Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. U moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken. Een stichting kent geen leden, maar wel donateurs en andere betrokkenen die bijna als leden gezien kunnen worden.

TIP: Hierover beslist de Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering Het bestuur is het deskundig en continu leidinggevend orgaan: het bestuurt de vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het orgaan dat bestaat uit de leden. Zij hebben de hoogste zeggenschap. Maar de ALV mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het bestuur heeft een geheel eigen verantwoordelijkheid met daarbij […]

Opzetten en onderhouden van de ledenadministratie

De ledenadministratie Een van de taken van het verenigingsbestuur is het voeren van een ledenadministratie. Het juist en effectief registreren van de leden is nodig om de contributie op een gecontroleerde en efficiënte manier te kunnen innen. De administratie geeft ook inzicht in de samenstelling van de vereniging. Lees ook: contributie en financiële administratie. Excel […]

De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering als orgaan De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat […]

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap Veel mensen zeggen niet bekend te zijn geweest met de reglementen rondom de opzegging van het lidmaatschap. Ze vinden het dan zeer onterecht dat ze toch moeten betalen terwijl hun kind(eren) niet meer actief zijn binnen de vereniging. Het is dus heel belangrijk om dit soort zaken goed op een rijtje te hebben. […]

Als een (bestuurs)lid overlijdt

Overlijden bestuurder Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kan hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met de overledene, […]

Grootste sportverenigingen

Top 10 sportverenigingen Nederland kent een groot aantal sportverenigingen. Die zijn aangesloten bij NOC-NSF. In een jaarlijkse publicatie vermeldt deze organisatie de omvang van de sportdeelname in Nederland. Daarin staat ook de omvang van het ledental. Ledental en sportbeoefening is niet hetzelfde. Bij sommige sporten zijn er meer mensen die de betreffende sport beoefenen dan […]

Wat kan ik doen als een lid zich misdraagt?

Wat als een lid zich misdraagt Het kan zijn dat een lid zich misdraagt. Je kan verschillende maatregelen nemen tegen zo’n lid, van een waarschuwing tot een strafzaak. De maatregelen die genomen kunnen worden: Waarschuwing: Je kan een lid een waarschuwing geven. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen. Als een lid dan weer […]

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de Algemene Vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is. Zie ook handelingsbekwaam. Statuten kunnen anders bepalen De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten […]