Leden

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging, maar zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel leden werven, behouden en het lidmaatschap de moeite waard maken.

Ledenadministratie

Ledenbeheer Hoeveel leden kunnen in het programma worden ingevoerd? Is er een maximum? Abonnementen en lidmaatschappen invoeren? Adresgegevens, code, type lid, contributie invoeren? Pasfoto’s bijvoegen en memovelden invullen? Makkelijk selecties maken? Zelf etiketten ontwerpen en samenstellen? Is er een koppeling met Word of een andere tekstverwerker voor mailings en brieven? Leden importeren en exporteren? Makkelijk gegevens uitwisselen met […]

Werven van leden: plan van aanpak

Voorbereiding en planning In de voorbereiding komen de volgende zaken aan bod: Samenstellen van een ledenwerfgroep die de volledige organisatie en uitvoering van de actie coördineert. Verdeel taken en regio’s. Bepalen van de ondersteuners/meehelpers aan de ledenwerfactie.  Bepalen en doorspreken van het doel van de actie en de periode waarin de actie plaatsvindt. Maken van […]

Rechten en plichten van leden

Rechten en plichten Alle Nederlanders zijn voor de wet gelijk. In verenigingen betekent dat: de leden hebben allen dezelfde rechten en plichten. De rechten bestaan bij verenigingen uit drie onderdelen: Het recht om mee te besturen: spreek-, stem- en kiesrecht tijdens de algemene vergadering. Het recht om deel te nemen aan die activiteiten waarvoor de […]

Hoe kunnen we leden behouden?

Leden behouden In het behoud van leden zijn twee zaken van groot belang: Ledenverlies tegengaan (de daling van het ledenaantal een halt toe roepen); Leden die hebben opgezegd, weer terughalen. Alternatief en reden Waarom zeggen leden op? Ze doen dat om uiteenlopende redenen. Een lid dat reden heeft om te bedanken, zal dit lang niet […]

Leden toelaten en weigeren

Nieuwe leden Het toelaten en weigeren van leden gebeurt normaal gesproken door het bestuur, tenzij er een andere regeling in de statuten staat. Bijvoorbeeld door een toelatings- of ballotagecommissie. Toelaten Bij sommige verenigingen worden leden automatisch toegelaten. De aanmelding, registratie en betaling van de eerste contributie is voldoende om lid te worden. Aan iemand die […]

Aanbod en middelen van een wervingsactie

Wie: doelgroep Een doelgroep kiezen is overigens sneller gedaan, dan deze daadwerkelijk bereiken. Stel dat je kiest voor alle jongeren onder 16 jaar. Als je een folder op naam wilt versturen, zult je bestanden moeten hebben met namen, adressen, postcodes en woonplaatsen. Oud-leden heb je waarschijnlijk nog wel in de database, maar hoe vind je […]

De wervingsboodschap op papier

Wervingsboodschap Je wilt nieuwe leden gaan werven voor de vereniging. Je kan daarvoor gebruik maken van een wervingsboodschap. Denk daarbij aan artikelen of stukken tekst over: De doelstelling van de vereniging; De ontstaansgeschiedenis; De organisatiestructuur; De faciliteiten: wat is jouw aanbod?; De groei van het ledenbestanddoor de jaren heen; Verhalen / anekdotes van oud- of […]

Werven: Het bepalen van doelgroepen

Doelgroep bepalen Jouw doelgroep is eigenlijk het antwoord op de vraag: welke nieuwe leden willen wij aantrekken? Jonge leden? Leden van middelbare leeftijd? Gepensioneerde leden? Mannen? Vrouwen? Alle mensen in de stad of het dorp? Kapitaalkrachtigen? Leden die twee jaar geleden hun lidmaatschap opzegden en die je graag weer wilt verwelkomen? Leden van collega verenigingen? […]

Dit heb je nodig voor de jaarvergadering

Het aantal stoelen en tafels Maak een reële voorstelling van het aantal leden dat op de vergadering aanwezig zal zijn. Controleer vervolgens of er op de locatie waar de vergadering zal worden gehouden, voldoende stoelen zijn. Mogelijk moet je stoelen bijzetten. Zijn die in hetzelfde gebouw aanwezig? En kunnen die makkelijk naar de bewuste zaal […]

Slapende leden wakker maken?

Slapende leden Het benaderen van slapende leden pakt niet altijd goed uit. Er zijn voorbeelden waar mensen massaal hun lidmaatschap beëindigden toen ze eraan werden herinnerd dat ze nog lid waren. Wees dus zorgvuldig en onderzoek eerst de situatie: Kosten de slapende leden de vereniging geld of levert hun lidmaatschap geld op? Wat is de […]