieuwe leden gaan werven voor de vereniging. Je kan daarvoor gebruik maken van een wervingsboodschap. Denk daarbij aan artikelen of stukken tekst over: De doelstelling van de vereniging; De ontstaansgeschiedenis; De organisatiestructuur; De faciliteiten: wat is jouw aanbod?; De groei van het ledenbestanddoor de jaren heen; Verhalen / anekdotes van oud- of […]

Werven: Het bepalen van doelgroepen

Doelgroep bepalen Jouw doelgroep is eigenlijk het antwoord op de vraag: welke nieuwe leden willen wij aantrekken? Jonge leden? Leden van middelbare leeftijd? Gepensioneerde leden? Mannen? Vrouwen? Alle mensen in de stad of het dorp? Kapitaalkrachtigen? Leden die twee jaar geleden hun lidmaatschap opzegden en die je graag weer wilt verwelkomen? Leden van collega verenigingen? […]

Dit heb je nodig voor de jaarvergadering

Het aantal stoelen en tafels Maak een reële voorstelling van het aantal leden dat op de vergadering aanwezig zal zijn. Controleer vervolgens of er op de locatie waar de vergadering zal worden gehouden, voldoende stoelen zijn. Mogelijk moet je stoelen bijzetten. Zijn die in hetzelfde gebouw aanwezig? En kunnen die makkelijk naar de bewuste zaal […]

Slapende leden wakker maken?

Slapende leden Het benaderen van slapende leden pakt niet altijd goed uit. Er zijn voorbeelden waar mensen massaal hun lidmaatschap beëindigden toen ze eraan werden herinnerd dat ze nog lid waren. Wees dus zorgvuldig en onderzoek eerst de situatie: Kosten de slapende leden de vereniging geld of levert hun lidmaatschap geld op? Wat is de […]

Hierover beslist de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering Het bestuur is het deskundig en continu leidinggevend orgaan: het bestuurt de vereniging. De Algemene Vergadering (AV) is het orgaan dat bestaat uit de leden. Zij hebben de hoogste zeggenschap. Maar de AV mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het bestuur heeft een geheel eigen verantwoordelijkheid met daarbij […]

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering als orgaan De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat […]

Beveiliging van ledenadministratie: hoe?

Ledenadministratie beveiligen In dit artikel lees je de stappen om te komen tot een adequate beveiliging van je ledenadministratie. Bewustwording bestuur en administratie. Als eerste moet het bestuur van de verenging zich bewust worden van de noodzaak van gegevensbeveiliging. De ledenadministratie en webmaster moeten vervolgens weten dat de gegevens van leden vertrouwelijk zijn. En dus […]